Cloud VPS

Hotline tư vấn: 0908 086 512

 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  - Giảm 50% chứng chỉ Rapid SSL. Xem tại đây

  CLOUD SERVER #1

  419.000đ
  x 36 tháng tháng
  498.000đ x 06 tháng
  472.000đ x 12 tháng
  445.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver [3] Cores
  SSD  50GB
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  So sánh chức năng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây.
  - Giảm 50% chứng chỉ Rapid SSL. Xem tại đây

  CLOUD SERVER #2

  706.000đ
  x 36 tháng tháng
  838.000đ x 06 tháng
  794.000đ x 12 tháng
  750.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver [4] Cores
  SSD  80GB
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  So sánh chức năng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  - Giảm 50% chứng chỉ Rapid SSL. Xem tại đây

  CLOUD SERVER #3

  1.008.000đ
  x 36 tháng tháng
  1.197.000đ x 06 tháng
  1.134.000đ x 12 tháng
  1.071.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver [4] Cores
  SSD  120GB
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 2GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  So sánh chức năng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký ít nhất 12 tháng.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  - Giảm 50% chứng chỉ Rapid SSL. Xem tại đây

  CLOUD SERVER #4

  1.195.000đ
  x 36 tháng tháng
  1.419.000đ x 06 tháng
  1.345.000đ x 12 tháng
  1.270.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver [6] Cores
  SSD  120GB
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  5GB + 1.5GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng 
  So sánh chức năng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud
Chương trình tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.
 • CLOUD SERVER #1

  CPU Intel Xeon Silver [3] Cores
  SSD 50GB
  RAM 2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  419.000đ
  x 36 tháng
  498.000đ x 06 tháng
  472.000đ x 12 tháng
  445.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER #2

  CPU Intel Xeon Silver [4] Cores
  SSD 80GB
  RAM 4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng
  706.000đ
  x 36 tháng
  838.000đ x 06 tháng
  794.000đ x 12 tháng
  750.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER #3

  CPU Intel Xeon Silver [4] Cores
  SSD 120GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.008.000đ
  x 36 tháng
  1.197.000đ x 06 tháng
  1.134.000đ x 12 tháng
  1.071.000đ x 24 tháng
 • CLOUD SERVER #4

  CPU Intel Xeon Silver [6] Cores
  SSD 120GB
  RAM 5GB + 1.5GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.195.000đ
  x 36 tháng
  1.419.000đ x 06 tháng
  1.345.000đ x 12 tháng
  1.270.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud

Bảng so sánh các gói giải pháp

Gói dịch vụ CLOUD SERVER #1 CLOUD SERVER #2 CLOUD SERVER #3 CLOUD SERVER #4
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý Intel Xeon Silver [3] Cores Intel Xeon Silver [4] Cores Intel Xeon Silver [4] Cores Intel Xeon Silver [6] Cores
Ổ cứng 50GB 80GB 120GB 120GB
Bộ nhớ 2GB + 1.5GB Free 4GB + 1.5GB Free 4GB + 2GB free 5GB + 1.5GB free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Đăng ký dịch vụ bổ sung


Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
1.198.800đ x 01 tháng
998.700đ x 03 tháng
998.800đ x 06 tháng
998.800đ x 12 tháng

998.800đ x 12 tháng

+

Server Manager - Thông Thường
Mở rộng giải pháp ager - Thông Thường thêm một người dùng
250.000đ x 01 tháng
210.000đ x 03 tháng
210.000đ x 06 tháng
210.000đ x 12 tháng
210.000đ x 24 tháng

210.000đ x 12 tháng

+

10GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
90.000đ x 01 tháng
90.000đ x 03 tháng
87.300đ x 06 tháng
85.500đ x 12 tháng
83.700đ x 24 tháng

83.700đ x 24 tháng

+

50GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
450.000đ x 03 tháng
436.500đ x 06 tháng
427.500đ x 12 tháng
418.500đ x 24 tháng

418.500đ x 24 tháng

+

10GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
171.000đ x 06 tháng
163.800đ x 12 tháng
158.400đ x 24 tháng

158.400đ x 24 tháng

+

50GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
900.000đ x 01 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng

792.000đ x 24 tháng

+

Reload OS VPS 1h
Mở rộng giải pháp VPS 1h thêm một người dùng

300.000đ = OneTime

+

Reload OS VPS 4h
Mở rộng giải pháp VPS 4h thêm một người dùng

0đ = OneTime

+

Restore data for VPS Server
Mở rộng giải pháp ta for VPS Server thêm một người dùng

500.000đ = OneTime

+

1GB RAM VPS
Mở rộng giải pháp S thêm một người dùng
120.000đ x 01 tháng
120.000đ x 03 tháng
116.400đ x 06 tháng
114.000đ x 12 tháng

114.000đ x 12 tháng

+

1vCore
Mở rộng giải pháp thêm một người dùng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng

85.000đ x 36 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 1 tháng

+

VPS IP Block #5(16 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #5(16 IP IPV4) thêm một người dùng
880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng

880.000đ x 12 tháng

+
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Giới thiệu Cloud VPS Server

 • Siêu Tốc Siêu Tốc

  Sử dụng máy bộ với cpu Intel mới và ứng dụng công nghệ lưu trữ SSD SAN Raid 10

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.99%

  Máy chủ luôn đạt thời gian hoạt động(Uptime) lên tới 99,9%

 • Dễ dàng sử dụng 100% ram vật lý

  Sử dụng 100% ram hệ thống được cấp tuyệt đối không sử dụng ram ảo.

 • Có bản quyền Giao diện dễ sử dụng

  Giao diện quản trị dễ dàng sử dụng cho phép trực tiếp Cài đặt, Reload OS, reboot, stop máy chủ ảo trực tiếp trên giao diện.

 • Bảo mật & an toàn Nâng cấp linh hoạt

  Linh hoạt cấp pháp nâng cấp cpu, ram một cách nhanh chóng giúp hạn chế thời gian gián đoạn của hệ thống

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Backup định kỳ

  Backup định kì và dịch vụ backup chuyên nghiệp cho phép khách hàng tự cấu hình theo lịch riêng.

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales
Tên miền đã có sở hữu !