Reseller Hosting

BẢNG GIÁ HOSTING RESELLER

 • Reseller Linux #1

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  133.000đ
  x 36 tháng
  156.000đ x 12 tháng
  140.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 5 GB
  Băng thông 50 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
 • Reseller Linux #2

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  354.000đ
  x 36 tháng
  416.000đ x 12 tháng
  374.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 10 GB
  Băng thông 200 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
 • Reseller Linux #3

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  579.000đ
  x 36 tháng
  681.000đ x 12 tháng
  613.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 20 GB
  Băng thông 500 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
 • Reseller Linux #4

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  757.000đ
  x 36 tháng
  891.000đ x 12 tháng
  802.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 40 GB
  Băng thông 1TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
 • Reseller Linux #5

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  1.293.000đ
  x 36 tháng
  1.521.000đ x 12 tháng
  1.369.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 50 GB
  Băng thông 1.5TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
 • Reseller Linux #6

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  1.471.000đ
  x 36 tháng
  1.731.000đ x 12 tháng
  1.558.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 70 GB
  Băng thông 2.5TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
 • Reseller Linux #7

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  1.650.000đ
  x 36 tháng
  1.941.000đ x 12 tháng
  1.747.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 100 GB
  Băng thông 3TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
Giá chưa gồm VAT

BẢNG GIÁ HOSTING RESELLER PRO

 • Reseller Linux Pro #0

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  178.000đ
  x 36 tháng
  209.000đ x 12 tháng
  188.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 5 GB
  Băng thông 50 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #1

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  267.000đ
  x 36 tháng
  314.000đ x 12 tháng
  283.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 5 GB
  Băng thông 50 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #2

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  535.000đ
  x 36 tháng
  629.000đ x 12 tháng
  566.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 15 GB
  Băng thông 300 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #3

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  802.000đ
  x 36 tháng
  944.000đ x 12 tháng
  850.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 30 GB
  Băng thông 700 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #4

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  1.026.000đ
  x 36 tháng
  1.207.000đ x 12 tháng
  1.086.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 50 GB
  Băng thông 1.5TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #5

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  1.605.000đ
  x 36 tháng
  1.888.000đ x 12 tháng
  1.699.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 70 GB
  Băng thông 2TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #6

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  1.828.000đ
  x 36 tháng
  2.151.000đ x 12 tháng
  1.936.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 80 GB
  Băng thông 3TB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #7

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  2.052.000đ
  x 36 tháng
  2.414.000đ x 12 tháng
  2.173.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 100 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
 • Reseller Linux Pro #8

  khuyến mãi hot
  Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây
  2.365.000đ
  x 36 tháng
  2.782.000đ x 12 tháng
  2.504.000đ x 24 tháng
  Dung lượng 110 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database Unlimited
  Database 0
  Addon Domain Unlimited
  Web server Litespeed | IIS
  Control Panel Cpanel/Plesk
Giá chưa gồm VAT
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây

Bảng so sánh các gói giải pháp

Dịch vụ Hosting chuyên nghiệp tốc độ cao

Gói dịch vụ Reseller Linux #1 Reseller Linux #2 Reseller Linux #3 Reseller Linux #4 Reseller Linux #5 Reseller Linux #6 Reseller Linux #7
Dung lượng 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB 50 GB 70 GB 100 GB
Băng thông 50 GB 200 GB 500 GB 1TB 1.5TB 2.5TB 3TB
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
RAM 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 7GB 8GB
Phần mềm quản lý Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin
Backup Hàng tuần
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Bảng so sánh các gói giải pháp

Dịch vụ Hosting chuyên nghiệp tốc độ cao

Gói dịch vụ Reseller Linux Pro #0 Reseller Linux Pro #1 Reseller Linux Pro #2 Reseller Linux Pro #3 Reseller Linux Pro #4 Reseller Linux Pro #5 Reseller Linux Pro #6 Reseller Linux Pro #7 Reseller Linux Pro #8
Số lượng account 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Dung lượng 5 GB 5 GB 15 GB 30 GB 50 GB 70 GB 80 GB 100 GB 110 GB
Băng thông 50 GB 50 GB 300 GB 700 GB 1.5TB 2TB 3TB Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Web Server Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS Litespeed | IIS
My SQL Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
RAM 2GB 2GB 3GB 3GB 4GB 6GB 7GB 8GB 9GB
Phần mềm quản lý Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel
HTTP/2 Free Free Free Free Free Free Free Free Free
SSL Free Free Free Free Free Free Free Free Free
Backup Hàng tuần
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 650000
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Giới thiệu Hosting

 • Siêu Tốc Siêu Tốc

  Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.99%

  Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục

 • Dễ dàng sử dụng Dễ dàng sử dụng

  Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị Cpanel tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả)

 • Có bản quyền Có bản quyền

  P.A Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại VN cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng

 • Bảo mật & an toàn Bảo mật & an toàn

  Bảo mật & An Toàn (Có hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng được sao lưu tự động & tường lửa hạn chế tối đa tấn công từ bên trong và bên ngoài)

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 20 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

>

Giới thiệu Hosting

 • Siêu Tốc Siêu Tốc

  Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.99%

  Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục

 • Dễ dàng sử dụng Dễ dàng sử dụng

  Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị Cpanel tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả)

 • Có bản quyền Có bản quyền

  P.A Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại VN cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng

 • Bảo mật & an toàn Bảo mật & an toàn

  Bảo mật & An Toàn (Có hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng được sao lưu tự động & tường lửa hạn chế tối đa tấn công từ bên trong và bên ngoài)

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 20 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

Câu hỏi thường gặp

Hosting là gì?
Host – Web Hosting được gọi chung là Hosting, là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, Khi bạn đăng ký dịch vụ Hosting, tức là bạn thuê một chỗ đặt trên server chứa tất cả các files và dữ liệu cần thiết để website của bạn chạy được.
Hiểu theo một cách đơn giản thì nếu website là một ngôi nhà, tên miền (domain) là địa chỉ ngôi nhà thì Hosting chính là mảnh đất mà ngôi nhà đó được xây dựng lên. Hosting cũng chính là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa người sử dụng internet với website, hỗ trợ các phần mềm internet hoạt động.
Tại sao cần phải mua Hosting?
Nếu không có Hosting thì website sẽ chỉ hoạt động trên máy tính bạn mà thôi, duy chỉ có mình bạn nhìn thấy, dữ liệu sẽ không được chia sẻ trên mạng. Cho nên rất cần thiết để có một gói Hosting.
Mua Hosting ở đâu uy tín?
Bạn có thể dùng Hosting nước ngoài hoặc Việt Nam. Nếu website bạn chủ yếu có lượt truy cập trong nước thì nên chọn mua Hosting Việt Nam là tốt nhất.
Có nhiều nhà cung cấp Hosting bạn có thể chọn, trong đó công ty P.A Việt Nam có hơn 19 năm trong lĩnh vực tên miền, Hosting. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Hosting uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Hosting gồm những loại nào?
Có nhiều loại Hosting với đa dạng tính năng khác nhau trên thị trường. Dedicated Web Hosting và Cloud Hosting là hai loại mô hình hosting được lựa chọn sử dụng nhiều nhất.
Dedicated Web Hosting là hình thức lưu trữ web phổ biến nhất. Với chi phí bỏ ra hợp lý bạn đã có dịch vụ đáp ứng hầu hết các nhu cầu lưu trữ website của mình. Dịch vụ Web Hosting P.A cung cấp dùng trên phần cứng thật giúp tối ưu và đạt tốc độ cao nhất thay vì dùng ảo hóa. Dịch vụ Share Hosting phù hợp với một doanh nghiệp sử dụng web để bán hàng và những tổ chức vừa có lượt truy cập không quá lớn.
Cloud Hosting là loại hosting chạy trên nền tảng ảo hóa với Cloud Hosting, bạn có máy chủ chuyên dụng nhưng máy chủ là máy ảo chứ không phải là máy vật lý. Điều này mang đến lợi ích cho người quản lý khi tiết kiệm chi phí quản lý,bảo trì, nâng cấp phần cứng nhưng lại giảm một phần tốc độ xử lý so với dùng trực tiếp phần cứng thật. Cloud Hosting cũng phù hợp với một doanh nghiệp sử dụng web để bán hàng và những tổ chức vừa có lượt truy cập không quá lớn.
Các yếu tố đánh giá một Hosting?
Một Hosting tốt được đánh giá dựa trên các yếu tố như
Tốc độ: Là khoảng thời gian tính từ khi người dùng internet bắt đầu truy cập vào trang web đến khi nội dung trên web được tải về hoàn toàn. Lý tưởng từ 3 đến 5 giây.
Dung lượng: Là dung lượng lưu trữ (Disk space) – khoảng không gian trong ổ cứng máy chủ bạn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
Băng thông: Là lượng dữ liệu trao đổi giữa trang web với người dùng internet trong một tháng.
Khả năng chịu tải: Là khả năng chấp nhận số người online trong cùng một thời điểm.
Dịch vụ hỗ trợ của đơn vị cung cấp Hosting.
 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Loa Thonet-Vander
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !