(03/09/2022)

Email Server Pro P.A giải quyết bài toán G suite Legacy Free

Google thông báo ngừng cung cấp các tài khoản G Suite Legacy Free. Các chủ doanh nghiệp, tổ chức phân vân khi chọn nhà cung cấp tin cậy cho giải pháp thay thế.

G Suite Legacy Free

1. Google ngừng cung cấp G Suite Legacy Free

G Suite Legacy Free là bộ công cụ bao gồm: