Tư vấn dịch vụ

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của ban, chúng tôi sẽ cho bạn các giải pháp

1. Số lượng trang web bạn muốn đăng ký SSL?
2. Quy mô trang web của bạn?

Tăng cường bảo mật

Bảo vệ khách hàng

Tăng uy tín doanh nghiệp

Tăng thứ hạng Google

Bảng giá SSL

Hãy lựa chọn chứng chỉ phù hợp với nhu cầu của bạn

Sectigo
Sectigo - Comodo
Positive Positive Multi Domain PositiveSSL Wildcard Essential Essential Wildcard Instant EV EV Multi Domain UCC DV Premium Wildcard Sectigo ( Multi-Domain Wildcard [3 Domains])
Phí duy trì
219.000đ

năm

1.330.000đ

năm

2.190.000đ

năm

540.000đ

năm

3.600.000đ

năm

1.890.000đ

năm

3.660.000đ

năm

7.200.000đ

năm

2.790.000đ

năm

5.100.000đ

năm

7.322.400đ

năm

Tổ chức cấp phát Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL Sectigo SSL
Phương thức chứng thực Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực mở rộng Chứng thực mở rộng Chứng thực qua domain Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực qua doanh nghiệp
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 0 Tất cả 0 Tất cả 0 0 0 0 Tất cả Tất cả
Mua thêm tên miền Không Tối đa 250 Không Không Không Không Không Tối đa 250 Tối đa 250 Không Tối đa 250
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$10.000 $50.000 $50.000 $10.000 $10.000 $50.000 $1.750.000 $1.750.000 $250.000 $250.000 $250.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Static Static Static Static Static Dynamic Dynamic Dynamic Static Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty Không Không Không Không Không Không Không
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Browser Security Lock COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL
Hỗ trợ mọi trình duyệt COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL COMODO SSL
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Geotrust
GeoTrust

Powered by Digicert

RapidSSL RapidSSL Wildcard QuickSSL Premium QuickSSL Premium Wildcard True BusinessID True BusinessID with EV True BusinessID SAN True BusinessID EV SAN True BusinessID Wildcard True BusinessID Multi-Domain Wildcard
Phí duy trì
290.000đ

năm

2.830.000đ

năm

1.450.000đ

năm

6.870.000đ

năm

2.348.000đ

năm

4.270.000đ

năm

6.390.000đ

năm

9.080.000đ

năm

9.890.000đ

năm

15.300.000đ

năm

Tổ chức cấp phát Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL
Phương thức chứng thực Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực mở rộng Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực mở rộng Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực qua doanh nghiệp
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 1 1 1 1 1 5 5 1 3
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 Tất cả 0 Tất cả 0 0 0 0 Tất cả Tất cả
Mua thêm tên miền Không Không Không Không Không Không Tối đa 250 Tối đa 250 Không Tối đa 250
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$10.000 $10.000 $100.000 $500.000 $250.000 $500.000 $1.250.000 $1.500.000 $1.250.000 $1.250.000
TrustedSite Certifications and Trustmarks
Hỗ trợ miễn phí chứng chỉ TrustedSite và trustmarks giúp tăng độ tin cậy cho website khi người dùng truy cập, tham khảo thêm tại đây
GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL
Brand Recognition Moderate Moderate Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Static Static Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty Không Không Không Không
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Browser Security Lock GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL
Hỗ trợ mọi trình duyệt GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động - - GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL GEO TRUST SSL
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Thawte
Thawte

Powered by Digicert

SSL123 SSL123 Wildcard SSL Web Server SSL Web Server with EV
Phí duy trì
850.000đ

năm

8.900.000đ

năm

2.250.000đ

năm

6.190.000đ

năm

Tổ chức cấp phát Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL
Phương thức chứng thực Chứng thực qua domain Chứng thực qua domain Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực mở rộng
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 1 1 1
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 Tất cả 0 0
Mua thêm tên miền Không Không Không Không
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$500.000 $500.000 $1.250.000 $1.500.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty Không Không
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Browser Security Lock Thawte SSL Thawte SSL Thawte SSL Thawte SSL
Hỗ trợ mọi trình duyệt Thawte SSL Thawte SSL Thawte SSL Thawte SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động - Thawte SSL Thawte SSL Thawte SSL
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Digicert
Sectigo - Comodo
Standard SSL Multi-Domain SSL Wildcard SSL Extended Validation SSL EV Multi-Domain
Phí duy trì
4.900.000đ

