BẢNG GIÁ THUÊ SERVER RIÊNG

Bảng giá

Logo Dell POWEREDGE T150

3.730.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

5.063.000đ x 6 tháng

4.796.000đ x 12 tháng

4.263.000đ x 24 tháng

 • Intel Xeon E-2324G Processor (8M Cache, 3.10 GHz) TM-T150
 • RAM 8GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  25/25 Mbps

Bảng giá

Logo Dell PowerEdge R350

4.229.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

6.335.000đ x 6 tháng

5.287.000đ x 24 tháng

5.639.000đ x 12 tháng

 • Intel Xeon E-2324G Processor (8M Cache, 3.10 GHz) TM-T150
 • RAM2 x 8GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  25/25 Mbps

Bảng giá

Logo Dell PowerEdge R250

4.162.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

6.233.000đ x 6 tháng

5.202.000đ x 24 tháng

5.549.000đ x 12 tháng

 • Intel® Xeon® E-2314 Processor 8M Cache, 2.80 GHz TM-R250-HP
 • RAM 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  25/25 Mbps

Bảng giá

Logo Dell PowerEdge R550

6.661.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

9.516.000đ x 6 tháng

8.082.000đ x 24 tháng

9.039.000đ x 12 tháng

 • Intel Xeon Silver 4310, 2.10 GHz, 18M Cache, 12 Cores, 24 Threads
 • RAM 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo Dell PowerEdge R750xs

6.535.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

9.336.000đ x 6 tháng

7.929.000đ x 24 tháng

8.868.000đ x 12 tháng

 • Intel Xeon Silver 4310, 2.10 GHz, 18M Cache, 12 Cores, 24 Threads
 • RAM 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo HP ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF

7.963.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

16.086.000đ x 6 tháng

11.148.000đ x 24 tháng

14.411.000đ x 12 tháng

 • Intel Xeon Silver 4310, 2.10 GHz, 18M Cache, 12 Cores, 24 Threads
 • RAM 16GB RAM DDR4
 • HDD2 x SATA Enterprise 1TB
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo Dell POWEREDGE R6515

6.494.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

8.992.000đ x 6 tháng

8.492.000đ x 12 tháng

7.493.000đ x 24 tháng

 • AMD EPYC 7232P 32M Cache, 8 Cores, 16 Threads up to 3.2 GHz
 • RAM 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo Dell PowerEdge R7525

7.097.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

9.826.000đ x 6 tháng

9.280.000đ x 12 tháng

8.188.000đ x 24 tháng

 • AMD EPYC 7252 64M Cache, 8 Cores, 16 Threads up to 3.1 GHz
 • RAM 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  20/15 Mbps

Bảng giá

Logo Dell Skylake | Cascade Lake Server

5.622.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

11.245.000đ x 6 tháng

8.996.000đ x 12 tháng

7.871.000đ x 24 tháng

 • Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads
 • RAM2 x 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo HP Skylake | Cascade Lake Server

6.001.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

10.803.000đ x 6 tháng

9.576.000đ x 12 tháng

8.394.000đ x 24 tháng

 • Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads
 • RAM 32GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo INTEL Skylake | Cascade Lake Server

6.029.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

12.058.000đ x 3 tháng

10.852.000đ x 6 tháng

9.646.000đ x 12 tháng

8.441.000đ x 24 tháng

 • Intel Xeon Silver 4210R, 2.40 GHz, 13.75M Cache, 10 Cores, 20 Threads
 • RAM2 x 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo AMD EPYC SERIAL

4.455.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

8.019.000đ x 6 tháng

7.128.000đ x 12 tháng

6.237.000đ x 24 tháng

 • AMD EPYC 7262 128M Cache, 8 Cores, 16 Threads up to 3.4 GHz
 • RAM2 x 16GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Logo INTEL Haswell | Broadwell Server

3.123.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

4.180.000đ x 3 tháng

3.701.000đ x 6 tháng

3.452.000đ x 12 tháng

3.444.000đ x 24 tháng

 • Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
 • RAM 8GB RAM DDR4
 • HDD SATA Enterprise 1TB
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  25/25 Mbps

Bảng giá

Logo OTHER THINKSYSTEM SERIAL

5.131.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

8.551.000đ x 6 tháng

5.986.000đ x 24 tháng

8.123.000đ x 12 tháng

 • Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads
 • RAM 32GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • Băng thông
  Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp này là theo tháng
  Unlimited
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps

Bảng giá

Dedicated AI Machine Learning

5.345.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

8.018.000đ x 6 tháng

6.236.000đ x 24 tháng

7.127.000đ x 12 tháng

 • Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20MB Cache, 8 Cores, 16 Threads
 • RAM 32GB RAM DDR4
 • HDD SSD 480G 2.5
 • IP
  Bao gồm 1 IPv4 và 1 IPv6, địa chỉ IP này chỉ sử dụng duy nhất cho máy chủ của bạn
  1
 • NVIDIA Quadro P2200 5 GB GDDR5x-160-bit
  1
 • Cổng quốc tế (up/down)
  Tốc độ upload/download quốc tế (shared) tối đa có thể đạt được
  50/50 Mbps
Giá chưa gồm VAT
(*) Tặng server khi đăng ký từ 24 đến 36 tháng tùy dòng Server.

Dịch vụ bổ sung cho thuê server riêng mà bạn có thể cần

Server Manager - Cao Cấp

999.000đ x 03 tháng
999.000đ x 06 tháng
999.000đ x 12 tháng

999.000đ x 12 tháng

Server Manager - Cơ Bản

250.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
250.000đ x 12 tháng
250.000đ x 24 tháng

250.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/Colo IPv4

100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/Colo IPv6

50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 12 tháng

Reload OS Dedicated/Colo 4h

500.000đ = OneTime

Reload OS Dedicated/Colo 24h

200.000đ = OneTime

HDD SSD 480G 2.5

500.000đ x 01 tháng
500.000đ x 03 tháng
500.000đ x 06 tháng
500.000đ x 12 tháng
500.000đ x 24 tháng
500.000đ x 36 tháng

500.000đ x 12 tháng

HDD SATA Enterprise 1TB

576.000đ x 01 tháng
559.000đ x 03 tháng
541.000đ x 06 tháng
518.000đ x 12 tháng
507.000đ x 24 tháng
507.000đ x 36 tháng

507.000đ x 24 tháng

HDD SAS 300GB - 7.2K RPM

720.000đ x 06 tháng
720.000đ x 12 tháng
720.000đ x 24 tháng
720.000đ x 36 tháng

720.000đ x 12 tháng

8GB RAM DDR4

414.000đ x 03 tháng
414.000đ x 06 tháng
414.000đ x 12 tháng
414.000đ x 24 tháng
414.000đ x 36 tháng

414.000đ x 12 tháng

16GB RAM DDR4

780.000đ x 01 tháng
780.000đ x 03 tháng
780.000đ x 06 tháng
780.000đ x 12 tháng
780.000đ x 24 tháng
780.000đ x 36 tháng

780.000đ x 12 tháng

32GB RAM DDR4

1.040.000đ x 01 tháng
1.040.000đ x 03 tháng
1.040.000đ x 06 tháng
1.040.000đ x 12 tháng
1.040.000đ x 24 tháng
1.040.000đ x 36 tháng

1.040.000đ x 12 tháng

*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Các lựa chọn tốt hơn cho bạn

Quản trị máy chủ (Server Manager)

Dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ tại P.A. Quý khách có thể nhận được hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm nhiệt tình và quy trình hỗ trợ bài bản

Backup dữ liệu cho Server (Backup For Server Pro)

Dữ liệu trên server của bạn sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các nguy cơ như thao tác xóa nhầm, bị virus mã hóa,…

Uy tín & chất lượng quốc tế

Tốc độ nhanh & ổn định

Máy chủ mạnh mẽ với đường truyền tốc độ cao được đội ngũ kinh nghiệm trên 15 năm vận hành

An toàn & bảo mật cao

Hệ thống giám sát máy chủ 24/7 đi kèm hệ thống tường lửa chuyên dụng hạn chế các truy cập trái phép

Quản lý & giám sát

Khách hàng có thể theo dõi lượng băng thông sử dụng hàng tháng, và được thông báo kịp thời các sự cố nhằm có kế hoạch chuẩn bị hợp lý

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 15 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

Hệ sinh thái đa dạng

Hỗ trợ full giải pháp trên các hệ điều hành

Máy chủ chuyên dụng

Phần cứng chất lượng quốc tế, cấu hình đa dạng, giá hợp lý tùy theo nhu cầu của bạn

Giới thiệu Server riêng

TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG

Khách hàng hoàn toàn sở hữu riêng máy chủ toàn quyền truy cập với quyền hạn cao nhất, phần cứng luôn được hỗ trợ thay thế từ chúng tôi mỗi khi có sự cố một cách nhanh chóng nhất.

TÙY CHỌN CẤU HÌNH THEO YÊU CẦU

Khách hàng có thể tùy chọn về mở rộng hay thu gọn cấu hình phần cứng như RAM, CPU, HDD tùy thích.

DATACENTER LỚN

Hệ thống máy chủ luôn được đặt tại Datacenter lớn, network mạnh và ổn định, hệ thống dự phòng luôn sẵn sàng đáp ứng mọi sự cố.

MÁY BỘ CHÍNH HÃNG

Chúng tôi luôn sử dụng các dòng máy bộ và linh kiện uy tín nhất từ Supermicro, IBM, DELL, HPE v.v

BẢO MẬT & AN TOÀN

An toàn bảo mật nhờ hệ thống tường lửa cứng và mềm theo từng yêu cầu của khách hàng.

MIỄN PHÍ IP V6

Hỗ trợ miễn phí 1 IPV6.

Câu hỏi thường gặp

Cloud Server: là máy chủ ảo được thiết lập dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Cloud Server có nhiều ưu điểm vượt trội so với VPS thông thường về độ ổn định và khả năng linh hoạt trong việc cấp phát, mở rộng tài nguyên.
Dedicated (Server Riêng): là một máy chủ vật lý được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý rất cao và trên đó người ta có cài đặt các phần mềm để phục vụ cho nhu cầu xử lý và truy xuất dữ liệu với tần xuất lơn. Khách hàng sử dụng dịch vụ này có toàn quyền truy cập với quyền hạn cao nhất, phần cứng luôn được hỗ trợ thay thế từ chúng tôi mỗi khi có sự cố một cách nhanh chóng nhất.
Colocation (Chỗ đặt server chuyên nghiệp): cung cấp chỗ đặt máy chủ, thiết bị mạng tại trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp. Dịch vụ này cung cấp không gian vật lý, điện năng, kết nối internet và các dịch vụ hỗ trợ khác để đảm bảo hệ thống của khách hàng hoạt động ổn định và an toàn.
Khi sử dụng dịch vụ thuê server riêng Quý khách có toàn quyền quản trị và cài đặt máy chủ, mặc định khi triển khai máy chủ chúng tôi chưa thiết lập cấu hình backup. Quý khách khi có nhu cầu có thể bật tính năng backup có sẵn của control panel (Cpanel WHM, Plesk, Directadmin...) hoặc đăng ký dịch vụ Backup For Server tại đây
Với chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế, P.A Việt Nam tự hào là nhà cung cấp uy tín hàng đầu:
- Máy chủ mạnh mẽ với đường truyền tốc độ cao được đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm vận hành
- Cam kết dùng phần cứng tốt nhất, hệ thống mạng mạnh mẽ nhất, phần mềm và công nghệ mới nhất, và giám sát 24/7
- Hỗ trợ full giải pháp trên các hệ điều hành
- Máy chủ nguyên bộ cùng ổ cứng SSD + tính năng SSD caching, việc truy cập website của bạn nhanh hơn đến 5 lần so với thông thường
- Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 19 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng
- Khách hàng có toàn quyền truy cập với quyền hạn cao nhất, phần cứng luôn được hỗ trợ thay thế từ chúng tôi mỗi khi có sự cố một cách nhanh chóng nhất.
- Khách hàng hoàn toàn có thể quyết định về mở rộng hay thu gọn cấu hình phần cứng như RAM, CPU, HDD.
- Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các dòng máy bộ và linh kiện uy tín nhất từ Supermicro, IBM, DELL, HPE v.v
- Hệ thống máy chủ được đặt tại Datacenter lớn, network mạnh và ổn định, hệ thống dự phòng luôn sẵn sàng đáp ứng mọi sự cố.
- Đáp ứng mọi yêu cầu về vấn đề an toàn bảo mật nhờ hệ thống tường lửa cứng và mềm.
Trong quá trình sử dụng dịch vụ Server riêng, nếu có lỗi phát sinh do phần cứng phía P.A Việt Nam sẽ phối hợp với Quý khách để thay thế phần cứng mới.
Khi đăng ký dịch vụ thuê server riêng chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt hệ điều hành theo yêu cầu Quý khách, nếu Quý khách mua thêm license các phần mềm khác do P.A Việt Nam cung cấp thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt luôn. Các yêu cầu cài đặt khác Quý khách cung cấp danh sách phần mềm cần cài đặt chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá phí cài đặt.
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !