Khi dùng ứng dụng "Attach Large Files", người dùng sẽ có thể đính kèm tập tin có dung lượng từ 50 - 100 MB trong một email. Trước đó, khi tạo email mới, người dùng Yahoo! Mail chỉ có thể đính kèm các tập tin có dung lượng từ 15 - 25MB.

Ứng dụng "Attach Large Files" của YouSendIt đã được đưa vào kho ứng dụng cho Yahoo! Mail trong giai đoạn thử nghiệm vào năm ngoái. Hơn 8 triệu người dùng Yahoo! Mail đã đăng ký sử dụng và gửi đi hơn 20 triệu tập tin đính kèm theo email.

Theo đó, "Attach Large Files" là ứng dụng đầu tiên được tích hợp trực tiếp vào cửa sổ "Compose Message" (Tạo email mới) của Yahoo! Mail. Người dùng có thể quản lý lượng dữ liệu đính kèm khi sử dụng "Attach Large Files" qua tài khoản YouSendIt của mình.

YouSendIt còn cung cấp chế độ bảo vệ tập tin đính kèm theo email như thiết lập khoảng thời gian có thể tải dữ liệu hay số lần có thể tải.

Theo con số mới nhất từ giám đốc quản lý sản phẩm từ Yahoo! Mail David McDowell công bố, hiện số lượng người sử dụng dịch vụ thư điện tử này đã vượt qua con số 300 triệu.

Trong khi đó, YouSendIt hiện đang là một trong những dịch vụ lưu trữ, truyền tải và chia sẻ dữ liệu hàng đầu thế giới, đối thủ lớn của Box.net và Dropbox, với nhiều gói dịch vụ dữ liệu trên "đám mây" cho doanh nghiệp. Số tài khoản đăng ký đạt 30 triệu người.

Ngoài Yahoo! Mail, YouSendIt còn đưa ứng dụng truyền tải dữ liệu dung lượng lớn của mình vào các nền tảng email phổ biến khác như Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, AOL Mail, Gmail và Hotmail.

Theo TTO