Quan tri email server

An toàn dịch vụ

Hỗ trợ theo quy trình quy chuẩn khắc khe.

Quan tri email server

Xử lý nhanh chóng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với độ ưu tiên cao.

Quan tri email server

Hỗ trợ chuyên sâu

Đội ngũ chuyên viên về email đảm trách.

Quan tri email server

Đơn giản và chuyên nghiệp

Hỗ trợ qua nhiều kênh thậm chí thông qua remote từ xa.

Dịch vụ quản trị Email Server

Quan tri email server

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Bảng giá

Cơ Bản

100.000

Khi đăng ký 1 tháng

100.000đ x 01 tháng

100.000đ x 03 tháng

100.000đ x 06 tháng

100.000đ x 24 tháng

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Giám sát máy chủ 24/7
 • Kiểm tra và tư vấn email
 • Hỗ trợ Teamview
 • Kiểm tra xử lý lỗi từ hệ thống Email Server
Đăng ký ngay

Bảng giá

Cao Cấp

960.000

Khi đăng ký 1 tháng

960.000đ x 01 tháng

960.000đ x 03 tháng

960.000đ x 06 tháng

960.000đ x 24 tháng

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Giám sát máy chủ 24/7
 • Kiểm tra và tư vấn email
 • Hỗ trợ teamview(có cam kết thời gian)
 • Kiểm tra xử lý lỗi từ hệ thống Email Server
 • Kiểm tra xử lý lỗi từ máy người dùng.
Đăng ký ngay

Bảng giá

CUSTOM

Liên hệ

Khi đăng ký 1 tháng

Liên hệ x 01 tháng

Liên hệ x 03 tháng

Liên hệ x 06 tháng

Liên hệ x 24 tháng

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Giám sát máy chủ 24/7
 • Kiểm tra và tư vấn email
 • Hỗ trợ teamview(có cam kết thời gian)
 • Kiểm tra xử lý lỗi từ hệ thống Email Server
 • Kiểm tra xử lý lỗi từ máy người dùng.
Đăng ký ngay

bảng so sánh dịch vụ

Nhiệm vụ Email Manager
Cơ Bản
Email Manager
Cao Cấp
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Giám sát máy chủ 24/7
Quản trị hệ thống
Kiểm tra và phân tích lỗi Mail
Cấu hình domain vào email server
Hỗ trợ tạo account, xóa email, thay đổi pass
Tạo Mail List
Cấu hình catch all
Cấu hình DKIM, SPF để tăng độ tin cậy khi gửi mail
Cấu hình gửi nhận mail trên Điện Thoại 
Hỗ trợ một thiết bị trong cùng một thời điểm. Đối với các lỗi và tình huống trùng lặp chúng tôi chỉ ưu tiên hướng dẫn xử lý mẫu trên một thiết bị và khách hàng sẽ chủ động xử lý tương tự ở các thiết bị khác.
Hướng dẫn + Teamview (không cam kết thời gian) Hướng dẫn + Teamview (Có cam kết thời gian) 
Tiếp nhận câu hỏi trong vòng 15 đến 30 phút, chủ động liên hệ khách hàng qua kênh support hoặc phone để lấy các thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý một cách ưu tiên nhanh nhất các vấn đề của khách hàng trên cơ sở khách hàng đã có cài đặt sẵn các phần mềm hỗ trợ cho phép kết nối vào thiết bị từ xa.
Cấu hình gửi nhận Microsoft Outlook 
Đối với các lỗi và tình huống trùng lặp chúng tôi chỉ ưu tiên hướng dẫn xử lý mẫu trên một thiết bị và khách hàng sẽ chủ động xử lý tương tự ở các thiết bị khác.
Hướng dẫn + Teamview (không cam kết thời gian) Hướng dẫn + Teamview (Có cam kết thời gian) 
Tiếp nhận câu hỏi trong vòng 15 đến 30 phút, chủ động liên hệ khách hàng qua kênh support hoặc phone để lấy các thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý một cách ưu tiên nhanh nhất các vấn đề của khách hàng trên cơ sở khách hàng đã có cài đặt sẵn các phần mềm hỗ trợ cho phép kết nối vào thiết bị từ xa.
Cấu hình sử dụng SSL Free và có Phí
Theo dõi và tư vấn nâng cấp hệ thống kịp thời
Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline
Kiểm tra, kiểm soát nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng
Teamview tìm lỗi khắc phục, hoặc cài lại mới trên Outlook Không
Backup định kỳ theo Yêu Cầu Không Có, Cần mua thêm dịch vụ backup
Giá 100.000 / tháng 960.000 / tháng
Đặt mua Đặt mua

(*) Dịch vụ chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký Email Server tại P.A Việt Nam

X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !