Theo VNNIC, giai đoạn đầu tiên trong lộ trình này đã diễn ra từ ngày 10/1 - 27/4, dành cho đối tượng doanh nghiệp, cá nhân được quyền ưu tiên sở hữu những tên miền tiếng Việt có dấu liên quan đến thương hiệu, tên tuổi của mình.

VNNIC cho biết, từ 0 giờ ngày 28/4, các cá nhân, tổ chức muốn sở hữu những tên miền tiếng Việt có dấu, thể hiện đầy đủ tên gọi, danh xưng, thương hiệu riêng… chỉ cần truy cập và làm các bước đăng ký thủ tục online tại địa chỉ www.tenmientiengviet.vn (https://tênmiềntiếngviệt.vn).

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền đa ngữ IDNS đã được quốc tế công nhận. Đây là xu thế phát triển của công nghiệp nội dung Internet. Các ký tự tạo nên tên miền tiếng Việt được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt.

Việc triển khai cấp tên miền tiếng Việt đã bổ sung thêm nhiều lựa chọn, thể hiện ngôn ngữ tiếng Việt trên Internet, thay thế cho các tên miền truyền thống chỉ chấp nhận những ký tự Latin thông thường.

Dưới đây là một số giải pháp ứng dụng dành cho tên miền tiếng Việt


1. Giải pháp kỹ thuật cho tên miền tiếng Việt

Sử dụng giải pháp can thiệp vào các ứng dụng (IDNA Internationalizing Domain Names in Applications) để xử lý tên miền tiếng Việt.

Xây dựng chương trình tuân theo các tiêu chuẩn nêu trong các RFC của IETF về xử lý tên miền đa ngữ.

2. Chương trình sử dụng tên miền tiếng Việt

Để sử dụng tên miền tiếng việt, người sử dụng phải có bộ gõ tiếng Việt, cho phép nhập tên miền tiếng Việt theo mã unicode dựng sẵn theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001. Ngoài ra người dùng cần có các chương trình hỗ trợ chuẩn IDNA để sử dụng tên miền tiếng Việt.

Theo VnEconomy