Cloud VPS

Hotline tư vấn: 0908 086 512

 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

  CLOUD SERVER BASIC #1

  168.000đ
  x 60 tháng
  228.000đ x 06 tháng
  216.000đ x 12 tháng
  204.000đ x 24 tháng
  192.000đ x 36 tháng
  CPU  Intel Xeon [2] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  1.5GB + 512MB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

  CLOUD SERVER BASIC #2

  276.000đ
  x 60 tháng
  375.000đ x 06 tháng
  355.000đ x 12 tháng
  336.000đ x 24 tháng
  316.000đ x 36 tháng
  CPU  Intel Xeon [3] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  2GB + 1GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

  CLOUD SERVER BASIC #3

  500.000đ
  x 36 tháng
  594.000đ x 06 tháng
  562.000đ x 12 tháng
  531.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon [4] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  3GB + 1GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

  CLOUD SERVER BASIC #4

  614.000đ
  x 36 tháng
  730.000đ x 06 tháng
  691.000đ x 12 tháng
  653.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon [5] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 1GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

  CLOUD SERVER BASIC #5

  888.000đ
  x 36 tháng
  1.054.000đ x 06 tháng
  999.000đ x 12 tháng
  943.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon [6] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  5GB + 1GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

  CLOUD SERVER BASIC #6

  1.056.000đ
  x 36 tháng
  1.254.000đ x 06 tháng
  1.188.000đ x 12 tháng
  1.122.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon [6] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  6GB + 1GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud
Chương trình tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.
 • CLOUD SERVER BASIC #1

  CPU Intel Xeon [2] Cores
  HDD 30GB
  RAM 1.5GB + 512MB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  168.000đ
  x 60 tháng
  228.000đ x 06 tháng
  216.000đ x 12 tháng
  204.000đ x 24 tháng
  192.000đ x 36 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #1

  CPU Intel Xeon [2] Cores
  HDD 100GB
  RAM 1GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  251.000đ
  x 36 tháng
  298.000đ x 06 tháng
  283.000đ x 12 tháng
  267.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #2

  CPU Intel Xeon [3] Cores
  HDD 50GB
  RAM 2GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  276.000đ
  x 60 tháng
  375.000đ x 06 tháng
  355.000đ x 12 tháng
  336.000đ x 24 tháng
  316.000đ x 36 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #2

  CPU Intel Xeon [3] Cores
  HDD 160GB
  RAM 2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  546.000đ
  x 36 tháng
  648.000đ x 06 tháng
  614.000đ x 12 tháng
  580.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #3

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 60GB
  RAM 3GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  500.000đ
  x 36 tháng
  594.000đ x 06 tháng
  562.000đ x 12 tháng
  531.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #3

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 200GB
  RAM 4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  917.000đ
  x 36 tháng
  1.089.000đ x 06 tháng
  1.031.000đ x 12 tháng
  974.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #4

  CPU Intel Xeon [5] Cores
  HDD 80GB
  RAM 4GB + 1GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  614.000đ
  x 36 tháng
  730.000đ x 06 tháng
  691.000đ x 12 tháng
  653.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #5

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 100GB
  RAM 5GB + 1GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  888.000đ
  x 36 tháng
  1.054.000đ x 06 tháng
  999.000đ x 12 tháng
  943.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #4

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 240GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.310.000đ
  x 36 tháng
  1.556.000đ x 06 tháng
  1.474.000đ x 12 tháng
  1.392.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #5

  CPU Intel Xeon [5] Cores
  HDD 260GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.422.000đ
  x 36 tháng
  1.689.000đ x 06 tháng
  1.600.000đ x 12 tháng
  1.511.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC #6

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 120GB
  RAM 6GB + 1GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  1.056.000đ
  x 36 tháng
  1.254.000đ x 06 tháng
  1.188.000đ x 12 tháng
  1.122.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER BASIC SAS #6

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 300GB
  RAM 5GB + 1.5GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 06 tháng
  1.554.000đ
  x 36 tháng
  1.845.000đ x 06 tháng
  1.748.000đ x 12 tháng
  1.651.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud

Bảng so sánh các gói giải pháp

Gói dịch vụ CLOUD SERVER BASIC #1 CLOUD SERVER BASIC #2 CLOUD SERVER BASIC #3 CLOUD SERVER BASIC #4 CLOUD SERVER BASIC #5 CLOUD SERVER BASIC #6
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý Intel Xeon [2] Cores Intel Xeon [3] Cores Intel Xeon [4] Cores Intel Xeon [5] Cores Intel Xeon [6] Cores Intel Xeon [6] Cores
Ổ cứng 30GB 50GB 60GB 80GB 100GB 120GB
Bộ nhớ 1.5GB + 512MB Free 2GB + 1GB Free 3GB + 1GB Free 4GB + 1GB free 5GB + 1GB free 6GB + 1GB free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Đăng ký dịch vụ bổ sung


Server Manager - Cơ Bản
Mở rộng giải pháp ager - Cơ Bản thêm một người dùng
250.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
250.000đ x 12 tháng
250.000đ x 24 tháng

250.000đ x 12 tháng

+

Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
998.700đ x 03 tháng
998.800đ x 06 tháng
998.800đ x 12 tháng

998.800đ x 12 tháng

+

10GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
171.000đ x 06 tháng
163.800đ x 12 tháng
158.400đ x 24 tháng

158.400đ x 24 tháng

+

50GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
900.000đ x 01 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng

792.000đ x 24 tháng

+

10GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
39.800đ x 06 tháng
38.600đ x 12 tháng
37.800đ x 24 tháng
37.000đ x 36 tháng

37.000đ x 36 tháng

+

20GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
79.600đ x 03 tháng
79.600đ x 06 tháng
77.200đ x 12 tháng
75.600đ x 24 tháng
74.000đ x 36 tháng

74.000đ x 36 tháng

+

50GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
199.100đ x 03 tháng
199.100đ x 06 tháng
193.100đ x 12 tháng
189.100đ x 24 tháng
185.200đ x 36 tháng

185.200đ x 36 tháng

+

Reload OS VPS 1h
Mở rộng giải pháp VPS 1h thêm một người dùng

300.000đ = OneTime

+

Restore data for VPS Server
Mở rộng giải pháp ta for VPS Server thêm một người dùng

500.000đ = OneTime

+

1GB RAM VPS
Mở rộng giải pháp S thêm một người dùng
120.000đ x 01 tháng
120.000đ x 03 tháng
116.400đ x 06 tháng
114.000đ x 12 tháng

114.000đ x 12 tháng

+

1vCore
Mở rộng giải pháp thêm một người dùng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng

85.000đ x 36 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 1 tháng

+

VPS IP Block #5(16 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #5(16 IP IPV4) thêm một người dùng
880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng

880.000đ x 12 tháng

+
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Giới thiệu Cloud VPS Server

 • Siêu Tốc Siêu Tốc

  Sử dụng máy bộ với cpu Intel mới và ứng dụng công nghệ lưu trữ SSD SAN Raid 10

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.99%

  Máy chủ luôn đạt thời gian hoạt động(Uptime) lên tới 99,9%

 • Dễ dàng sử dụng 100% ram vật lý

  Sử dụng 100% ram hệ thống được cấp tuyệt đối không sử dụng ram ảo.

 • Có bản quyền Giao diện dễ sử dụng

  Giao diện quản trị dễ dàng sử dụng cho phép trực tiếp Cài đặt, Reload OS, reboot, stop máy chủ ảo trực tiếp trên giao diện.

 • Bảo mật & an toàn Nâng cấp linh hoạt

  Linh hoạt cấp pháp nâng cấp cpu, ram một cách nhanh chóng giúp hạn chế thời gian gián đoạn của hệ thống

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Backup định kỳ

  Backup định kì và dịch vụ backup chuyên nghiệp cho phép khách hàng tự cấu hình theo lịch riêng.

 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Loa Thonet-Vander
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !