Hiện nay, xu hướng tìm kiếm phần mềm gia tăng mức độ bảo vệ website, bảo vệ thông tin được xem là ưu tiên hàng đầu của mọi cá nhân, doanh nghiệp. 

Các khái niệm như “Chữ ký Mail”, “Chữ ký số Mail” ngày một phổ biến và gắn liền với người dùng sử dụng mail trong công việc. Theo kết quả khảo sát từ đội ngũ P.A Việt Nam, đa số người dùng hiện nay vẫn chưa nắm bắt, hiểu rõ được mức độ cần thiết cũng như nắm bắt được lợi ích riêng mà từng dịch vụ mang lại cho doanh nghiệp khi sử dụng. 

  • KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chữ ký Email: Một ứng dụng giúp người gửi có thể để đính kèm thông tin cá nhân, doanh nghiệp của mình dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh.  Chữ ký Email như một Tấm danh thiếp đính kèm ở phần cuối cùng mỗi thư của người gửi. 

Chữ ký số Email: Được biết đến là một chứng chỉ bảo mật số dành riêng cho Email. Nếu Chữ ký Email là một tấm danh thiếp thì Chữ ký số Email chính là chìa khóa giúp người gửi bảo vệ dữ liệu email, cải thiện mức độ tin cậy cho địa chỉ mail của mình.

  • ỨNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ EMAIL & CHỮ KÝ SỐ EMAIL

Sử dụng Chữ ký Email & Chữ ký số Email giúp cải thiện năng suất giao dịch, trao đổi thông tin thông qua Email cho cá nhân, doanh nghiêp.

Nhìn chung, “Chữ ký Mai” & “Chữ ký số Mail” đều có những lợi ích, ứng dụng riêng mà bất cứ cá nhân, doanh nghiệp nào cũng cần nhằm cải thiện mức độ tin cậy, tính bảo mật cũng như gia tăng khả năng nhận diện, quảng bá dành cho địa chỉ email.

**Tham khảo ngay: “Chữ ký Mai”

**Tham khảo ngay:  “Chữ ký số Mail” 

Liên hệ: HCM: 028 - 73073737 | HN: 024 - 73073737