SSL Custom

Tư vấn dịch vụ

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn các giải pháp

1. Số lượng trang web bạn muốn đăng ký SSL?
2. Quy mô trang web của bạn?
Tăng cường bảo mật

Tăng cường bảo mật

Bảo vệ khách hàng

Bảo vệ khách hàng

Tăng uy tín doanh nghiệp

Tăng uy tín doanh nghiệp

Tăng thứ hạng Google

Tăng thứ hạng Google

Bảng giá SSL

BẢNG GIÁ SSL

Hãy lựa chọn chứng chỉ phù hợp với nhu cầu của bạn

Sectigo
SSL Custom
Positive Positive Multi Domain PositiveSSL Wildcard EV Premium Wildcard EV Multi Domain
Phí duy trì
219.000đ

năm

1.330.000đ

năm

2.190.000đ

năm

3.660.000đ

năm

5.100.000đ

năm

7.200.000đ

năm

Tổ chức cấp phát SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Phương thức chứng thực Tên miền Tên miền Tên miền Mở rộng Doanh nghiệp Mở rộng
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 3
1 tên miền chính phân biệt rõ www hoặc non www, và 2 tên miền khác.
1 1 1 3
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 0 Tất cả 0 Tất cả 0
Mua thêm tên miền Không Tối đa 250 Không Không Không Tối đa 250
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$50.000 $50.000 $50.000 $1.750.000 $250.000 $1.750.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Static Static Static Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty Không Không Không Không
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Browser Security Lock SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi trình duyệt SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi thiết bị di động SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
SSL Custom
GeoTrust

Powered by Digicert

RapidSSL True BusinessID RapidSSL Wildcard True BusinessID with EV True BusinessID SAN True BusinessID EV SAN True BusinessID Wildcard True BusinessID Multi-Domain Wildcard
Phí duy trì
290.000đ

năm

2.660.000đ

năm

2.830.000đ

năm

4.960.000đ

năm

7.220.000đ

năm

10.530.000đ

năm

10.680.000đ

năm

17.068.000đ

năm

Tổ chức cấp phát SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Phương thức chứng thực Tên miền Doanh nghiệp Tên miền Mở rộng Doanh nghiệp Mở rộng Doanh nghiệp Doanh nghiệp
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 1 1 1 5 5 1 3
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 0 Tất cả 0 0 0 Tất cả Tất cả
Mua thêm tên miền Không Không Không Không Tối đa 250 Tối đa 250 Không Tối đa 250
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$10.000 $250.000 $10.000 $500.000 $1.250.000 $1.500.000 $1.250.000 $1.250.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Static Dynamic Static Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty Không Không
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Browser Security Lock SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi trình duyệt SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi thiết bị di động SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
SSL Custom
Thawte

Powered by Digicert

SSL123 SSL Web Server SSL Web Server with EV SSL123 Wildcard
Phí duy trì
850.000đ

năm

2.556.000đ

năm

7.180.000đ

năm

9.620.000đ

năm

Tổ chức cấp phát SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Phương thức chứng thực Tên miền Doanh nghiệp Mở rộng Tên miền
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 1 1 1
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 0 0 Tất cả
Mua thêm tên miền Không Không Không Không
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$500.000 $1.250.000 $1.500.000 $500.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty Không Không
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Browser Security Lock SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi trình duyệt SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi thiết bị di động SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
SSL Custom
Digicert
Standard SSL Extended Validation SSL Multi-Domain SSL EV Multi-Domain Wildcard SSL
Phí duy trì
5.536.000đ

năm

9.515.000đ

năm

11.300.000đ

năm

16.239.000đ

năm

17.280.000đ

năm

Tổ chức cấp phát SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Phương thức chứng thực Doanh nghiệp Mở rộng Doanh nghiệp Mở rộng Doanh nghiệp
Tên miền được bảo mật
Tên miền chính, hay còn gọi là tên miền cấp 2 ví dụ : pavietnam.vn
1 1 4 3 1
Tên miền phụ được bảo mật
Tên miền con hay còn gọi là subdomain ví dụ : support.pavietnam.vn, id.pavietnam.vn
0 0 0 0 Tất cả
Mua thêm tên miền Không Không Tối đa 250 Tối đa 250 Không
Phí cài đặt
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chính sách bảo hiểm
Tất cả các Chứng chỉ SSL cung cấp cho trang web của bạn một sự đảm bảo thêm rằng trang web của bạn an toàn để tiến hành kinh doanh trực tuyến. Nếu Cơ quan cấp chứng chỉ không xác thực đúng thông tin có trong chứng thư số và điều này dẫn đến mất tiền của người dùng cuối do giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến lừa đảo. Khi có vấn đề về thiệt hại, thông tin bị khai thác trong thời gian sử dụng SSL Certificate và được xác định do lỗi bảo mật của dịch vụ này, người dùng cuối có thể làm hồ sơ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ SSL và các bằng chứng, nhà cung cấp chứng nhận SSL tiếp nhận và xác mình và bồi hoàn theo các điều khoản dịch vụ của mình. Xem thêm Bảo Hiểm SSL Là Gì? (https://kb.pavietnam.vn/bao-hiem-ssl-la-gi.html)
$1.000.000 $1.750.000 $1.000.000 $1.750.000 $1.000.000
Site Seal
Khi sử dụng chứng chỉ SSL trả phí, thì mỗi chứng chỉ sẽ được cấp một logo chứng nhận là đang sử dụng chứng chỉ SSL của tổ chức đó, hay còn được gọi là Site Seal hoặc Trust Seal. Xem thêm bài viết Site Seal Là gì? https://kb.pavietnam.vn/ssl-site-seal-la-gi-cac-loai-site-seal.html
Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Hỗ trợ mọi trình duyệt SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Hỗ trợ mọi thiết bị di động SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom SSL Custom
Thu hồi và thay thế
Được phép hủy bỏ hoặc thay thế chứng chỉ hiện tại trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
Miễn phí cài đặt nếu sử dụng dịch vụ Email, Hosting, Server tại P.A Việt Nam
Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.
SSL Custom
Code Signing

Powered by Sectigo

Phí duy trì
Mã Hóa
Bảo Mật Phần Mềm
Tiền Bảo Đảm
Xác Thực Tổ Chức (OV)
Xác Thực
Miễn Phí Cấp Lại
Trình Kiểm Tra Cài Đặt
Tương Thích Trình Duyệt
USB Token
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
P.A Việt Nam không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại P.A Việt Nam).
  • Tại sao chọn SSL
  • Cách nhận biết
  • SSL là gì?
  • Tính năng
  • Hỏi đáp
 

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG SSL TẠI P.A VIỆT NAM

SSL Custom

ĐA DẠNG SẢN PHẨM

Có nhiều sự lựa chọn với nhiều sản phẩm đến từ các nhà cung cấp khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng của Quý khách.

SSL Custom

GIÁ CẢ HỢP LÝ

Chúng tôi mang đến nhiều chương trình ưu đãi với mức giá hợp lý khi Quý khách tiến hàng đăng ký, gia hạn dịch vụ.

SSL Custom

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ hoàn lại phí.

SSL Custom

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

Được thành lập từ năm 2001 cho đến hiện tại chúng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp, ứng dụng cho khách hàng.

SSL Custom

ALL IN ONE

Chỉ cần 01 tài khoản duy nhất có thể quản lý được tất cả các dịch vụ tại P.A Việt Nam. Trải nghiệm này khó có được ở các nhà cung cấp khác.

SSL Custom

HỖ TRỢ 24/7/365

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với mô hình hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp theo phong cách các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trên thế giới.

SSL Custom

KHÔNG ĐẢM BẢO

Website không có chứng chỉ SSL sẽ không có biểu tượng ổ khóa phía bên trái trên thanh địa chỉ và sẽ bị cảnh báo không an toàn khi truy cập.

SSL Custom

ĐẢM BẢO

Xuất hiện biểu tượng ổ khóa phía bên trái trên thanh địa chỉ tức là Website có sử dụng chứng chỉ SSL.

SSL Custom

ĐỘ TIN CẬY CAO NHẤT

Xuất hiện tên doanh nghiệp khi bấm vào ổ khóa trên thanh địa chỉ đây là website có sử dụng chứng chỉ SSL xác thực qua hình thức mở rộng Extended Validation(EV)

CÁCH KIỂM TRA TRANG WEB CÓ CHỨNG CHỈ SSL

SSL Custom
SSL Custom

CHỨNG CHỈ SSL LÀ GÌ

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

TÍNH NĂNG SSL

SSL Custom

MÃ HÓA THÔNG TIN

Thông tin được mã hóa chỉ được đọc và hiểu bởi người chi định, hacker sẽ khó lấy được thông tin của bạn.

SSL Custom

ƯU TIÊN THỨ HẠNG SEO

Sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website sẽ được Google xem là một phần thước đo quan trọng đánh giá thứ hạng website.

SSL Custom

CUNG CẤP XÁC THỰC

Chứng chỉ SSL gần như là an toàn tuyệt đối với những kẻ lừa đảo trực tuyến để giả vờ là một máy chủ khác trên website của bạn.

SSL Custom

CHỐNG LỪA ĐẢO

Nếu khách hàng của bạn nhận được những email lừa đảo mang danh nghĩa của bạn họ sẽ dễ dàng nhận biết.

SSL Custom

TĂNG UY TÍN DOANH NGHIỆP

Khách hàng không ngần ngại tin tưởng tuyệt đối vào uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp mà doanh nghiệp của bạn mang lại.

SSL Custom

BẢO VỆ CÁC GIAO DỊCH THANH TOÁN

Nếu như website của bạn là một trang thương mại điện tử, hay hỗ trợ thanh toán qua mạng thì SSL sẽ là giải pháp hàng đầu để bạn lựa chọn.

Câu hỏi thường gặp

- Không bị cảnh báo không an toàn khi người dùng truy cập website của bạn.
- Bạn đăng ký domain để sử dụng các dịch vụ website, email v.v… -> luôn có những lỗ hổng bảo mật -> hacker tấn công -> SSL bảo vệ website và khách hàng của bạn.
- Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
- Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.
- Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.
SSL sẽ bảo vệ website và khách hàng của bạn bởi phương thức Bảo mật và mã hóa:
- Các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và server.
- Giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các ứng dụng truy nhập hệ thống.
- Webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server.
- Ứng dụng ảo hóa như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán mây.
Dịch vụ FTP.
- Truy cập Control panel.
- Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet.
- VPN Access Servers, Citrix Access Gateway.
- Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
- Tạo lợi thế cạnh tranh, tăng niềm tin của khách hàng đối với website, tăng số lượng giao dịch, giá trị giao dịch trực tuyến của khách hàng. Website không được xác thực và bảo mật sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu, dẫn đến hậu quả khách hàng không tin tưởng sử dụng dịch vụ.
- Certificate Authority (CA): là tổ chức phát hành các chứng thực các loại chứng thư số cho người dùng, doanh nghiệp, máy chủ (server), mã code, phần mềm. Nhà cung cấp chứng thực số đóng vai trò là bên thứ ba (được cả hai bên tin tưởng) để hỗ trợ cho quá trình trao đổi thông tin an toàn.
- Comodo, GeoTrust, Symantec – một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, cung cấp tất cả các loại chứng thư, gói chứng thư, giải pháp chứng thư số cho các ngành tài chính – ngân hàng, ý tế, giáo dục và các lĩnh vực kinh doanh khác.
- Chứng thư tiêu chuẩn toàn cầu.
- Tương thích với 99% các trình duyệt.
- Cung cấp bởi một trong những CA uy tín nhất thế giới.
- Định hướng doanh nghiệp với tất cả các dòng sản phẩm SSL.
- Tiết kiệm cho doanh nghiệp với lựa chọn Wildcard.
Domain Validation (DV): chứng thư số SSL chứng thực cho Domain Name – Website. Khi 1 Website sử dụng DV SSL thì sẽ được xác thực tên domain , website đã được mã hoá an toàn khi trao đổi dữ liệu
Organization Validation (OV): chứng thư số SSL chứng thực cho Website và xác thực doanh nghiệp đang sở hữu website đó, đây là phương thức xác thực cao hơn DV.
Extended Validation (EV): Cho khách hàng của bạn biết Website đang sử dụng chứng thư SSL có độ bảo mật cao nhất và được rà soát pháp lý kỹ càng. Tên doanh nghiệp của bạn sẽ hiển khi khi người dùng bấm vào biểu tượng ổ khóa cùng với Site Seal Dynamic gắn trên website giúp hiển thị thông tin doanh nghiệp của bạn.
Wildcard SSL Certificate: sản phẩm lý tưởng dành cho các cổng thương mại điện tử. Các website dạng này thường có thể tạo ra các trang e-store dành cho các chủ cửa hàng trực tuyến, mỗi e-store là một subdomains và được chia sẻ trên một địa chỉ IP duy nhất. Khi đó, để triển khai giải pháp bảo bảo mật giao dịch trực tuyến (khi đặt hàng, thanh toán, đăng ký & đăng nhập tài khoản,…) bằng SSL, chúng ta có thể dùng duy nhất một chứng chỉ số Wildcard cho tên miền chính của website và dùng chung một địa chỉ IP duy nhất để chia sẻ cho tất cả mọi sub domains.
Là một chứng chỉ cấp cho nhiều tên miền, tạo điều kiện thuận tiện cho người quản trị.
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !