Cloud VPS

Hotline tư vấn: 0908 086 512

 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Tặng gói 500 Hóa Đơn. Xem tại đây
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

  CLOUD SERVER BASIC #1

  CPU  Intel Xeon [2] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  1.5GB + 512MB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  192.000đ
  x 36 tháng
  240.000đ x 03 tháng
  228.000đ x 06 tháng
  216.000đ x 12 tháng
  204.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Tặng gói 500 Hóa Đơn. Xem tại đây
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

  CLOUD SERVER BASIC #2

  CPU  Intel Xeon [3] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  2GB + 1GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  316.000đ
  x 36 tháng
  395.000đ x 03 tháng
  375.000đ x 06 tháng
  355.000đ x 12 tháng
  336.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Tặng gói 500 Hóa Đơn. Xem tại đây
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây.

  CLOUD SERVER BASIC #3

  CPU  Intel Xeon [4] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  3GB + 1GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  500.000đ
  x 36 tháng
  625.000đ x 03 tháng
  594.000đ x 06 tháng
  562.000đ x 12 tháng
  531.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Tặng gói 500 Hóa Đơn. Xem tại đây
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

  CLOUD SERVER BASIC #4

  CPU  Intel Xeon [5] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 1GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  614.000đ
  x 36 tháng
  768.000đ x 03 tháng
  730.000đ x 06 tháng
  691.000đ x 12 tháng
  653.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Tặng gói 500 Hóa Đơn. Xem tại đây
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

  CLOUD SERVER BASIC #5

  CPU  Intel Xeon [6] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  5GB + 1GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  888.000đ
  x 36 tháng
  1.110.000đ x 03 tháng
  1.054.000đ x 06 tháng
  999.000đ x 12 tháng
  943.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Tặng gói 500 Hóa Đơn. Xem tại đây
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

  CLOUD SERVER BASIC #6

  CPU  Intel Xeon [6] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  6GB + 1GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  1.056.000đ
  x 36 tháng
  1.320.000đ x 03 tháng
  1.254.000đ x 06 tháng
  1.188.000đ x 12 tháng
  1.122.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud
 • CLOUD SERVER BASIC #1

  CPU Intel Xeon [2] Cores
  HDD 30GB
  RAM 1.5GB + 512MB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  192.000đ
  x 36 tháng
  240.000đ x 03 tháng
  228.000đ x 06 tháng
  216.000đ x 12 tháng
  204.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #1

  CPU Intel Xeon [2] Cores
  HDD 100GB
  RAM 1GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  251.000đ
  x 36 tháng
  314.000đ x 03 tháng
  298.000đ x 06 tháng
  283.000đ x 12 tháng
  267.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #2

  CPU Intel Xeon [3] Cores
  HDD 50GB
  RAM 2GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  316.000đ
  x 36 tháng
  395.000đ x 03 tháng
  375.000đ x 06 tháng
  355.000đ x 12 tháng
  336.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #2

  CPU Intel Xeon [3] Cores
  HDD 160GB
  RAM 2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  546.000đ
  x 36 tháng
  682.000đ x 03 tháng
  648.000đ x 06 tháng
  614.000đ x 12 tháng
  580.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #3

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 60GB
  RAM 3GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  500.000đ
  x 36 tháng
  625.000đ x 03 tháng
  594.000đ x 06 tháng
  562.000đ x 12 tháng
  531.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #3

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 200GB
  RAM 4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  917.000đ
  x 36 tháng
  1.146.000đ x 03 tháng
  1.089.000đ x 06 tháng
  1.031.000đ x 12 tháng
  974.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #4

  CPU Intel Xeon [5] Cores
  HDD 80GB
  RAM 4GB + 1GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  614.000đ
  x 36 tháng
  768.000đ x 03 tháng
  730.000đ x 06 tháng
  691.000đ x 12 tháng
  653.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #5

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 100GB
  RAM 5GB + 1GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  888.000đ
  x 36 tháng
  1.110.000đ x 03 tháng
  1.054.000đ x 06 tháng
  999.000đ x 12 tháng
  943.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #4

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 240GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.310.000đ
  x 36 tháng
  1.638.000đ x 03 tháng
  1.556.000đ x 06 tháng
  1.474.000đ x 12 tháng
  1.392.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #5

  CPU Intel Xeon [5] Cores
  HDD 260GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.422.000đ
  x 36 tháng
  1.778.000đ x 03 tháng
  1.689.000đ x 06 tháng
  1.600.000đ x 12 tháng
  1.511.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #6

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 120GB
  RAM 6GB + 1GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  1.056.000đ
  x 36 tháng
  1.320.000đ x 03 tháng
  1.254.000đ x 06 tháng
  1.188.000đ x 12 tháng
  1.122.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #6

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 300GB
  RAM 5GB + 1.5GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 06 tháng
  1.554.000đ
  x 36 tháng
  1.942.000đ x 03 tháng
  1.845.000đ x 06 tháng
  1.748.000đ x 12 tháng
  1.651.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud

Bảng so sánh các gói giải pháp

Gói dịch vụ CLOUD SERVER BASIC #1 CLOUD SERVER BASIC #2 CLOUD SERVER BASIC #3 CLOUD SERVER BASIC #4 CLOUD SERVER BASIC #5 CLOUD SERVER BASIC #6
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý Intel Xeon [2] Cores Intel Xeon [3] Cores Intel Xeon [4] Cores Intel Xeon [5] Cores Intel Xeon [6] Cores Intel Xeon [6] Cores
Ổ cứng 30GB 50GB 60GB 80GB 100GB 120GB
Bộ nhớ 1.5GB + 512MB Free 2GB + 1GB Free 3GB + 1GB Free 4GB + 1GB free 5GB + 1GB free 6GB + 1GB free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Đăng ký dịch vụ bổ sung

+
Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
998.800đ x 12 tháng
1.198.800đ x 01 tháng
998.700đ x 03 tháng
998.800đ x 06 tháng
998.800đ x 12 tháng
+
Server Manager - Thông Thường
Mở rộng giải pháp ager - Thông Thường thêm một người dùng
210.000đ x 12 tháng
250.000đ x 01 tháng
210.000đ x 03 tháng
210.000đ x 06 tháng
210.000đ x 12 tháng
210.000đ x 24 tháng
+
10GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
83.700đ x 24 tháng
90.000đ x 01 tháng
90.000đ x 03 tháng
87.300đ x 06 tháng
85.500đ x 12 tháng
83.700đ x 24 tháng
+
50GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
418.500đ x 24 tháng
450.000đ x 03 tháng
436.500đ x 06 tháng
427.500đ x 12 tháng
418.500đ x 24 tháng
+
10GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
158.400đ x 24 tháng
171.000đ x 06 tháng
163.800đ x 12 tháng
158.400đ x 24 tháng
+
50GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
792.000đ x 24 tháng
900.000đ x 01 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng
+
Reload OS VPS 1h
Mở rộng giải pháp VPS 1h thêm một người dùng
300.000đ = OneTime
+
Reload OS VPS 4h
Mở rộng giải pháp VPS 4h thêm một người dùng
0đ = OneTime
+
Restore data for VPS Server
Mở rộng giải pháp ta for VPS Server thêm một người dùng
500.000đ = OneTime
+
1GB RAM VPS
Mở rộng giải pháp S thêm một người dùng
114.000đ x 12 tháng
120.000đ x 01 tháng
120.000đ x 03 tháng
116.400đ x 06 tháng
114.000đ x 12 tháng
+
1vCore
Mở rộng giải pháp thêm một người dùng
85.000đ x 36 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng
+
VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng
+
VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 1 tháng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #5(16 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #5(16 IP IPV4) thêm một người dùng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Giới thiệu VPS Server

 • Cloud VPS Server là máy chủ được thiết lập dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Ưu điểm VPS Server là sự linh hoạt từ việc điều chỉnh cấu hình RAM, CPU và HDD gần như ngay lập tức, điều này giúp cho việc nâng cấp mấy chủ VPS trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

 • Khởi tạo, Sao lưu dự phòng và Khôi phục máy chủ ảo nhanh gọn cũng là một ưu thế mà một máy chủ thông thường không thể có.

 • Reboot online thông qua Website/SMS RAM của VPS là RAM vật lý 100%, tuyệt đối không sử dụng HDD làm RAM ảo.

 • Backup hệ thống định kỳ hàng tuần. Sử dụng công nghệ mới nhất từ Intel, Cisco.

 • Sử dụng công nghệ lưu trữ SAS/SSD Raid 10 được xem là công nghệ lưu trữ nhanh nhất thế giới.

 • Máy chủ luôn hoạt động với thời gian Uptime lên đến 99.9%

Uy tín & chất lượng quốc tế

 • Siêu Tốc Tốc độ nhanh & ổn định

  Máy chủ mạnh mẽ với đường truyền tốc độ cao được đội ngũ kinh nghiệm trên 15 năm vận hành

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.9%

  Chúng tôi cam kết dùng phần cứng tốt nhất, hệ thống mạng mạnh mẽ nhất, phần mềm và công nghệ mới nhất, và giám sát 24/7

 • Dễ dàng sử dụng 15 phút khởi tạo

  Sau khi hoàn thành đăng ký, chúng tôi sẽ khởi tạo dịch vụ trong vòng 15 phút

 • Có bản quyền Hệ sinh thái đa dạng

  Hỗ trợ full giải pháp trên các hệ điều hành

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 15 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

 • Máy chủ chuyên dụng Máy chủ chuyên dụng

  Máy chủ nguyên bộ cùng ổ cứng SSD + tính năng SSD caching, việc truy cập website của bạn nhanh hơn đến 5 lần so với thông thường

Tư vấn miễn phí Xin chào.
P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?
Tên miền đã có sở hữu !