Là từ viết tắt của “hosting”, được tạo ra cho các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ web, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ liên quan đến internet khác
Từ cái nhìn đầu tiên, tên miền .HOST giúp thương hiệu của bạn nổi bật, như một thứ gì đó thú vị và mới mẻ trong hàng nghìn trang web khác
.HOST ngắn gọn, chuyên nghiệp và dễ nhớ, giúp cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm với các từ khóa liên quan trực tiếp trong URL
Từ cái nhìn đầu tiên, tên miền .HOST giúp thương hiệu của bạn nổi bật, như một thứ gì đó thú vị và mới mẻ trong hàng nghìn trang web khác
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !