Webinar - Hỗ trợ chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC


Theo Thông báo khẩn từ Tổng cục Thuế "YÊU CẦU TẤT CẢ DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC TRƯỚC 30/06/2022".

Do đó, P.A Việt Nam tiếp tục tổ chức chuỗi Webinar miễn phí nhằm hỗ trợ Quý doanh nghiệp chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Thời gian 
10:00-11:00
Link đăng ký 
Thứ Ba, Ngày 14.06.2022 https://pavietnam.vn/rdt/webinar-HDDT-140622
Thứ Ba, Ngày 21.06.2022 https://pavietnam.vn/rdt/webinar-HDDT-210622

Tham gia Webinar và nhận ngay những chia sẻ hữu ích nhất từ các chuyên gia về giải pháp Hóa đơn điện tử của P.A Việt Nam - Nhà cung cấp dịch vụ Truyền - Nhận - Lưu Trữ Hoá Đơn Điện Tử hàng đầu Việt Nam được Tổng Cục Thuế phê duyệt và chứng nhận.