Wordpress_Host_vip

Khuyến mãi tốt nhất tại P.A Việt Nam

BẢNG GIÁ HOSTING WORDPRESS VIP

 • WordPress VIP #1

  390.000đ
  x 36 tháng
  419.000đ x 12 tháng
  398.000đ x 24 tháng
  Sức Mạnh Sức Mạnh
  SSD NVME 
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  10 GB
  Băng thông
  Chúng tôi không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác vận hành website và phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ của P.A Việt Nam. Nếu việc sử dụng băng thông, dung lượng lưu trữ website của bạn có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất, độ ổn định hay thời gian hoạt động của hệ thống chúng tôi sẽ thông báo, tư vấn đến bạn sử dụng một dịch vụ khác phù hợp hơn hoặc có thể tạm ngưng dịch vụ của bạn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi thông thường là các trường hợp sử dụng Hosting để chia sẽ, lưu trữ hoặc truyền tải các tệp tin, file dữ liệu hoặc Media, Audio.
  Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 2
  Park/Addon Domain Unlimited /1
  SSL 
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Free
  Web server Litespeed | IIS
  Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ
 • WordPress VIP #2

  683.000đ
  x 36 tháng
  734.000đ x 12 tháng
  697.000đ x 24 tháng
  Sức Mạnh Sức Mạnh
  SSD NVME 
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  15 GB
  Băng thông
  Chúng tôi không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác vận hành website và phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ của P.A Việt Nam. Nếu việc sử dụng băng thông, dung lượng lưu trữ website của bạn có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất, độ ổn định hay thời gian hoạt động của hệ thống chúng tôi sẽ thông báo, tư vấn đến bạn sử dụng một dịch vụ khác phù hợp hơn hoặc có thể tạm ngưng dịch vụ của bạn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi thông thường là các trường hợp sử dụng Hosting để chia sẽ, lưu trữ hoặc truyền tải các tệp tin, file dữ liệu hoặc Media, Audio.
  Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 3
  Park/Addon Domain Unlimited /2
  SSL 
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Free
  Web server Litespeed | IIS
  Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ
 • WordPress VIP #3

  780.000đ
  x 36 tháng
  839.000đ x 12 tháng
  797.000đ x 24 tháng
  Sức Mạnh Sức Mạnh
  SSD NVME 
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  25 GB
  Băng thông
  Chúng tôi không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác vận hành website và phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ của P.A Việt Nam. Nếu việc sử dụng băng thông, dung lượng lưu trữ website của bạn có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất, độ ổn định hay thời gian hoạt động của hệ thống chúng tôi sẽ thông báo, tư vấn đến bạn sử dụng một dịch vụ khác phù hợp hơn hoặc có thể tạm ngưng dịch vụ của bạn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi thông thường là các trường hợp sử dụng Hosting để chia sẽ, lưu trữ hoặc truyền tải các tệp tin, file dữ liệu hoặc Media, Audio.
  Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 5
  Park/Addon Domain Unlimited /3
  SSL 
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Free
  Web server Litespeed | IIS
  Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ
 • WordPress VIP #4

  976.000đ
  x 36 tháng
  1.049.000đ x 12 tháng
  997.000đ x 24 tháng
  Sức Mạnh Sức Mạnh
  SSD NVME 
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  35 GB
  Băng thông
  Chúng tôi không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác vận hành website và phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ của P.A Việt Nam. Nếu việc sử dụng băng thông, dung lượng lưu trữ website của bạn có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất, độ ổn định hay thời gian hoạt động của hệ thống chúng tôi sẽ thông báo, tư vấn đến bạn sử dụng một dịch vụ khác phù hợp hơn hoặc có thể tạm ngưng dịch vụ của bạn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi thông thường là các trường hợp sử dụng Hosting để chia sẽ, lưu trữ hoặc truyền tải các tệp tin, file dữ liệu hoặc Media, Audio.
  Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 7
  Park/Addon Domain Unlimited /4
  SSL 
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Free
  Web server Litespeed | IIS
  Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ
  best seller
 • WordPress VIP #5

  1.366.000đ
  x 36 tháng
  1.469.000đ x 12 tháng
  1.396.000đ x 24 tháng
  Sức Mạnh Sức Mạnh
  SSD NVME 
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  45 GB
  Băng thông
  Chúng tôi không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác vận hành website và phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ của P.A Việt Nam. Nếu việc sử dụng băng thông, dung lượng lưu trữ website của bạn có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất, độ ổn định hay thời gian hoạt động của hệ thống chúng tôi sẽ thông báo, tư vấn đến bạn sử dụng một dịch vụ khác phù hợp hơn hoặc có thể tạm ngưng dịch vụ của bạn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi thông thường là các trường hợp sử dụng Hosting để chia sẽ, lưu trữ hoặc truyền tải các tệp tin, file dữ liệu hoặc Media, Audio.
  Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 10
  Park/Addon Domain Unlimited /6
  SSL 
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Free
  Web server Litespeed | IIS
  Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ
 • WordPress VIP #6

  1.464.000đ
  x 36 tháng
  1.574.000đ x 12 tháng
  1.495.000đ x 24 tháng
  Sức Mạnh Sức Mạnh
  SSD NVME 
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  85 GB
  Băng thông
  Chúng tôi không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác vận hành website và phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ của P.A Việt Nam. Nếu việc sử dụng băng thông, dung lượng lưu trữ website của bạn có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu suất, độ ổn định hay thời gian hoạt động của hệ thống chúng tôi sẽ thông báo, tư vấn đến bạn sử dụng một dịch vụ khác phù hợp hơn hoặc có thể tạm ngưng dịch vụ của bạn nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường hợp vi phạm chính sách của chúng tôi thông thường là các trường hợp sử dụng Hosting để chia sẽ, lưu trữ hoặc truyền tải các tệp tin, file dữ liệu hoặc Media, Audio.
  Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 15
  Park/Addon Domain Unlimited /10
  SSL 
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Free
  Web server Litespeed | IIS
  Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ Chất lượng phục vụ
 • WordPress VIP #1

  Dung lượng 10 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 0
  MSSQL Server 0
  Park/ Unlimited /1
  419.000đ
  tháng
  Giảm 05% đăng ký >=02 năm
  Giảm 07% đăng ký >=03 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WordPress VIP #2

  Dung lượng 15 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 0
  MSSQL Server 0
  Park/ Unlimited /2
  734.000đ
  tháng
  Giảm 05% đăng ký >=02 năm
  Giảm 07% đăng ký >=03 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WordPress VIP #3

  Dung lượng 25 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 0
  MSSQL Server 0
  Park/ Unlimited /3
  839.000đ
  tháng
  Giảm 05% đăng ký >=02 năm
  Giảm 07% đăng ký >=03 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WordPress VIP #4

  Dung lượng 35 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 0
  MSSQL Server 0
  Park/ Unlimited /4
  1.049.000đ
  tháng
  Giảm 05% đăng ký >=02 năm
  Giảm 07% đăng ký >=03 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WordPress VIP #5

  Dung lượng 45 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 0
  MSSQL Server 0
  Park/ Unlimited /6
  1.469.000đ
  tháng
  Giảm 05% đăng ký >=02 năm
  Giảm 07% đăng ký >=03 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WordPress VIP #6

  Dung lượng 85 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 0
  MSSQL Server 0
  Park/ Unlimited /10
  1.574.000đ
  tháng
  Giảm 05% đăng ký >=02 năm
  Giảm 07% đăng ký >=03 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
Giá chưa gồm VAT

Uy tín & chất lượng

Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp nhất theo phong cách các nhà cung cấp Hosting chuyên nghiệp

 • Siêu Tốc
  WebServer Litespeed tối ưu, phát triển riêng cho WordPress

  Giúp tăng tốc và giảm thời gian tải trang x 3 so với sử dụng các máy chủ web(webserver) thông thường.

 • KHO GIAO DIỆN WORDPRESS CÓ BẢN QUYỀN<
  KHO GIAO DIỆN WORDPRESS CÓ BẢN QUYỀN

  Đa dạng nhiều mẫu, lĩnh vực cho khách hàng lựa chọn, hoàn toàn miễn phí khi sử dụng Hosting Wordpress tại P.A Việt Nam.

 • Tính năng cache ưu việt
  Tính năng cache ưu việt

  Hỗ trợ Redis, LSCache giành riêng cho WordPress giúp tăng tốc và chịu tải hàng nghìn lượt truy cập cùng lúc.

 • One Click Auto Installer
  One Click Auto Installer

  Tự động cài đặt hơn 400 mã nguồn phổ biến chỉ với một cú click chuột, luôn được cập nhật các phiên bản, mã nguồn phổ biến mới nhất. Hoàn toàn tự động cho phép demo, review bất cứ khi nào bạn muốn.

 • An toàn và bảo mật
  An toàn và bảo mật

  CloudLinux hạn chế Local Hack, quét mã độc, virus chủ động và tự động định kỳ loại bỏ mọi nguy hại đến web. Hệ thống luôn được nâng cấp và theo dõi từng giây dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

 • HỖ TRỢ HTTP/2, QUIC
  Hỗ trợ HTTP/2, QUIC

  Công nghệ tăng tốc hiện đại nhất dành riêng cho các website đang sử dụng giao thức https, giúp web của bạn tăng điểm đánh giá của google insights.

QUẢN TRỊ VIP TỪ A - Z

 • QUẢN TRỊ VIP TỪ A - Z
  • Bạn không còn liên hệ được bộ phận thiết kế cũ giúp bảo trì hỗ trợ ?
  • Bạn lo lắng không có người quản trị website hay quá bận rộn không thể dành thời gian quản trị?
  • Xin đừng lo lắng đã có đội ngũ chuyên gia chúng tôi với hơn 7 năm kinh nghiệm về WordPress sẵn lòng hỗ trợ hết lòng.
  • Thổi bay mọi ưu phiền khi sử dụng dịch vụ WordPress VIP. Mọi thứ từ tối ưu, tăng tốc, xử lý lỗi.... đều sẽ do chuyên gia của chúng tôi đảm nhiệm. Thời gian quý giá của bạn sẽ được dành cho chiến lược kinh doanh và phát triển doanh số.

WORDPRESS VIP CHỈ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VIP

Mạng lưới phủ rộng<br>toàn cầu, từ nam ra bắc

Cơ chế sao lưu dữ liệu linh hoạt

Tích hợp sẵn miễn phí dịch vụ P.ACKUP CPANEL hỗ trợ sao lưu hằng ngày, đáp ứng theo từng yêu cầu của mỗi khách hàng. Hạn chế tối đa việc mất dữ liệu quan trọng đối với các website lớn giao dịch liên tục cần đối soát.

Tăng tốc độ tải trang.

Công nghệ CDN của tương lai.

Đã nhanh nay lại còn nhanh hơn.

Tích hợp miễn phí CDN giúp website hoạt động nhanh nhất tại mọi quốc gia mà không tốn thêm bất cứ chi phí đầu tư nào.

 • Mạng lưới máy chủ phủ rộng toàn cầu, từ nam ra bắc.
 • Tăng tốc tải trang.
 • Tăng tốc truy cập ở bất cứ vị trí địa lý.
 • Tiết kiệm chi phí băng thông, tài nguyên.
 • ích hợp cực dễ dàng.
 • Tăng điểm SEO, điểm đánh giá Google Insights
Tăng tốc độ truy cập bất cứ vị trí<br>địa lý.

ImunifyAV 360 PRO

Tích hợp 6 lớp bảo mật với khả năng nhận diện 99% mã độc nguy hại hiện nay, xử lý ngay trong thời gian thực.

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra, quét, theo dõi và gỡ bỏ các file bị nhiễm giúp mã nguồn luôn an toàn tối đa.

Tiết kiệm băng thông hosting, tài nguyên máy chủ khi được hỗ trợ cache dữ liệu tĩnh (hình ảnh, css, javascript ...) giảm bớt chi phí nâng cấp máy chủ, hosting.

KHÁC BIỆT GIỮA WORDPRESS VS WORDPRESS VIP

SO SÁNH KHÁC BIỆT GIỮA GÓI WORDPRESS VÀ WORDPRESS VIP

WORDPRESS WORDPRESS VIP
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache 
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics  -
Cài đặt nén ảnh  -
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip  -
Nâng cấp PHP 8.0 
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)  -
Kích hoạt HTTP/2 và SSL 
Cập nhật Ping List lập chỉ mục nhanh cho bài viết mới 
Cài đặt và tối ưu SEO với plugin Yoast SEO/Rank Math  -
Khởi tạo file robots.txt  -
Khởi tạo sitemap  -
Nâng cấp phiên bản WordPress 
Nâng cấp phiên bản Plugins/Themes 
Cài đặt plugin hỗ trợ bảo mật  -
Đổi đường dẫn quản trị mặc định  -
Đổi tên tài khoản mặc định admin  -
Đổi tiền tố database WordPress mặc định  -
Bảo vệ file wp-config.php  -
Phân quyền cho các folder/files quan trọng  -
Tắt XML-RPC  -
Hỗ trợ tích hợp giải pháp CDN30s  -
Hỗ trợ quét Mã độc virus  -
Hỗ trợ đăng ký và kiểm lỗi Google Search Console  -
Cài SSL và định hướng link qua https  -
Tư vấn kỹ thuật định kỳ  -
Kích hoạt Lscache, hoặc redis cache  -
Cài đặt plugin tối ưu xác định plugin gây chậm  -
Bảo mật truy cập cho trang wp-admin  -
Hỗ trợ sao lưu website khách hàng  -
Hỗ trợ Wordpress Toolkit   -
Hỗ trợ cài đặt tính năng Malware scanner  -
Hỗ trợ cài đặt gói bảo mật plugin Firewall, Login Security  -
Lập lịch DB Backup, chống spam Anti-Spam  -
Hỗ trợ kho giao diện theme miễn phí (*) 
Tùy chọn máy chủ VietNam/Quốc Tế  - VN + CDN
(*) Giao diện/Theme miễn phí được cấp trên store của Wordpress. P.A không chịu trách nhiệm liên quan tới các Giao diện/Theme miển phí mà Quý khách sử dụng.

Bảng so sánh các gói giải pháp

Thông tin các gói dịch vụ Wordpress VIP

Gói dịch vụ WordPress VIP #1 WordPress VIP #2 WordPress VIP #3 WordPress VIP #4 WordPress VIP #5 WordPress VIP #6
Dung lượng 10 GB 15 GB 25 GB 35 GB 45 GB 85 GB
Băng thông Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Web Server Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS
My SQL / Mariadb 2 3 5 7 10 15
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 1 2 3 4 6 10
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Đa phiên bản PHP
(PHP 5.x đến 8.0)
Đa phiên bản PHP<br/>(PHP 5.x đến 8.0) Đa phiên bản PHP<br/>(PHP 5.x đến 8.0) Đa phiên bản PHP<br/>(PHP 5.x đến 8.0) Đa phiên bản PHP<br/>(PHP 5.x đến 8.0) Đa phiên bản PHP<br/>(PHP 5.x đến 8.0) Đa phiên bản PHP<br/>(PHP 5.x đến 8.0)
SSL Free Free Free Free Free Free
Global CDN
Mạng lưới cung cấp nội dung toàn cầu với hệ thống các máy chủ được đặt tại nhiều nơi trên thế giới sẽ giúp tối ưu tốc độ website cho người truy cập, cải thiện chất lượng website.
Khu vực thử nghiệm
Số lượng website kiểm thử mà bạn có thể nhân bản ra từ website chính, những website này chạy dưới dạng tên miền phụ (Sub Domain).
3 4 5 6 7 8
Quản lý Multisite
Multisite cho phép tạo ra mạng lưới nhiều website trên một mã nguồn duy nhất. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần cài đặt WordPress trên một site chính, sau đó bạn có thể tạo bao nhiêu trang con tùy thích. Tùy vào dung lượng cũng như khả năng chịu tải trên server của bạn.
Cài đặt nhanh
Hỗ trợ cài đặt nhanh thông qua giao diện trực quan chỉ với vài thao tác click chuột, với thư viện hơn 400 mã nguồn phổ biến
Kho giao diện
Kho giao diện cực lớn hoàn toàn miễn phí từ wordpress.org
Kho giao diện VIP
Kho giao diện có bản quyền mà đội ngũ chuyên gia P.A Việt Nam đã thiết kế theo chuẩn SEO và hỗ trợ miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Hosting WordPress (Xem thêm giao diện Tại Đây)
10 10 15 15 15 20
WebCache
Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted set, string). Bên cạnh lưu trữ key-value trên RAM với hiệu năng cao, redis còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng (persistent redis) cho phép phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.
WebCache Nâng cao
LSCache là một công nghệ tăng tốc web được phát triển bởi LiteSpeed Technologies dành cho các website chạy trên nền tảng LiteSpeed Web Server bản quyền. LSCache được hiểu như là một plugin tăng thêm công lực cho LiteSpeed vốn dĩ đã có tốc độ load website vượt trội hơn so với các đối thủ khác như Apache hay Nginx.
Tường lửa web
Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall – WAF) là một giải pháp nhằm bảo vệ cho ứng dụng web tránh khỏi các lỗi bảo mật và hạn chế giảm thiểu nguy hiểm từ các câu truy vấn, truy cập nguy hiểm.
Phần mềm xử lý mã độc
Imunify360 là phần mềm mới nhất và tốt nhất hiện nay được sáng tạo bởi nhà phát triển hệ điều hành cloudlinux nổi tiếng mà hầu hết các Hosting Provider đang sử dụng. Nó cho phép quét, cách ly, khôi phục các file nghi ngờ bị nhiễm cũng như hạn chế các truy cập tấn công đáng ngờ.
HTTP/2 HTTP/3
HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải trang và hiệu suất khi duyệt web. Được Google phát triển và quảng bá nên việc ứng dụng sẽ giúp cải thiện hiệu quả tìm kiếm từ bộ tìm kiếm.
Free Free Free Free Free Free
Nén tăng tốc
Hỗ trợ Gzip là một phương thức để nén và làm giảm dung lượng các file ở server trước khi gửi đến client (ví dụ như trình duyệt). Nó giúp tiết kiệm băng thông, tăng tốc độ tải của website
Chuyên gia quản trị
Sao lưu chủ động
Khách hàng có thể chủ động sao lưu thông qua giao diện quản trị hosting
Sao lưu tự động
Sao lưu tự động theo lịch của P.A Việt Nam
Hàng tuần (1 Bản)
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký
 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Loa Thonet-Vander
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !