Thuê Server Riêng

Hotline tư vấn: 
0908 086 512  | 

 • POWEREDGE T40

  2.943.000đ
  x 36 tháng
  3.994.000đ x 6 tháng
  3.784.000đ x 12 tháng
  3.363.000đ x 24 tháng
  Intel Xeon E-2224 8M Cache 4 Cores, 3.40 GHz up to 4.60 GHz TM-T140
  RAM 8GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • POWEREDGE T150

  3.730.000đ
  x 36 tháng
  5.063.000đ x 6 tháng
  4.796.000đ x 12 tháng
  4.263.000đ x 24 tháng
  Intel Xeon E-2324G Processor (8M Cache, 3.10 GHz) TM-T150
  RAM 8GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • SERVER DELL R350

  5.287.000đ
  x 24 tháng
  6.335.000đ x 6 tháng
  5.287.000đ x 36 tháng
  5.639.000đ x 12 tháng
  Intel Xeon E-2324G Processor (8M Cache, 3.10 GHz) TM-T150
  RAM2 x 8GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • PowerEdge R550

  6.661.000đ
  x 36 tháng
  9.516.000đ x 6 tháng
  8.082.000đ x 24 tháng
  9.039.000đ x 12 tháng
  Intel Xeon Silver 4310, 2.10 GHz, 18M Cache, 12 Cores, 24 Threads
  RAM 16GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • PowerEdge R750xs

  6.535.000đ
  x 36 tháng
  9.336.000đ x 6 tháng
  7.929.000đ x 24 tháng
  8.868.000đ x 12 tháng
  Intel Xeon Silver 4310, 2.10 GHz, 18M Cache, 12 Cores, 24 Threads
  RAM 16GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • POWEREDGE R6515

  6.494.000đ
  x 36 tháng
  8.992.000đ x 6 tháng
  8.492.000đ x 12 tháng
  7.493.000đ x 24 tháng
  AMD EPYC 7232P 32M Cache, 8 Cores, 16 Threads up to 3.2 GHz
  RAM 16GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • SILVER GOLD SERIAL

  5.622.000đ
  x 36 tháng
  11.245.000đ x 6 tháng
  8.996.000đ x 12 tháng
  7.871.000đ x 24 tháng
  Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM2 x 16GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • SILVER GOLD SERIAL

  6.001.000đ
  x 36 tháng
  10.803.000đ x 6 tháng
  9.576.000đ x 12 tháng
  8.394.000đ x 24 tháng
  Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 32GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • SILVER GOLD SERIAL

  6.029.000đ
  x 36 tháng
  12.058.000đ x 3 tháng
  10.852.000đ x 6 tháng
  9.646.000đ x 12 tháng
  8.441.000đ x 24 tháng
  Intel Xeon Silver 4210R, 2.40 GHz, 13.75M Cache, 10 Cores, 20 Threads
  RAM2 x 16GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • EPYC SERIAL

  4.455.000đ
  x 36 tháng
  8.019.000đ x 6 tháng
  7.128.000đ x 12 tháng
  6.237.000đ x 24 tháng
  AMD EPYC 7262 128M Cache, 8 Cores, 16 Threads up to 3.4 GHz
  RAM2 x 16GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • SERVER E5-26xx SERIAL

  3.123.000đ
  x 36 tháng
  3.701.000đ x 6 tháng
  3.452.000đ x 12 tháng
  3.444.000đ x 24 tháng
  Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 8GB RAM DDR4
  HDD SATA Enterprise 1TB
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • THINKSYSTEM SERIAL

  5.131.000đ
  x 36 tháng
  8.551.000đ x 6 tháng
  5.986.000đ x 24 tháng
  8.123.000đ x 12 tháng
  Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 32GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  Băng thôngUnlimited
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
 • Dedicated AI Machine Learning

  5.345.000đ
  x 36 tháng
  8.018.000đ x 6 tháng
  6.236.000đ x 24 tháng
  7.127.000đ x 12 tháng
  Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
  RAM 32GB RAM DDR4
  HDD SSD 480G 2.5
  IP1
  NVIDIA Quadro P2200 5 GB GDDR5x-160-bit1
  Cổng quốc tế (up/down)20/15 Mbps
Giá chưa gồm VAT
Tặng server khi đăng ký từ 24 đến 36 tháng tùy dòng Server.

Dịch vụ bổ sung cho thuê server riêng mà bạn có thể cần


Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
999.000đ x 03 tháng
999.000đ x 06 tháng
999.000đ x 12 tháng

999.000đ x 12 tháng

+

Server Manager - Cơ Bản
Mở rộng giải pháp ager - Cơ Bản thêm một người dùng
250.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
250.000đ x 12 tháng
250.000đ x 24 tháng

250.000đ x 12 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 12 tháng

+

Reload OS Dedicated/Colo 4h
Mở rộng giải pháp Dedicated/Colo 4h thêm một người dùng

500.000đ = OneTime

+

Reload OS Dedicated/Colo 24h
Mở rộng giải pháp Dedicated/Colo 24h thêm một người dùng

200.000đ = OneTime

+

1Gbps Local Port
Mở rộng giải pháp l Port thêm một người dùng
700.000đ x 01 tháng
700.000đ x 03 tháng
700.000đ x 06 tháng
700.000đ x 12 tháng

700.000đ x 12 tháng

+

1Mbps Download Quoc Te
Mở rộng giải pháp load Quoc Te thêm một người dùng
840.000đ x 03 tháng
840.000đ x 06 tháng
840.000đ x 12 tháng

840.000đ x 12 tháng

+

1Mbps Upload Quoc Te
Mở rộng giải pháp ad Quoc Te thêm một người dùng
216.000đ x 03 tháng
216.000đ x 06 tháng
216.000đ x 12 tháng

216.000đ x 12 tháng

+

1Gbps Internet Port - Bandwidth Limit 10.000GB
Mở rộng giải pháp rnet Port - Bandwidth Limit 10.000GB thêm một người dùng
2.000.000đ x 03 tháng
2.000.000đ x 06 tháng
2.000.000đ x 12 tháng

2.000.000đ x 12 tháng

+

100Mbps Internet Port
Mở rộng giải pháp ternet Port thêm một người dùng
882.000đ x 01 tháng
882.000đ x 03 tháng
882.000đ x 06 tháng
882.000đ x 12 tháng

882.000đ x 12 tháng

+

HDD SSD 480G 2.5
Mở rộng giải pháp 0G 2.5 thêm một người dùng
500.000đ x 01 tháng
500.000đ x 03 tháng
500.000đ x 06 tháng
500.000đ x 12 tháng
500.000đ x 24 tháng
500.000đ x 36 tháng

500.000đ x 12 tháng

+

HDD SATA Enterprise 1TB
Mở rộng giải pháp nterprise 1TB thêm một người dùng
576.000đ x 01 tháng
559.000đ x 03 tháng
541.000đ x 06 tháng
518.000đ x 12 tháng
507.000đ x 24 tháng
507.000đ x 36 tháng

507.000đ x 24 tháng

+

HDD SAS 300GB - 7.2K RPM
Mở rộng giải pháp 0GB - 7.2K RPM thêm một người dùng
720.000đ x 06 tháng
720.000đ x 12 tháng
720.000đ x 24 tháng
720.000đ x 36 tháng

720.000đ x 12 tháng

+
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Các lựa chọn tốt hơn cho bạn


Quản trị máy chủ (Server Manager)

Dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ tại P.A. Quý khách có thể nhận được hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm nhiệt tình và quy trình hỗ trợ bài bản
+

Backup dữ liệu cho Server (Backup For Server Pro)

Dữ liệu trên server của bạn sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các nguy cơ như thao tác xóa nhầm, bị virus mã hóa,…
+

Giới thiệu Server riêng

 • Siêu Tốc Toàn quyền sử dụng

  Khách hàng hoàn toàn sở hữu riêng máy chủ toàn quyền truy cập với quyền hạn cao nhất, phần cứng luôn được hỗ trợ thay thế từ chúng tôi mỗi khi có sự cố một cách nhanh chóng nhất.

 • Hoạt động 99.99% Máy bộ chính hãng

  Chúng tôi luôn sử dụng các dòng máy bộ và linh kiện uy tín nhất từ Supermicro, IBM, DELL, HPE v.v

 • Dễ dàng sử dụng Tùy chọn cấu hình theo yêu cầu

  Khách hàng có thể tùy chọn về mở rộng hay thu gọn cấu hình phần cứng như RAM, CPU, HDD tùy thích.

 • Có bản quyền Datacenter lớn

  Hệ thống máy chủ luôn được đặt tại Datacenter lớn, network mạnh và ổn định, hệ thống dự phòng luôn sẵn sàng đáp ứng mọi sự cố.

 • Bảo mật & an toàn Bảo mật & an toàn

  An toàn bảo mật nhờ hệ thống tường lửa cứng và mềm theo từng yêu cầu của khách hàng.

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Miễn phí IP V6

  Hỗ trợ miễn phí 1 IPV6.

Uy tín & chất lượng quốc tế

 • Siêu Tốc Tốc độ nhanh & ổn định

  Máy chủ mạnh mẽ với đường truyền tốc độ cao được đội ngũ kinh nghiệm trên 15 năm vận hành

 • Quản lý & giám sát Quản lý & giám sát

  Khách hàng có thể theo dõi lượng băng thông sử dụng hàng tháng, và được thông báo kịp thời các sự cố nhằm có kế hoạch chuẩn bị hợp lý

 • An toàn & bảo mật cao An toàn & bảo mật cao

  Hệ thống giám sát máy chủ 24/7 đi kèm hệ thống tường lửa chuyên dụng hạn chế các truy cập trái phép

 • Hệ sinh thái đa dạng Hệ sinh thái đa dạng

  Hỗ trợ full giải pháp trên các hệ điều hành

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 15 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

 • Máy chủ chuyên dụng Máy chủ chuyên dụng

  Phần cứng chất lượng quốc tế, cấu hình đa dạng, giá hợp lý tùy theo nhu cầu của bạn

 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Loa Thonet-Vander
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !