Cloud Server Pro

Hotline tư vấn: 0908 086 512 | 

 • hot km
  Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

  Cloud Server Super #1

  pentium silver pentium gold
  1.175.000đ
  x 36 tháng
  1.366.000đ x 06 tháng
  1.322.000đ x 12 tháng
  1.249.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver|Gold [6] Cores
  STORAGE
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  3GB + 3GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng. 
 • hot km
  Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

  Cloud Server Super #2

  pentium silver pentium gold
  1.595.000đ
  x 36 tháng
  1.854.000đ x 06 tháng
  1.795.000đ x 12 tháng
  1.695.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver|Gold [8] Cores
  STORAGE
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 4GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng 
 • hot km
  Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

  Cloud Server Super #3

  pentium silver pentium gold
  2.015.000đ
  x 36 tháng
  2.343.000đ x 06 tháng
  2.267.000đ x 12 tháng
  2.141.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver|Gold [10] Cores
  STORAGE
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  5GB + 5GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng 
 • hot km
  Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

  Cloud Server Super #4

  pentium silver pentium gold
  2.351.000đ
  x 36 tháng
  2.733.000đ x 06 tháng
  2.645.000đ x 12 tháng
  2.498.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver|Gold [12] Cores
  STORAGE
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  6GB + 6GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng 
 • hot km
  Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

  Cloud Server Super #5

  pentium silver pentium gold
  2.856.000đ
  x 36 tháng
  3.320.000đ x 06 tháng
  3.213.000đ x 12 tháng
  3.034.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver|Gold [16] Cores
  STORAGE
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  8GB + 8GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng 
 • hot km
  Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)

  Cloud Server Super #6

  pentium silver pentium gold
  3.779.000đ
  x 36 tháng
  4.488.000đ x 06 tháng
  4.252.000đ x 12 tháng
  4.015.000đ x 24 tháng
  CPU  Intel Xeon Silver|Gold [16] Cores
  STORAGE
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  8GB + 10GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng 
Giá chưa gồm VAT
Thông số hiển thị trên web có giá trị từ ngày 1/8/2021
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : backup30s.vn
Chương trình tặng RAM khi đăng ký ít nhất 12 tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.
 • Cloud Server Super #1

  CPU Intel Xeon Silver|Gold [6] Cores
  SSD 120GB
  RAM 3GB + 3GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng.[REG_GIFT]
  1.175.000đ
  x 36 tháng
  1.366.000đ x 06 tháng
  1.322.000đ x 12 tháng
  1.249.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super #2

  CPU Intel Xeon Silver|Gold [8] Cores
  SSD 150GB
  RAM 4GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  1.595.000đ
  x 36 tháng
  1.854.000đ x 06 tháng
  1.795.000đ x 12 tháng
  1.695.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super #3

  CPU Intel Xeon Silver|Gold [10] Cores
  SSD 200GB
  RAM 5GB + 5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  2.015.000đ
  x 36 tháng
  2.343.000đ x 06 tháng
  2.267.000đ x 12 tháng
  2.141.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super #4

  CPU Intel Xeon Silver|Gold [12] Cores
  SSD 250GB
  RAM 6GB + 6GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  2.351.000đ
  x 36 tháng
  2.733.000đ x 06 tháng
  2.645.000đ x 12 tháng
  2.498.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super #5

  CPU Intel Xeon Silver|Gold [16] Cores
  SSD 300GB
  RAM 8GB + 8GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  2.856.000đ
  x 36 tháng
  3.320.000đ x 06 tháng
  3.213.000đ x 12 tháng
  3.034.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super #6

  CPU Intel Xeon Silver|Gold [16] Cores
  SSD 500GB
  RAM 8GB + 10GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  3.779.000đ
  x 36 tháng
  4.488.000đ x 06 tháng
  4.252.000đ x 12 tháng
  4.015.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super NVME #1

  CPU Intel Xeon Sliver|Gold [6] Cores
  NVME 60GB
  RAM 3GB + 1G Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng.[REG_GIFT]
  1.256.000đ
  x 36 tháng
  1.460.000đ x 06 tháng
  1.413.000đ x 12 tháng
  1.334.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super NVME #2

  CPU Intel Xeon Sliver|Gold [8] Cores
  NVME 80GB
  RAM 4GB + 2GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  1.680.000đ
  x 36 tháng
  1.953.000đ x 06 tháng
  1.890.000đ x 12 tháng
  1.785.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super NVME #3

  CPU Intel Xeon Sliver|Gold [10] Cores
  NVME 100GB
  RAM 5GB + 2GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  2.118.000đ
  x 36 tháng
  2.463.000đ x 06 tháng
  2.383.000đ x 12 tháng
  2.251.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super NVME #4

  CPU Intel Xeon Sliver|Gold [12] Cores
  NVME 120GB
  RAM 6GB + 3GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  2.488.000đ
  x 36 tháng
  2.892.000đ x 06 tháng
  2.799.000đ x 12 tháng
  2.643.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super NVME #5

  CPU Intel Xeon Sliver|Gold [16] Cores
  NVME 120GB
  RAM 8GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  2.984.000đ
  x 36 tháng
  3.469.000đ x 06 tháng
  3.357.000đ x 12 tháng
  3.170.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Super NVME #6

  CPU Intel Xeon Sliver|Gold [16] Cores
  HDD 160GB
  RAM 8GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  [REG_GIFT]Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 12 tháng[REG_GIFT]
  4.058.000đ
  x 36 tháng
  4.717.000đ x 06 tháng
  4.565.000đ x 12 tháng
  4.311.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 01-07-2021 cho đăng ký mới
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : backup30s.vn

Dịch vụ bổ sung cho cloud server super mà bạn có thể cần


Server Manager - Cơ Bản
Mở rộng giải pháp ager - Cơ Bản thêm một người dùng
250.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
250.000đ x 12 tháng
250.000đ x 24 tháng

250.000đ x 12 tháng

+

Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
999.000đ x 03 tháng
999.000đ x 06 tháng
999.000đ x 12 tháng

999.000đ x 12 tháng

+

10GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
171.000đ x 06 tháng
164.000đ x 12 tháng
158.000đ x 24 tháng

158.000đ x 24 tháng

+

50GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
900.000đ x 01 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng

792.000đ x 24 tháng

+

10GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
40.000đ x 06 tháng
39.000đ x 12 tháng
38.000đ x 24 tháng
37.000đ x 36 tháng

37.000đ x 36 tháng

+

20GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
80.000đ x 03 tháng
80.000đ x 06 tháng
78.000đ x 12 tháng
76.000đ x 24 tháng
74.000đ x 36 tháng

74.000đ x 36 tháng

+

50GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
199.000đ x 03 tháng
199.000đ x 06 tháng
193.000đ x 12 tháng
189.000đ x 24 tháng
185.000đ x 36 tháng

185.000đ x 36 tháng

+

Reload OS VPS 1h
Mở rộng giải pháp VPS 1h thêm một người dùng

300.000đ = OneTime

+

Restore data for VPS Server
Mở rộng giải pháp ta for VPS Server thêm một người dùng

500.000đ = OneTime

+

1GB RAM VPS
Mở rộng giải pháp S thêm một người dùng
120.000đ x 01 tháng
120.000đ x 03 tháng
116.000đ x 06 tháng
114.000đ x 12 tháng

114.000đ x 12 tháng

+

1vCore
Mở rộng giải pháp thêm một người dùng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng

85.000đ x 36 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng

100.000đ x 12 tháng

+

VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng

50.000đ x 12 tháng

+

VPS IP Block #5(16 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #5(16 IP IPV4) thêm một người dùng
880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng

880.000đ x 12 tháng

+
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Các lựa chọn tốt hơn cho bạn


DirectAdmin VPS License Internal

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.
+

Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.
+

Quản trị máy chủ

Dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ tại P.A. Quý khách có thể nhận được hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm nhiệt tình và quy trình hỗ trợ bài bản
+

Backup dữ liệu cho server

Dữ liệu trên server của bạn sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các nguy cơ như thao tác xóa nhầm, bị virus mã hóa,…
+

Cpanel Admin Cloud Internal

Phần mềm quản lý Hosting với giao diện trực quan, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng Cập nhật bảo mật và các bản vá lỗi liên tục.
+

Bảng so sánh các gói giải pháp


Gói dịch vụ Cloud Server Super #1 Cloud Server Super #2 Cloud Server Super #3 Cloud Server Super #4 Cloud Server Super #5 Cloud Server Super #6
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý Intel Xeon Silver|Gold [6] Cores Intel Xeon Silver|Gold [8] Cores Intel Xeon Silver|Gold [10] Cores Intel Xeon Silver|Gold [12] Cores Intel Xeon Silver|Gold [16] Cores Intel Xeon Silver|Gold [16] Cores
Ổ cứng 120GB 150GB 200GB 250GB 300GB 500GB
Bộ nhớ 3GB + 3GB Free 4GB + 4GB Free 5GB + 5GB Free 6GB + 6GB Free 8GB + 8GB Free 8GB + 10GB Free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Loại ổ cứng SSD / NVME
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Giới thiệu Cloud VPS Server

 • Siêu Tốc Siêu Tốc

  Sử dụng máy bộ với cpu Intel mới và ứng dụng công nghệ lưu trữ SSD SAN Raid 10

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.99%

  Máy chủ luôn đạt thời gian hoạt động(Uptime) lên tới 99,9%

 • Dễ dàng sử dụng 100% ram vật lý

  Sử dụng 100% ram hệ thống được cấp tuyệt đối không sử dụng ram ảo.

 • Có bản quyền Giao diện dễ sử dụng

  Giao diện quản trị dễ dàng sử dụng cho phép trực tiếp Cài đặt, Reload OS, reboot, stop máy chủ ảo trực tiếp trên giao diện.

 • Bảo mật & an toàn Nâng cấp linh hoạt

  Linh hoạt cấp pháp nâng cấp cpu, ram một cách nhanh chóng giúp hạn chế thời gian gián đoạn của hệ thống

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Backup định kỳ

  Backup định kì và dịch vụ backup chuyên nghiệp cho phép khách hàng tự cấu hình theo lịch riêng.

 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Loa Thonet-Vander
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !