Ưu đãi tốt nhất hôm nay

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER

Cloud Server

#0

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

72.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

90.000đ x 01 tháng

85.000đ x 12 tháng

81.000đ x 24 tháng

76.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [1] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  1GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#1

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

136.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

170.000đ x 01 tháng

161.000đ x 12 tháng

153.000đ x 24 tháng

144.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [2] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  1.5GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#2

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

256.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

320.000đ x 01 tháng

304.000đ x 12 tháng

288.000đ x 24 tháng

272.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [4] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  4GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#3

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

368.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

460.000đ x 01 tháng

437.000đ x 12 tháng

414.000đ x 24 tháng

391.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [6] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  6GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#4

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

512.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

640.000đ x 01 tháng

608.000đ x 12 tháng

576.000đ x 24 tháng

544.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [8] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  8GB + 1GB free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#5

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

696.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

870.000đ x 01 tháng

826.000đ x 12 tháng

783.000đ x 24 tháng

739.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [9] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  10GB + 1GB free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#6

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

912.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

1.140.000đ x 01 tháng

1.083.000đ x 12 tháng

1.026.000đ x 24 tháng

969.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [10] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  12GB + 1GB free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server

#7

Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)

1.128.000 đ

Khi đăng ký 48 tháng

1.410.000đ x 01 tháng

1.339.000đ x 12 tháng

1.269.000đ x 24 tháng

1.198.000đ x 36 tháng

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon [11] Cores
 • STORAGE
  SAS: nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 2 lần
  SSD: nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  SSD NVMe: nhanh hơn SSD SATA khoảng 3-6 lần, nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 5-10 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 10-20 lần . Là ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống máy chủ, có hiệu năng và tốc độ cao nhất trong thời điểm hiện tại.
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  14GB + 1GB free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
Đăng ký ngay
Giá chưa gồm VAT
Thông số gói mới áp dụng từ 06-12-2023
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : backup30s.vn
Chương trình tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
Cloud Server #0 Cloud Server #1 Cloud Server #2 Cloud Server #3 Cloud Server #4 Cloud Server #5 Cloud Server #6 Cloud Server #7
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý
Intel Xeon [1] Cores Intel Xeon [2] Cores Intel Xeon [4] Cores Intel Xeon [6] Cores Intel Xeon [8] Cores Intel Xeon [9] Cores Intel Xeon [10] Cores Intel Xeon [11] Cores
Ổ cứng 20GB 40GB 60GB 80GB 120GB 200GB 300GB 400GB
Bộ nhớ 1GB + 1GB Free 1.5GB + 1GB Free 4GB + 1GB Free 6GB + 1GB Free 8GB + 1GB free 10GB + 1GB free 12GB + 1GB free 14GB + 1GB free
Bandwidth
Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng
Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
1 1 1 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Hệ điều hành hỗ trợ
Bạn có thể sử dụng các template có sẵn, tự cài đặt hoặc phía P.A Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn cài đặt hệ điều hành mong muốn (không bao gồm license)
Linux (Debian, CentOS, Almalinux, Ubuntu…), Windows
Directadmin
Bản miễn phí được cài đặt cho phép khách hàng có thể sử dụng các tính năng cơ bản như let's encrypt, multi php(hỗ trợ đến PHP8).. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn sử dụng các phiên bản mới nhất và các tính năng nâng cao hơn thì vui lòng tham khảo phần mềm trả phí tại link sau Click here
Tốc độ mạng trong nước (chia sẻ) 200Mbps
Tốc độ mạng quốc tế (chia sẻ) 15Mbps

Hệ điều hành hỗ trợ

CentOS

Ubuntu

Almalinux

Windows

Debian

Dịch vụ bổ sung cho cloud server mà bạn có thể cần

Server Manager - Cơ Bản

250.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
250.000đ x 12 tháng
250.000đ x 24 tháng

250.000đ x 12 tháng

Server Manager - Cao Cấp

999.000đ x 03 tháng
999.000đ x 06 tháng
999.000đ x 12 tháng

999.000đ x 12 tháng

10GB NVMe SSD VPS

171.000đ x 06 tháng
164.000đ x 12 tháng
158.000đ x 24 tháng

158.000đ x 24 tháng

50GB NVMe SSD VPS

900.000đ x 01 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng

792.000đ x 24 tháng

10GB SSD VPS

40.000đ x 06 tháng
39.000đ x 12 tháng
38.000đ x 24 tháng
37.000đ x 36 tháng

37.000đ x 36 tháng

20GB SSD VPS

80.000đ x 03 tháng
80.000đ x 06 tháng
78.000đ x 12 tháng
76.000đ x 24 tháng
74.000đ x 36 tháng

74.000đ x 36 tháng

Reload OS VPS 1h

300.000đ = OneTime

Restore data for VPS Server

500.000đ = OneTime

1GB RAM VPS

70.000đ x 01 tháng
70.000đ x 03 tháng
68.000đ x 06 tháng
67.000đ x 12 tháng

67.000đ x 12 tháng

1vCore

100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng

85.000đ x 36 tháng

VPS/Dedicated/Colo IPv4

100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/Colo IPv6

50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 12 tháng

50GB SSD VPS

100.000đ x 06 tháng
97.000đ x 12 tháng
95.000đ x 24 tháng
93.000đ x 36 tháng

93.000đ x 36 tháng

VPS IP Block #5(16 IP IPV4)

880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng

880.000đ x 12 tháng

*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Các lựa chọn tốt hơn cho bạn

DirectAdmin Personal Plus

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.

Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.

Quản trị máy chủ

Dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ tại P.A. Quý khách có thể nhận được hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm nhiệt tình và quy trình hỗ trợ bài bản

Backup dữ liệu cho server

Dữ liệu trên server của bạn sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các nguy cơ như thao tác xóa nhầm, bị virus mã hóa,…

Cpanel Admin Cloud Internal

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.

Giới thiệu Cloud Server

SIÊU TỐC

Sử dụng máy bộ với cpu Intel mới và ứng dụng công nghệ lưu trữ SSD SAN Raid 10

HOẠT ĐỘNG 99.99%

Máy chủ luôn đạt thời gian hoạt động(Uptime) lên tới 99,9%

100% RAM VẬT LÝ

Sử dụng 100% ram hệ thống được cấp tuyệt đối không sử dụng ram ảo.

GIAO DIỆN DỄ SỬ DỤNG

Giao diện quản trị dễ dàng sử dụng cho phép trực tiếp Cài đặt, Reload OS, reboot, stop máy chủ ảo trực tiếp trên giao diện.

NÂNG CẤP LINH HOẠT

Linh hoạt cấp pháp nâng cấp cpu, ram một cách nhanh chóng giúp hạn chế thời gian gián đoạn của hệ thống

BACKUP ĐỊNH KỲ

Backup định kì và dịch vụ backup chuyên nghiệp cho phép khách hàng tự cấu hình theo lịch riêng.

Câu hỏi thường gặp

Cloud Server: là máy chủ ảo được thiết lập dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Cloud Server có nhiều ưu điểm vượt trội so với VPS thông thường về độ ổn định và khả năng linh hoạt trong việc cấp phát, mở rộng tài nguyên.
Trên một Cloud Server thường không giới hạn số lượng website được tạo. Tuy nhiên, để các website hoạt động tốt với tốc độ tối ưu thì bạn nên cài đặt số lượng website tuỳ thuộc vào tài nguyên của từng gói Cloud Server.
Có (miễn phí hoặc có phí), Quý khách liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn thêm.
Quý khách đăng ký thêm dịch vụ bổ sung tương ứng hoặc liên hệ bộ phận kinh doanh để được hỗ trợ.
Có, được cấp miễn phí 1 IPv6
Khi đăng ký dịch vụ thuê server riêng chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt hệ điều hành theo yêu cầu Quý khách hoặc Quý khách sử dụng các template có sẵn, nếu Quý khách mua thêm license các phần mềm khác do P.A Việt Nam cung cấp thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt luôn. Các yêu cầu cài đặt khác Quý khách cung cấp danh sách phần mềm cần cài đặt chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá phí cài đặt.
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !