Ưu điểm cPanel

Công cụ thiết yếu

Cung cấp các công cụ cần thiết để tạo và tự động hóa tất cả các nhiệm vụ quản lý máy chủ, tập trung vào việc tạo điều kiện cho khách hàng chủ động xây dựng trải nghiệm trang web của họ.

Dễ dàng quản lý và tùy chỉnh

Quản lý hàng trăm tính năng được tích hợp trong CPanel, cho phép người dùng thao tác, quản lý và tùy chỉnh.

Mở rộng mô hình kinh doanh

Mở rộng quy trình kinh doanh dễ dàng với quyền truy cập vào các add-on, công cụ chuyển đổi, plugin của bên thứ ba,...

VPS
Cpanel Accounts Price/Monthly Order
Cpanel Solo Cloud Internal (1 accounts) 240.000đ x 12 month Order
Cpanel Admin Cloud Internal (5 accounts) 500.000đ x 1 month Order
Cpanel Pro Cloud Internal (30 accounts) 700.000đ x 1 month Order
Cpanel Plus Cloud Internal (50 accounts) 1.010.000đ x 1 month Order
Cpanel Premier Cloud 100 Internal (100 accounts) 1.260.000đ x 1 month Order
Cpanel Premier Cloud 100 External (100 accounts) 1.260.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Cloud 150 Internal (150 accounts) 1.668.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Cloud 200 Internal (200 accounts) 2.075.000đ x 3 month Order
cPanel Premier Cloud 250 Internal (250 accounts) 2.480.000đ x 3 month Order
cPanel Premier Cloud 300 Internal (300 accounts) 2.890.000đ x 3 month Order
cPanel Premier Cloud 350 Internal (350 accounts) 3.295.000đ x 3 month Order
cPanel Premier Cloud 400 Internal (400 accounts) 3.700.000đ x 3 month Order
cPanel Premier Cloud 450 Internal (450 accounts) 4.110.000đ x 3 month Order
DEDICATED
Cpanel Accounts Price/Monthly Order
Cpanel Solo Metal Internal (1 accounts) 339.000đ x 12 month Order
cPanel Premier Metal 100 Internal (100 accounts) 1.260.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 150 Internal (150 accounts) 1.668.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 200 Internal (200 accounts) 2.075.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 250 Internal (250 accounts) 2.480.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 300 Internal (300 accounts) 2.890.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 350 Internal (350 accounts) 3.295.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 400 Internal (400 accounts) 3.700.000đ x 1 month Order
cPanel Premier Metal 450 Internal (450 accounts) 4.110.000đ x 1 month Order

Advantages

* Internal: For the customer using IP of P.A Viet Nam.

Link Cpanel demo:
http://cpanel.net/demo/

 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !