Ưu đãi tốt nhất hôm nay

BẢNG GIÁ HOSTING WORDPRESS VIP

Web wordpress

WordPress VIP #1

390.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

419.000đ x 12 tháng

398.000đ x 24 tháng

 • Sức Mạnh
  Tổng hợp điểm khuyến nghị dựa trên tổ hợp các điều kiện khác nhau bao gồm Cấu hình máy chủ - Đường truyền network - Môi trường web service hỗ trợ
 • SSD NVME
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  10 GB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng tài khoản email mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP
  Số lượng tài khoản FTP mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu hosting hỗ trợ khởi tạo cho từng gói
  2
 • Park/Addon Domain
  Park: Một tên miền hoạt động song song với tên miền chính, thường được sử dụng để truy cập website từ 2 hay nhiều địa chỉ tên miền khác nhau.
  Addon Domain: Một tên miền phụ được thêm vào hosting của bạn, có chức năng như tên miền chính. Addon Domain sẽ tạo thêm thư mục trên hosting mỗi khi bạn thêm một tên miền mới. Vì thế nó cho phép doanh nghiệp chạy nhiều website với domain khác nhau nhưng sử dụng một hosting chung.
  Không giới hạn /1
 • SSL
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Miễn phí
 • Web server
  Hệ thống dịch vụ xử lý website . LiteSpeed là một web server trả phí hỗ trợ mã nguồn mở , được đánh giá là nhanh và tốt hơn Apache và Nginx.
  Litespeed
 • Chất lượng phục vụ
  Tổng hợp của những yếu tố bao gồm tư vấn kỹ thuật - Thời gian phản hồi nhanh - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý chuyên nghiệp - Nhân viên thân thiện.
Đăng ký ngay

Web wordpress

WordPress VIP #2

683.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

734.000đ x 12 tháng

697.000đ x 24 tháng

 • Sức Mạnh
  Tổng hợp điểm khuyến nghị dựa trên tổ hợp các điều kiện khác nhau bao gồm Cấu hình máy chủ - Đường truyền network - Môi trường web service hỗ trợ
 • SSD NVME
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  15 GB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng tài khoản email mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP
  Số lượng tài khoản FTP mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu hosting hỗ trợ khởi tạo cho từng gói
  3
 • Park/Addon Domain
  Park: Một tên miền hoạt động song song với tên miền chính, thường được sử dụng để truy cập website từ 2 hay nhiều địa chỉ tên miền khác nhau.
  Addon Domain: Một tên miền phụ được thêm vào hosting của bạn, có chức năng như tên miền chính. Addon Domain sẽ tạo thêm thư mục trên hosting mỗi khi bạn thêm một tên miền mới. Vì thế nó cho phép doanh nghiệp chạy nhiều website với domain khác nhau nhưng sử dụng một hosting chung.
  Không giới hạn /2
 • SSL
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Miễn phí
 • Web server
  Hệ thống dịch vụ xử lý website . LiteSpeed là một web server trả phí hỗ trợ mã nguồn mở , được đánh giá là nhanh và tốt hơn Apache và Nginx.
  Litespeed
 • Chất lượng phục vụ
  Tổng hợp của những yếu tố bao gồm tư vấn kỹ thuật - Thời gian phản hồi nhanh - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý chuyên nghiệp - Nhân viên thân thiện.
Đăng ký ngay

Web wordpress

WordPress VIP #3

780.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

839.000đ x 12 tháng

797.000đ x 24 tháng

 • Sức Mạnh
  Tổng hợp điểm khuyến nghị dựa trên tổ hợp các điều kiện khác nhau bao gồm Cấu hình máy chủ - Đường truyền network - Môi trường web service hỗ trợ
 • SSD NVME
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  25 GB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng tài khoản email mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP
  Số lượng tài khoản FTP mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu hosting hỗ trợ khởi tạo cho từng gói
  5
 • Park/Addon Domain
  Park: Một tên miền hoạt động song song với tên miền chính, thường được sử dụng để truy cập website từ 2 hay nhiều địa chỉ tên miền khác nhau.
  Addon Domain: Một tên miền phụ được thêm vào hosting của bạn, có chức năng như tên miền chính. Addon Domain sẽ tạo thêm thư mục trên hosting mỗi khi bạn thêm một tên miền mới. Vì thế nó cho phép doanh nghiệp chạy nhiều website với domain khác nhau nhưng sử dụng một hosting chung.
  Không giới hạn /3
 • SSL
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Miễn phí
 • Web server
  Hệ thống dịch vụ xử lý website . LiteSpeed là một web server trả phí hỗ trợ mã nguồn mở , được đánh giá là nhanh và tốt hơn Apache và Nginx.
  Litespeed
 • Chất lượng phục vụ
  Tổng hợp của những yếu tố bao gồm tư vấn kỹ thuật - Thời gian phản hồi nhanh - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý chuyên nghiệp - Nhân viên thân thiện.
Đăng ký ngay

Web wordpress

WordPress VIP #4

976.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.049.000đ x 12 tháng

997.000đ x 24 tháng

 • Sức Mạnh
  Tổng hợp điểm khuyến nghị dựa trên tổ hợp các điều kiện khác nhau bao gồm Cấu hình máy chủ - Đường truyền network - Môi trường web service hỗ trợ
 • SSD NVME
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  35 GB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng tài khoản email mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP
  Số lượng tài khoản FTP mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu hosting hỗ trợ khởi tạo cho từng gói
  7
 • Park/Addon Domain
  Park: Một tên miền hoạt động song song với tên miền chính, thường được sử dụng để truy cập website từ 2 hay nhiều địa chỉ tên miền khác nhau.
  Addon Domain: Một tên miền phụ được thêm vào hosting của bạn, có chức năng như tên miền chính. Addon Domain sẽ tạo thêm thư mục trên hosting mỗi khi bạn thêm một tên miền mới. Vì thế nó cho phép doanh nghiệp chạy nhiều website với domain khác nhau nhưng sử dụng một hosting chung.
  Không giới hạn /4
 • SSL
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Miễn phí
 • Web server
  Hệ thống dịch vụ xử lý website . LiteSpeed là một web server trả phí hỗ trợ mã nguồn mở , được đánh giá là nhanh và tốt hơn Apache và Nginx.
  Litespeed
 • Chất lượng phục vụ
  Tổng hợp của những yếu tố bao gồm tư vấn kỹ thuật - Thời gian phản hồi nhanh - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý chuyên nghiệp - Nhân viên thân thiện.
Đăng ký ngay

Web wordpress

WordPress VIP #5

1.366.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.469.000đ x 12 tháng

1.396.000đ x 24 tháng

 • Sức Mạnh
  Tổng hợp điểm khuyến nghị dựa trên tổ hợp các điều kiện khác nhau bao gồm Cấu hình máy chủ - Đường truyền network - Môi trường web service hỗ trợ
 • SSD NVME
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  45 GB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng tài khoản email mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP
  Số lượng tài khoản FTP mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu hosting hỗ trợ khởi tạo cho từng gói
  10
 • Park/Addon Domain
  Park: Một tên miền hoạt động song song với tên miền chính, thường được sử dụng để truy cập website từ 2 hay nhiều địa chỉ tên miền khác nhau.
  Addon Domain: Một tên miền phụ được thêm vào hosting của bạn, có chức năng như tên miền chính. Addon Domain sẽ tạo thêm thư mục trên hosting mỗi khi bạn thêm một tên miền mới. Vì thế nó cho phép doanh nghiệp chạy nhiều website với domain khác nhau nhưng sử dụng một hosting chung.
  Không giới hạn /6
 • SSL
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Miễn phí
 • Web server
  Hệ thống dịch vụ xử lý website . LiteSpeed là một web server trả phí hỗ trợ mã nguồn mở , được đánh giá là nhanh và tốt hơn Apache và Nginx.
  Litespeed
 • Chất lượng phục vụ
  Tổng hợp của những yếu tố bao gồm tư vấn kỹ thuật - Thời gian phản hồi nhanh - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý chuyên nghiệp - Nhân viên thân thiện.
Đăng ký ngay

Web wordpress

WordPress VIP #6

1.464.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.574.000đ x 12 tháng

1.495.000đ x 24 tháng

 • Sức Mạnh
  Tổng hợp điểm khuyến nghị dựa trên tổ hợp các điều kiện khác nhau bao gồm Cấu hình máy chủ - Đường truyền network - Môi trường web service hỗ trợ
 • SSD NVME
  Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
  85 GB
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng tài khoản email mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP
  Số lượng tài khoản FTP mà hosting hỗ trợ cho từng gói
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu hosting hỗ trợ khởi tạo cho từng gói
  15
 • Park/Addon Domain
  Park: Một tên miền hoạt động song song với tên miền chính, thường được sử dụng để truy cập website từ 2 hay nhiều địa chỉ tên miền khác nhau.
  Addon Domain: Một tên miền phụ được thêm vào hosting của bạn, có chức năng như tên miền chính. Addon Domain sẽ tạo thêm thư mục trên hosting mỗi khi bạn thêm một tên miền mới. Vì thế nó cho phép doanh nghiệp chạy nhiều website với domain khác nhau nhưng sử dụng một hosting chung.
  Không giới hạn /10
 • SSL
  P.A Việt Nam cung cấp SSL miễn phí với công cụ Let's Encrypt trên các gói Hosting. Sử dụng SSL website sẽ được bảo mật và thân thiện với bộ tìm kiếm hay tin cậy với trình duyệt. Vì sao nên chọn SSL trả phí? Xem tại đây.
  Miễn phí
 • Web server
  Hệ thống dịch vụ xử lý website . LiteSpeed là một web server trả phí hỗ trợ mã nguồn mở , được đánh giá là nhanh và tốt hơn Apache và Nginx.
  Litespeed
 • Chất lượng phục vụ
  Tổng hợp của những yếu tố bao gồm tư vấn kỹ thuật - Thời gian phản hồi nhanh - Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 - Xử lý chuyên nghiệp - Nhân viên thân thiện.
Đăng ký ngay

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
WordPress VIP #1 WordPress VIP #2 WordPress VIP #3 WordPress VIP #4 WordPress VIP #5 WordPress VIP #6
Dung lượng 10 GB 15 GB 25 GB 35 GB 45 GB 85 GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Địa chỉ Email Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Web Server Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS
My SQL / Mariadb 2 3 5 7 10 15
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain 1 2 3 4 6 10
Park Domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Đa phiên bản PHP
(PHP 5.x đến 8.x)
SSL Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Global CDN
Mạng lưới cung cấp nội dung toàn cầu với hệ thống các máy chủ được đặt tại nhiều nơi trên thế giới sẽ giúp tối ưu tốc độ website cho người truy cập, cải thiện chất lượng website.
Khu vực thử nghiệm
Số lượng website kiểm thử mà bạn có thể nhân bản ra từ website chính, những website này chạy dưới dạng tên miền phụ (Sub Domain).
3 4 5 6 7 8
Quản lý Multisite
Multisite cho phép tạo ra mạng lưới nhiều website trên một mã nguồn duy nhất. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần cài đặt WordPress trên một site chính, sau đó bạn có thể tạo bao nhiêu trang con tùy thích. Tùy vào dung lượng cũng như khả năng chịu tải trên server của bạn.
Cài đặt nhanh
Hỗ trợ cài đặt nhanh thông qua giao diện trực quan chỉ với vài thao tác click chuột, với thư viện hơn 400 mã nguồn phổ biến
Kho giao diện
Kho giao diện cực lớn hoàn toàn miễn phí từ wordpress.org
Kho giao diện VIP
Kho giao diện có bản quyền mà đội ngũ chuyên gia P.A Việt Nam đã thiết kế theo chuẩn SEO và hỗ trợ miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Hosting WordPress (Xem thêm giao diện Tại Đây)
10 10 15 15 15 20
AccelerateWP
Giải pháp giúp tăng tốc độ truy cập website thông qua việc cải thiện & tối ưu hiệu suất trang web WordPress
Imunify360
Giải pháp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công, bao gồm tấn công DDoS, tấn công SQL Injection, tấn công XSS và nhiều hình thức tấn công khác. Nó cũng cung cấp tính năng mạnh mẽ như quét malware, bảo vệ lỗ hổng bảo mật, quản lý quyền truy cập và theo dõi hành vi người dùng.
WebCache
Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted set, string). Bên cạnh lưu trữ key-value trên RAM với hiệu năng cao, redis còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng (persistent redis) cho phép phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.
WebCache Nâng cao
LSCache là một công nghệ tăng tốc web được phát triển bởi LiteSpeed Technologies dành cho các website chạy trên nền tảng LiteSpeed Web Server bản quyền. LSCache được hiểu như là một plugin tăng thêm công lực cho LiteSpeed vốn dĩ đã có tốc độ load website vượt trội hơn so với các đối thủ khác như Apache hay Nginx.
Tường lửa web
Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall – WAF) là một giải pháp nhằm bảo vệ cho ứng dụng web tránh khỏi các lỗi bảo mật và hạn chế giảm thiểu nguy hiểm từ các câu truy vấn, truy cập nguy hiểm.
Phần mềm xử lý mã độc
HTTP/2 HTTP/3
HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải trang và hiệu suất khi duyệt web. Được Google phát triển và quảng bá nên việc ứng dụng sẽ giúp cải thiện hiệu quả tìm kiếm từ bộ tìm kiếm.
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Nén tăng tốc
Hỗ trợ Gzip là một phương thức để nén và làm giảm dung lượng các file ở server trước khi gửi đến client (ví dụ như trình duyệt). Nó giúp tiết kiệm băng thông, tăng tốc độ tải của website
Chuyên gia quản trị
Sao lưu chủ động
Khách hàng có thể chủ động sao lưu thông qua giao diện quản trị hosting
Sao lưu tự động
Sao lưu tự động theo lịch của P.A Việt Nam
Hàng tuần (1 Bản)
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

KHÁC BIỆT WORDPRESS VS WORDPRESS VIP

WORDPRESS WORDPRESS VIP
Kích hoạt Browser cache, Page cache, OPcode cache 
Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts, Google Analytics  -
Cài đặt nén ảnh  -
Bật nén dữ liệu tĩnh Gzip  -
Nâng cấp PHP 8.0 
Cài đặt CloudFlare (nếu được yêu cầu)  -
Kích hoạt HTTP/2 và SSL 
Cập nhật Ping List lập chỉ mục nhanh cho bài viết mới 
Cài đặt và tối ưu SEO với plugin Yoast SEO/Rank Math  -
Khởi tạo file robots.txt  -
Khởi tạo sitemap  -
Nâng cấp phiên bản WordPress 
Nâng cấp phiên bản Plugins/Themes 
Cài đặt plugin hỗ trợ bảo mật  -
Đổi đường dẫn quản trị mặc định  -
Đổi tên tài khoản mặc định admin  -
Đổi tiền tố database WordPress mặc định  -
Bảo vệ file wp-config.php  -
Phân quyền cho các folder/files quan trọng  -
Tắt XML-RPC  -
Hỗ trợ tích hợp giải pháp CDN30s  -
Hỗ trợ quét Mã độc virus  -
Hỗ trợ đăng ký và kiểm lỗi Google Search Console  -
Cài SSL và định hướng link qua https  -
Tư vấn kỹ thuật định kỳ  -
Kích hoạt Lscache, hoặc redis cache  -
Cài đặt plugin tối ưu xác định plugin gây chậm  -
Bảo mật truy cập cho trang wp-admin  -
Hỗ trợ sao lưu website khách hàng  -
Hỗ trợ Wordpress Toolkit   -
Hỗ trợ cài đặt tính năng Malware scanner  -
Hỗ trợ cài đặt gói bảo mật plugin Firewall, Login Security  -
Lập lịch DB Backup, chống spam Anti-Spam  -
Hỗ trợ kho giao diện theme miễn phí (*) 
Tùy chọn máy chủ VietNam/Quốc Tế  - VN + CDN

(*) Giao diện/Theme miễn phí được cấp trên store của Wordpress. P.A không chịu trách nhiệm liên quan tới các Giao diện/Theme miển phí mà Quý khách sử dụng.

Uy tín & chất lượng

WEBSERVER TỐI ƯU, PHÁT TRIỂN RIÊNG CHO WORDPRESS

Giúp tăng tốc và giảm thời gian tải trang hơn 3 lần so với sử dụng các máy chủ web(webserver) thông thường.

KHO GIAO DIỆN WORDPRESS CÓ BẢN QUYỀN

Đa dạng nhiều mẫu, lĩnh vực cho khách hàng lựa chọn, hoàn toàn miễn phí khi sử dụng Hosting Wordpress tại P.A Việt Nam.

Tính năng cache ưu việt

Hỗ trợ Redis, LSCache giúp tăng tốc và chịu tải hàng nghìn lượt truy cập cùng lúc. Hỗ trợ hầu hết open source phổ biến như: Joomla, Laravel, Druple, Magento

ONE CLICK AUTO INSTALLER

Tự động cài đặt hơn 400 mã nguồn phổ biến chỉ với một cú click chuột, luôn được cập nhật các phiên bản, mã nguồn phổ biến mới nhất. Hoàn toàn tự động cho phép demo, review bất cứ khi nào bạn muốn.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

CloudLinux hạn chế Local Hack, quét mã độc, virus chủ động và tự động định kỳ loại bỏ mọi nguy hại đến web. Hệ thống luôn được nâng cấp và theo dõi từng giây dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

HỖ TRỢ HTTP/2, QUIC

Công nghệ tăng tốc hiện đại nhất dành riêng cho các website đang sử dụng giao thức https, giúp web của bạn tăng điểm đánh giá của google insights.

QUẢN TRỊ VIP TỪ A - Z

Bạn không còn liên hệ được bộ phận thiết kế cũ giúp bảo trì hỗ trợ ?

Bạn lo lắng không có người quản trị website hay quá bận rộn không thể dành thời gian quản trị?

Xin đừng lo lắng đã có đội ngũ chuyên gia chúng tôi với hơn 7 năm kinh nghiệm về WordPress sẵn lòng hỗ trợ hết lòng.

Thổi bay mọi ưu phiền khi sử dụng dịch vụ WordPress VIP. Mọi thứ từ tối ưu, tăng tốc, xử lý lỗi.... đều sẽ do chuyên gia của chúng tôi đảm nhiệm. Thời gian quý giá của bạn sẽ được dành cho chiến lược kinh doanh và phát triển doanh số.

WORDPRESS VIP CHỈ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VIP

Cơ chế sao lưu dữ liệu linh hoạt

Tích hợp sẵn miễn phí dịch vụ P.ACKUP CPANEL hỗ trợ sao lưu hằng ngày, đáp ứng theo từng yêu cầu của mỗi khách hàng. Hạn chế tối đa việc mất dữ liệu quan trọng đối với các website lớn giao dịch liên tục cần đối soát.

Công nghệ CDN của tương lai

Đã nhanh nay lại còn nhanh hơn.

Tích hợp miễn phí CDN giúp website hoạt động nhanh nhất tại mọi quốc gia mà không tốn thêm bất cứ chi phí đầu tư nào.

Mạng lưới máy chủ phủ rộng toàn cầu, từ nam ra bắc.

Tăng tốc tải trang.

Tăng tốc truy cập ở bất cứ vị trí địa lý.

Tiết kiệm chi phí băng thông, tài nguyên.

Tích hợp cực dễ dàng.

Tăng điểm SEO, điểm đánh giá Google Insights

ImunifyAV 360 PRO

Tích hợp 6 lớp bảo mật với khả năng nhận diện 99% mã độc nguy hại hiện nay, xử lý ngay trong thời gian thực.

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra, quét, theo dõi và gỡ bỏ các file bị nhiễm giúp mã nguồn luôn an toàn tối đa.

Tiết kiệm băng thông hosting, tài nguyên máy chủ khi được hỗ trợ cache dữ liệu tĩnh (hình ảnh, css, javascript ...) giảm bớt chi phí nâng cấp máy chủ, hosting.

Câu hỏi thường gặp

WordPress VIP Hosting– Web Hosting WordPress VIP  là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến được tối ưu dành riêng cho WordPress cũng như các mã nguồn mở khác như Joomla, Moodle, Laravel.. Hệ thống được các chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm P.A Việt Nam cài đặt và vận hành giúp đem lại sự an tâm tín nhiệm cho chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Sản phẩm WordPress phù hợp với các khách hàng sử dụng để xây dựng các website bán hàng, giới thiệu công ty, tin tức, thương mại điện tử..
WordPress Hosting– Web Hosting WordPress được xây dựng với cấu hình, tinh chỉnh và tối ưu chỉ để dành riêng cho WordPress.
Phần Cứng Máy Chủ sử dụng máy bộ HP, DELL với cấu hình cực mạnh, kèm chuẩn SSD Nvme giúp xử lý các tác vụ  x10 lần so với các loại ổ cứng SSD thông thường.
An Toàn Bảo Mật với Cloudlinux hạn chế tối đa việc hack local, cơ chế chống brute force tự động cùng control panel Cpanel đáng tin cậy nhất hiện nay với hơn 90% nhà cung cấp hosting toàn thế giới đang sử dụng. Hỗ trợ quét mã độc, virus với imunify360 
Litespeed  webserver bản quyền nổi tiếng với độ ổn định, an toàn cũng như giúp tăng tốc website lên gấp nhiều lần so với các webserver miễn phí khác.
Tự động cài đặt chỉ với 1 click hơn 400 mã nguồn phổ biến chỉ với một cú click chuột, luôn được cập nhật các phiên bản, mã nguồn phổ biến mới nhất. Hoàn toàn tự động cho phép demo, review, nhân bản mã nguồn WordPress bất cứ khi nào bạn muốn.
Công Nghệ Tăng Tốc gzip compression, HTTP/2 HTTP/3, QUIC, Lscache, Redis Cache ... giúp website hoạt động mượt mà và tăng điểm đánh giá SEO từ các trình tìm kiếm.
Đường Truyền Ổn Định hệ thống máy chủ được đặt tại datacenter đáp ứng chuẩn tier 3 với đường truyền lên tới 200Mbps
Đội Ngũ Chuyên Gia hơn 20 năm kinh nghiệm và luôn túc trực 24/7 quản trị toàn diện WordPress sẽ giúp khách hàng luôn an tâm và chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh.
Bạn có thể dùng Hosting nước ngoài hoặc Việt Nam. Nếu website bạn chủ yếu có lượt truy cập trong nước thì nên chọn mua Hosting Việt Nam là tốt nhất.
Có nhiều nhà cung cấp Hosting bạn có thể chọn, trong đó công ty P.A Việt Nam có hơn 19 năm trong lĩnh vực tên miền, Hosting. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Hosting uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Có nhiều loại Hosting với đa dạng tính năng khác nhau trên thị trường. Dedicated Web HostingCloud Hosting là hai loại mô hình hosting được lựa chọn sử dụng nhiều nhất.
+ Dedicated Web Hosting là hình thức lưu trữ web phổ biến nhất. Với chi phí bỏ ra hợp lý bạn đã có dịch vụ đáp ứng hầu hết các nhu cầu lưu trữ website của mình. Dịch vụ Web Hosting P.A cung cấp dùng trên phần cứng thật giúp tối ưu và đạt tốc độ cao nhất thay vì dùng ảo hóa. Dịch vụ Share Hosting phù hợp với một doanh nghiệp sử dụng web để bán hàng và những tổ chức vừa có lượt truy cập không quá lớn.
+ Cloud Hosting là loại hosting chạy trên nền tảng ảo hóa với Cloud Hosting, bạn có máy chủ chuyên dụng nhưng máy chủ là máy ảo chứ không phải là máy vật lý. Điều này mang đến lợi ích cho người quản lý khi tiết kiệm chi phí quản lý,bảo trì, nâng cấp phần cứng nhưng lại giảm một phần tốc độ xử lý so với dùng trực tiếp phần cứng thật. Cloud Hosting cũng phù hợp với một doanh nghiệp sử dụng web để bán hàng và những tổ chức vừa có lượt truy cập không quá lớn.
Một Hosting tốt được đánh giá dựa trên các yếu tố như
+ Tốc độ: Là khoảng thời gian tính từ khi người dùng internet bắt đầu truy cập vào trang web đến khi nội dung trên web được tải về hoàn toàn. Lý tưởng từ 3 đến 5 giây.
+ Dung lượng: Là dung lượng lưu trữ (Disk space) – khoảng không gian trong ổ cứng máy chủ bạn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
+ Băng thông: Là lượng dữ liệu trao đổi giữa trang web với người dùng internet trong một tháng.
+ Khả năng chịu tải: Là khả năng chấp nhận số người online trong cùng một thời điểm.
+ Dịch vụ hỗ trợ của đơn vị cung cấp Hosting.
Rất đơn giản! Những vấn đề kỹ thuật này hãy để chuyên viên của chúng tôi  hỗ trợ  cho bạn. Bạn không cần bận tâm đâu và hãy tập trung vào việc phát triển kinh doanh nhé.
 
Rất dễ dàng, bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận sales phụ trách dịch vụ để hỗ trợ chuyển đổi. Mọi thứ sau đó sẽ có đội ngũ chuyên gia WordPress của chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn.
Hoàn toàn được, vui lòng làm việc với bộ phận phụ trách chăm sóc dịch vụ để được kiểm tra tư vấn về điều kiện phù hợp. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục đội ngũ chuyên gia WordPress của chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng cấp hoặc hạ cấp an toàn và đảm bảo dữ liệu toàn vẹn.
Quý khách có thể cập nhật dễ dàng với công cụ WordPress Toolkit chúng tôi đã tích hợp sẵn trong bảng điều khiển(control panel) của hosting, sau khi nhấn nâng cấp thì WordPress sẽ được nâng cấp lên bản mới nhất. Ngoài ra  bạn cũng có thể nâng cấp trong trang quản trị(admin) của WordPress hoặc tải các bản cập nhật về từ wordpress.org
Hoàn toàn có thể, chúng tôi không chỉ tính chỉnh và tối ưu cho WordPress nói riêng, mà còn hỗ trợ cho cả các mã nguồn mở khác như  Joomla, Laravel, Drupal, 
Moodle v.v nói chung. Quý khách hoàn toàn có thể triển khai mà không gặp bất kì khó khăn nào. 
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !