Ưu đãi tốt nhất hôm nay

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER PRO

Cloud Server Pro

#0

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

221.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 260.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [2] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  40GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  2GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#1

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

374.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 440.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [4] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  60GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  3GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#2

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

552.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 650.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [5] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  80GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  6GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#3

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

731.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 860.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [6] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  120GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  8GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#4

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

952.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 1.120.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [8] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  160GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  10GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#5

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

1.130.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 1.330.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [9] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  200GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  12GB + 1GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#6

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

1.326.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 1.560.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [10] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  250GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  14GB + 2GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#7

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

1.564.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 1.840.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [12] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  300GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  16GB + 2GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#8

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

1.946.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 2.290.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [13] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  500GB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  16GB + 2GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#9

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

2.907.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 3.420.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [14] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  1TB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  18GB + 2GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay

Cloud Server Pro

#10

pentium silver pentium gold
hot km
Gói quà tặng và các ưu đãi:
- Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
- Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
- Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

4.649.000đ/tháng

với thời hạn 03 năm

Giảm 15% 5.470.000đ

 • CPU 
  Bộ vi xử lý
  Intel Xeon Silver [15] Cores
 • SSD 
  Nhanh hơn ổ cứng SAS khoảng 1.5-3 lần và nhanh hơn ổ cứng HDD thông thường khoảng 3-6 lần
  2TB
 • RAM 
  Cam kết sử dụng Ram vật lý
  18GB + 2GB Free
 • Bandwidth 
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  1
 • IP Riêng 
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng 
Đăng ký ngay
Giá chưa gồm VAT
Thông số gói mới áp dụng từ 06-12-2023
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : backup30s.vn
Chương trình tặng RAM khi đăng ký ít nhất 6 tháng áp dụng từ ngày 22/09/2023.

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
Cloud Server Pro #0 Cloud Server Pro #1 Cloud Server Pro #2 Cloud Server Pro #3 Cloud Server Pro #4 Cloud Server Pro #5 Cloud Server Pro #6 Cloud Server Pro #7 Cloud Server Pro #8 Cloud Server Pro #9 Cloud Server Pro #10
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý
Intel Xeon Silver [2] Cores Intel Xeon Silver [4] Cores Intel Xeon Silver [5] Cores Intel Xeon Silver [6] Cores Intel Xeon Silver [8] Cores Intel Xeon Silver [9] Cores Intel Xeon Silver [10] Cores Intel Xeon Silver [12] Cores Intel Xeon Silver [13] Cores Intel Xeon Silver [14] Cores Intel Xeon Silver [15] Cores
Ổ cứng 40GB 60GB 80GB 120GB 160GB 200GB 250GB 300GB 500GB 1TB 2TB
Bộ nhớ 2GB + 1GB Free 3GB + 1GB Free 6GB + 1GB Free 8GB + 1GB Free 10GB + 1GB Free 12GB + 1GB Free 14GB + 2GB Free 16GB + 2GB Free 16GB + 2GB Free 18GB + 2GB Free 18GB + 2GB Free
Bandwidth
Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 1
IP Riêng
Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Hệ điều hành hỗ trợ
Bạn có thể sử dụng các template có sẵn, tự cài đặt hoặc phía P.A Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn cài đặt hệ điều hành mong muốn (không bao gồm license)
Linux (Debian, CentOS, Almalinux, Ubuntu…), Windows
Directadmin
Bản miễn phí được cài đặt cho phép khách hàng có thể sử dụng các tính năng cơ bản như let's encrypt, multi php(hỗ trợ đến PHP8).. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn sử dụng các phiên bản mới nhất và các tính năng nâng cao hơn thì vui lòng tham khảo phần mềm trả phí tại link sau Click here
Tốc độ mạng trong nước (chia sẻ) 200Mbps
Tốc độ mạng quốc tế (chia sẻ) 15Mbps

Hệ điều hành hỗ trợ

CentOS

Ubuntu

Almalinux

Windows

Debian

Dịch vụ bổ sung cho cloud server pro mà bạn có thể cần

Server Manager - Cơ Bản

250.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
250.000đ x 12 tháng
250.000đ x 24 tháng

250.000đ x 12 tháng

Server Manager - Cao Cấp

999.000đ x 03 tháng
999.000đ x 06 tháng
999.000đ x 12 tháng

999.000đ x 12 tháng

10GB NVMe SSD VPS

171.000đ x 06 tháng
164.000đ x 12 tháng
158.000đ x 24 tháng

158.000đ x 24 tháng

50GB NVMe SSD VPS

900.000đ x 01 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng

792.000đ x 24 tháng

10GB SSD VPS

40.000đ x 06 tháng
39.000đ x 12 tháng
38.000đ x 24 tháng
37.000đ x 36 tháng

37.000đ x 36 tháng

20GB SSD VPS

80.000đ x 03 tháng
80.000đ x 06 tháng
78.000đ x 12 tháng
76.000đ x 24 tháng
74.000đ x 36 tháng

74.000đ x 36 tháng

Reload OS VPS 1h

300.000đ = OneTime

Restore data for VPS Server

500.000đ = OneTime

1GB RAM VPS

70.000đ x 01 tháng
70.000đ x 03 tháng
68.000đ x 06 tháng
66.000đ x 12 tháng

66.000đ x 12 tháng

1 Core

100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng

85.000đ x 36 tháng

VPS/Dedicated/Colo IPv4

100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/Colo IPv6

50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 12 tháng

50GB SSD VPS

100.000đ x 06 tháng
97.000đ x 12 tháng
95.000đ x 24 tháng
93.000đ x 36 tháng

93.000đ x 36 tháng

VPS IP Block #5(16 IP IPV4)

880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng

880.000đ x 12 tháng

*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Các lựa chọn tốt hơn cho bạn

DirectAdmin Personal Plus

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.

Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.

Quản trị máy chủ

Dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ tại P.A. Quý khách có thể nhận được hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm nhiệt tình và quy trình hỗ trợ bài bản

Backup dữ liệu cho server

Dữ liệu trên server của bạn sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các nguy cơ như thao tác xóa nhầm, bị virus mã hóa,…

Cpanel Admin Cloud Internal

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.

Giới thiệu Cloud Server

SIÊU TỐC

Sử dụng máy bộ với cpu Intel mới và ứng dụng công nghệ lưu trữ SSD SAN Raid 10

HOẠT ĐỘNG 99.99%

Máy chủ luôn đạt thời gian hoạt động(Uptime) lên tới 99,9%

100% RAM VẬT LÝ

Sử dụng 100% ram hệ thống được cấp tuyệt đối không sử dụng ram ảo.

GIAO DIỆN DỄ SỬ DỤNG

Giao diện quản trị dễ dàng sử dụng cho phép trực tiếp Cài đặt, Reload OS, reboot, stop máy chủ ảo trực tiếp trên giao diện.

NÂNG CẤP LINH HOẠT

Linh hoạt cấp pháp nâng cấp cpu, ram một cách nhanh chóng giúp hạn chế thời gian gián đoạn của hệ thống

BACKUP ĐỊNH KỲ

Backup định kì và dịch vụ backup chuyên nghiệp cho phép khách hàng tự cấu hình theo lịch riêng.

X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !