NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 1/5 THẾ KỶ

Chỉ áp dụng hình thức đổi quà thông qua APP P.A Việt Nam. 

Quý khách có thể kiểm tra tổng giá trị tích lũy TẠI ĐÂY

Quý khách chỉ được đổi quà 1 lần tương ứng 1 sản phẩm hạn chót đổi quà vào ngày 12/02/2022.

Chương trình được chạy song song với tất cả các chương trình khác của P.A Việt Nam.

Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi, quyết định của P.A Việt Nam là quyết định cuối cùng.

Từ 17/06/2021 đến ngày 31/01/2022 

Giao dịch tích lũy ≥ 255 triệu LOA KOLOSS hoặc 6.800 ĐIỂM PA+

Giao dịch tích lũy ≥ 240 triệu LOA TITAN hoặc 6.400 ĐIỂM PA+

Giao dịch tích lũy ≥ 180 triệu LOA KUGEL hoặc 4.320 ĐIỂM PA+

Giao dịch tích lũy ≥ 140 triệu LOA HOCH hoặc 3.360 ĐIỂM PA+

65 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 140 triệu LOA LAUT hoặc 1.560 ĐIỂM PA+

60 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 65 triệu LOA DASS hoặc 1.440 ĐIỂM PA+

55 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 60 triệu LOA DUNN hoặc 1.320 ĐIỂM PA+

50 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 55 triệu LOA GRUB hoặc 1.200 ĐIỂM PA+

40 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 50 triệu LOA STILL hoặc 960 ĐIỂM PA+

25 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 40 triệu LOA SPIEL hoặc 600 ĐIỂM PA+

15 triệu ≤ Giao dịch tích lũy < 25 triệu LOA FREI hoặc 360 ĐIỂM PA+

 

 

 

Tư vấn miễn phí Xin chào.
P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?
Tên miền đã có sở hữu !