năm

10.000.000đ

năm

16.000.000đ

năm

8.200.000đ

năm

14.000.000đ

năm

Tổ chức cấp phát Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL
Phương thức chứng thực Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực qua doanh nghiệp Chứng thực mở rộng Chứng thực mở rộng
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 4 1 1 3
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 0 Tất cả 0 0
Mua thêm tên miền Không Tối đa 250 Không Không Tối đa 250
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.750.000 $1.750.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Cho phép đăng ký 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Hỗ trợ mọi trình duyệt Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL
Hỗ trợ mọi thiết bị di động Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL Digicert SSL
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.
Code Signing
Code Signing

Powered by Sectigo

Comodo Code Signing Certificate Comodo Code Signing Certificate EV
Phí duy trì
1.900.000đ

năm

9.140.000đ

năm

Mã Hóa 256 bit 256 bit
Bảo Mật Phần Mềm Code sign SSL Code sign SSL
Tiền Bảo Đảm Không Không
Xác Thực Tổ Chức (OV)
Xác Thực 1-3 ngày 3-5 ngày
Miễn Phí Cấp Lại
Trình Kiểm Tra Cài Đặt
Tương Thích Trình Duyệt 99.3% 99.3%
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
P.A Việt Nam không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại P.A Việt Nam).
  • Tại sao chọn SSL
  • Cách nhận biết
  • SSL là gì?
  • Tính năng
  • Hỏi đáp
 

Tại sao nên sử dụng SSL tại P.A Việt Nam

Đa dạng sản phẩm
Đa dạng sản phẩm
Có nhiều sự lựa chọn với nhiều sản phẩm đến từ các nhà cung cấp khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng của Quý khách.
Giá cả hợp lý
Giá cả hợp lý
Chúng tôi mang đến nhiều chương trình ưu đãi với mức giá hợp lý khi Quý khách tiến hàng đăng ký, gia hạn dịch vụ.
Chính sách hoàn tiền
Chính sách hoàn tiền
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ hoàn lại phí.
Hơn 20 năm kinh nghiệm
Hơn 20 năm kinh nghiệm
Được thành lập từ năm 2001 cho đến hiện tại chúng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp, ứng dụng cho khách hàng.
All in One
All in One
Chỉ cần 01 tài khoản duy nhất có thể quản lý được tất cả các dịch vụ tại P.A Việt Nam. Trải nghiệm này khó có được ở các nhà cung cấp khác.
Hỗ trợ 24/7/365
Hỗ trợ 24/7/365
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với mô hình hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp theo phong cách các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trên thế giới.

Cách kiểm tra trang web có chứng chỉ SSL

Không đảm bảo
Không đảm bảo
Website không có chứng chỉ SSL sẽ không có biểu tượng ổ khóa phía bên trái trên thanh địa chỉ và sẽ bị cảnh báo không an toàn khi truy cập.
Đảm bảo
Đảm bảo
Xuất hiện biểu tượng ổ khóa phía bên trái trên thanh địa chỉ tức là Website có sử dụng chứng chỉ SSL.
Độ tin cậy cao nhất
Độ tin cậy cao nhất
Xuất hiện tên doanh nghiệp khi bấm vào ổ khóa trên thanh địa chỉ đây là website có sử dụng chứng chỉ SSL xác thực qua hình thức mở rộng Extended Validation(EV).
Chứng chỉ SSL là gì

Chứng chỉ SSL là gì

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Tính năng SSL

Mã hóa thông tin
Mã hóa thông tin
Thông tin được mã hóa chỉ được đọc và hiểu bởi người chi định, hacker sẽ khó lấy được thông tin của bạn.
Ưu tiên thứ hạng SEO
Ưu tiên thứ hạng SEO
Sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website sẽ được Google xem là một phần thước đo quan trọng đánh giá thứ hạng website.
Cung cấp xác thực
Cung cấp xác thực
Chứng chỉ SSL gần như là an toàn tuyệt đối với những kẻ lừa đảo trực tuyến để giả vờ là một máy chủ khác trên website của bạn.
Chống lừa đảo
Chống lừa đảo
Nếu khách hàng của bạn nhận được những email lừa đảo mang danh nghĩa của bạn họ sẽ dễ dàng nhận biết.
Tăng uy tín doanh nghiệp
Tăng uy tín doanh nghiệp
Khách hàng không ngần ngại tin tưởng tuyệt đối vào uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp mà doanh nghiệp của bạn mang lại.
Bảo vệ các giao dịch thanh toán
Bảo vệ các giao dịch thanh toán
Nếu như website của bạn là một trang thương mại điện tử, hay hỗ trợ thanh toán qua mạng thì SSL sẽ là giải pháp hàng đầu để bạn lựa chọn.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên sử dụng SSL?
- Không bị cảnh báo không an toàn khi người dùng truy cập website của bạn.
- Bạn đăng ký domain để sử dụng các dịch vụ website, email v.v… -> luôn có những lỗ hổng bảo mật -> hacker tấn công -> SSL bảo vệ website và khách hàng của bạn.
- Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
- Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.
- Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.
Lợi ích khi sử dụng SSL
SSL sẽ bảo vệ website và khách hàng của bạn bởi phương thức Bảo mật và mã hóa:
- Các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và server.
- Giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các ứng dụng truy nhập hệ thống.
- Webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server.
- Ứng dụng ảo hóa như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán mây.
Dịch vụ FTP.
- Truy cập Control panel.
- Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet.
- VPN Access Servers, Citrix Access Gateway.
- Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, tăng niềm tin của khách hàng đối với website, tăng số lượng giao dịch, giá trị giao dịch trực tuyến của khách hàng. Website không được xác thực và bảo mật sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu, dẫn đến hậu quả khách hàng không tin tưởng sử dụng dịch vụ.
CA là gì?
- Certificate Authority (CA): là tổ chức phát hành các chứng thực các loại chứng thư số cho người dùng, doanh nghiệp, máy chủ (server), mã code, phần mềm. Nhà cung cấp chứng thực số đóng vai trò là bên thứ ba (được cả hai bên tin tưởng) để hỗ trợ cho quá trình trao đổi thông tin an toàn.
- Comodo, GeoTrust, Symantec – một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, cung cấp tất cả các loại chứng thư, gói chứng thư, giải pháp chứng thư số cho các ngành tài chính – ngân hàng, ý tế, giáo dục và các lĩnh vực kinh doanh khác.
- Chứng thư tiêu chuẩn toàn cầu.
- Tương thích với 99% các trình duyệt.
- Cung cấp bởi một trong những CA uy tín nhất thế giới.
- Định hướng doanh nghiệp với tất cả các dòng sản phẩm SSL.
- Tiết kiệm cho doanh nghiệp với lựa chọn Wildcard.
DV SSL là gì?
Domain Validation (DV): chứng thư số SSL chứng thực cho Domain Name – Website. Khi 1 Website sử dụng DV SSL thì sẽ được xác thực tên domain , website đã được mã hoá an toàn khi trao đổi dữ liệu
OV SSL là gì?
Organization Validation (OV): chứng thư số SSL chứng thực cho Website và xác thực doanh nghiệp đang sở hữu website đó, đây là phương thức xác thực cao hơn DV.
EV SSL là gì?
Extended Validation (EV): Cho khách hàng của bạn biết Website đang sử dụng chứng thư SSL có độ bảo mật cao nhất và được rà soát pháp lý kỹ càng. Tên doanh nghiệp của bạn sẽ hiển khi khi người dùng bấm vào biểu tượng ổ khóa cùng với Site Seal Dynamic gắn trên website giúp hiển thị thông tin doanh nghiệp của bạn.
Wildcard SSL là gì?
Wildcard SSL Certificate: sản phẩm lý tưởng dành cho các cổng thương mại điện tử. Các website dạng này thường có thể tạo ra các trang e-store dành cho các chủ cửa hàng trực tuyến, mỗi e-store là một subdomains và được chia sẻ trên một địa chỉ IP duy nhất. Khi đó, để triển khai giải pháp bảo bảo mật giao dịch trực tuyến (khi đặt hàng, thanh toán, đăng ký & đăng nhập tài khoản,…) bằng SSL, chúng ta có thể dùng duy nhất một chứng chỉ số Wildcard cho tên miền chính của website và dùng chung một địa chỉ IP duy nhất để chia sẻ cho tất cả mọi sub domains.
Multi Domain là gì?
Là một chứng chỉ cấp cho nhiều tên miền, tạo điều kiện thuận tiện cho người quản trị.
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales
Tên miền đã có sở hữu !