Khi chạy Nodejs trên hosting, có một số lưu ý quan trọng sau đây mà bạn nên lưu ý:

1. Phiên bản Nodejs: Kiểm tra phiên bản Nodejs được hỗ trợ trên hosting của bạn để đảm bảo rằng mã của bạn sẽ chạy đúng cách. Nếu phiên bản Nodejs mà bạn đang sử dụng không được hỗ trợ, bạn có thể cần cập nhật phiên bản hoặc tìm kiếm một nhà cung cấp hosting khác.

2. Cài đặt thư viện: Cài đặt và quản lý các thư viện Nodejs là một phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng Nodejs. Hầu hết các nhà cung cấp hosting cung cấp một số công cụ để quản lý các thư viện Nodejs, nhưng bạn cũng có thể cài đặt thư viện của riêng mình nếu cần thiết.

3. Quản lý tài nguyên: Nodejs có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác, vì vậy bạn nên đảm bảo rằng hosting của bạn có đủ tài nguyên để hỗ trợ ứng dụng của bạn.

4. Bảo mật: Đảm bảo rằng ứng dụng Nodejs của bạn được bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật cơ bản như các phương thức xác thực và mã hóa dữ liệu.

5. Hỗ trợ của nhà cung cấp hosting: Tìm hiểu xem nhà cung cấp hosting của bạn có hỗ trợ Nodejs hay không và có chính sách hỗ trợ như thế nào.

Khám phá ưu đãi độc quyền cho NodeJS Hosting từ P.A Việt Nam TẠI ĐÂY

6. Quản lý quy trình: Nodejs có thể chạy trong các quy trình mà bạn cần phải quản lý, như quy trình daemon hoặc quy trình dịch vụ. Hầu hết các nhà cung cấp hosting cung cấp một số công cụ để quản lý quy trình này, nhưng bạn cũng có thể thiết lập quy trình của riêng mình nếu cần thiết.

7. Có chính sách backup không

8. Có hỗ trợ dòng lệnh terminal hay commandline thực hiện qua giao thức SSH hay không

9. Có công cụ quản trị hosting, upload, download mã nguồn hay không, giao diện quản lý có thân thiện và dễ sử dụng hay không

10. Có hỗ trợ song song các mã nguồn khác như PHP hoặc opensource khác hay không (Wordpress, Joomla ..)

11. Có hỗ trợ kỹ thuật về dịch vụ 24/7/365 hay không.

Tóm lại, để chạy Nodejs trên hosting, bạn nên kiểm tra phiên bản Nodejs được hỗ trợ, quản lý các thư viện Nodejs, quản lý tài nguyên, bảo mật ứng dụng, kiểm tra hỗ trợ của nhà cung cấp hosting và quản lý quy trình nếu cần thiết.