DNSSEC

DNSSECDNSSEC đưa ra 4 loại bản ghi mới nhằm chứng thực nguồn gốc và tính toàn vẹn dữ liệu cho hệ thống đồng thời khắc phục được những nhược điểm của thiết kế sơ khai ban đầu

DNSSEC

Bản ghi khóa công cộng DNS (DNSKEY - DNS Public Key): sử dụng để chứng thực zone dữ liệu.

DNSSEC

Bản ghi chữ ký tài nguyên (RRSIG - Resource Record Signature): sử dụng để chứng thực cho các bản ghi tài nguyên trong zone dữ liệu.

DNSSEC

Bản ghi bảo mật kế tiếp (NSEC - Next Secure): sử dụng trong quá trình xác thực đối với các bản ghi có cùng sở hữu tập các bản ghi tài nguyên hoặc bản ghi CNAME. Kết hợp với bản ghi RRSIG để xác thực cho zone dữ liệu.

DNSSEC

Bản ghi ký ủy quyền (DS - Delegation Signer): thiết lập chứng thực giữa các zone dữ liệu, sử dụng trong việc ký xác thực trong quá trình chuyển giao DNS.

DNSSEC

Một công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS

DNSSEC

Hỗ trợ DNS chống lại các nguy cơ giả mạo làm sai lệch nguồn dữ liệu

DNSSEC

Cung cấp cơ chế xác thực đảm bảo cho sự toàn vẹn cho từng zone dữ liệu

TÍNH NĂNG DỊCH VỤ

DNSSEC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ

Bảo Mật DNSSEC

3,100

Khi đăng ký 36 tháng

3,200đ x 24 tháng

Đăng ký ngay
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !