Đây là bảng so sánh và xếp hạng môi trường CNTT của 66 nền kinh tế, nhằm xác định những khu vực mà các nền kinh tế cần chú trọng để nâng cao tính cạnh tranh cho lĩnh vực này của mình.

Các tiêu chí để xếp hạng gồm: Môi trường kinh doanh (tính trọng số 10%); hạ tầng CNTT (20%); nguồn nhân lực (20%); môi trường nghiên cứu và phát triển (25%); môi trường pháp lý (10%); hỗ trợ của Nhà nước để phát triển CNTT (15%).


Đứng vị trí số một và số hai trong bảng xếp hạng năm nay tiếp tục là Mỹ và Phần Lan. Singapore, quốc gia đã tăng liền 6 bậc trên bảng xếp hạng, xếp ở vị trí thứ 3.

Điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay, một số quốc gia đã có sự cải tiến vượt bậc, như Malaysia tăng 11 bậc lên vị trí 31 và Ấn Độ nhảy 10 bậc lên vị trí thứ 34.

Chỉ số cạnh tranh CNTT của Việt Nam cũng có sự thăng tiến. Năm nay, Việt Nam tiếp tục tăng 3 bậc lên vị trí 53 (tăng 2,1 điểm), sau khi cũng đã tăng 3 bậc trong đợt xếp hạng trước (năm 2009).

Trong đó, tiêu chí môi trường kinh doanh được 60,8 điểm; hạ tầng CNTT 23,5 điểm; nguồn nhân lực 23,5 điểm; môi trường nghiên cứu và phát triển 0,2 điểm; môi trường pháp lý 50 điểm; và hỗ trợ phát triển được 43,5 điểm.

Trong lần xếp hạng trước, theo đại diện của BSA, những nhân tố như đề án đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT, đẩy mạnh chính sách Chính phủ điện tử đã giúp các chỉ tiêu của Việt Nam tăng trưởng khá nhanh.

Đồng thời, BSA cũng cho rằng, Việt Nam cần tăng cường đầu tư cho đào tạo nhân lực CNTT bậc cao, tăng đầu tư cho phát minh, sáng chế và bảo hộ sở hữu trí tuệ.


Theo VnEconomy