VPS
Cpanel Accounts Giá/Monthly Đặt mua
Cpanel Admin Cloud Internal (5 accounts) 450.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Pro Cloud Internal (30 accounts) 640.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Plus Cloud Internal (50 accounts) 920.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Premier Cloud Internal (100 accounts) 1.180.000đ x 1 tháng Đặt mua
DEDICATED
Cpanel Accounts Giá/Monthly Đặt mua
Cpanel Fix 100 Account Internal (100 accounts) 1.180.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 150 Account Internal (150 accounts) 1.200.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 200 Account Internal (200 accounts) 1.450.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 250 Account Internal (250 accounts) 1.730.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 300 Account Internal (300 accounts) 2.000.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 350 Account Internal (350 accounts) 2.300.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 400 Account Internal (400 accounts) 2.550.000đ x 1 tháng Đặt mua
Cpanel Fix 450 Account Internal (450 accounts) 2.800.000đ x 1 tháng Đặt mua

Ưu điểm

* Internal: Dành cho khách hàng sử dụng IP của P.A Việt Nam.

Link Cpanel demo:
http://cpanel.net/demo/

  • SSN
  • Mạng xã hội Bang
  • Loa Thonet-Vander
  • VNNIC
  • ICANN
  • Cpanel
  • Cloudlinux
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !