Ưu đãi tốt nhất hôm nay

BẢNG GIÁ HOSTING RESELLER

Reseller Linux

Reseller Linux #1

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

133.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

156.000đ x 12 tháng

140.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #2

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

354.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

416.000đ x 12 tháng

374.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông 200 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #3

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

579.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

681.000đ x 12 tháng

613.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông 500 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #4

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

757.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

891.000đ x 12 tháng

802.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 40 GB
 • Băng thông 1TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #5

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.293.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.521.000đ x 12 tháng

1.369.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 50 GB
 • Băng thông 1.5TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #6

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.471.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.731.000đ x 12 tháng

1.558.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 70 GB
 • Băng thông 2.5TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #7

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.650.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.941.000đ x 12 tháng

1.747.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 100 GB
 • Băng thông 3TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
Đăng ký ngay
Giá chưa gồm VAT

BẢNG GIÁ HOSTING RESELLER PRO

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #0

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

178.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

209.000đ x 12 tháng

188.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #1

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

267.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

314.000đ x 12 tháng

283.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #2

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

535.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

629.000đ x 12 tháng

566.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông 300 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #3

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

802.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

944.000đ x 12 tháng

850.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 30 GB
 • Băng thông 700 GB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #4

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.026.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.207.000đ x 12 tháng

1.086.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 50 GB
 • Băng thông 1.5TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #5

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.605.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.888.000đ x 12 tháng

1.699.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 70 GB
 • Băng thông 2TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #6

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.828.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

2.151.000đ x 12 tháng

1.936.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 80 GB
 • Băng thông 3TB
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #7

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

2.052.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

2.414.000đ x 12 tháng

2.173.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 100 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #8

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

2.365.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

2.782.000đ x 12 tháng

2.504.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 110 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ Email
  Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Database
  Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
  0
 • Addon Domain
  Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
  Không giới hạn
 • Web server
  Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
  Apache
 • Control Panel cPanel | Plesk
Đăng ký ngay
Giá chưa gồm VAT

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
Reseller Linux #1 Reseller Linux #2 Reseller Linux #3 Reseller Linux #4 Reseller Linux #5 Reseller Linux #6 Reseller Linux #7
Dung lượng
Mức lưu trữ tối đa mà bạn được phép sử dụng trên máy chủ
5 GB 10 GB 20 GB 40 GB 50 GB 70 GB 100 GB
Băng thông
Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường là theo tháng
50 GB 200 GB 500 GB 1TB 1.5TB 2.5TB 3TB
Địa chỉ Email
Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản FTP
Số lượng tài khoản kết nối FTP (dùng để truyền tải dữ liệu) có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
My SQL
Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain
Số lượng tối đa tên miền con có thể sử dụng (ví dụ: kinhdoanh.pavietnam.vn)
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain
Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Park Domain
Số lượng tối đa tên miền (kết nối nhiều tên miền vào tên miền chính, sử dụng chung dữ liệu với tên miền chính) có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
RAM 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 7GB 8GB
Phần mềm quản lý Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin
Backup Hàng tuần
Phần mềm xử lý mã độc
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
Reseller Linux Pro #0 Reseller Linux Pro #1 Reseller Linux Pro #2 Reseller Linux Pro #3 Reseller Linux Pro #4 Reseller Linux Pro #5 Reseller Linux Pro #6 Reseller Linux Pro #7 Reseller Linux Pro #8
Số lượng account 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Dung lượng
Mức lưu trữ tối đa mà bạn được phép sử dụng trên máy chủ
5 GB 5 GB 15 GB 30 GB 50 GB 70 GB 80 GB 100 GB 110 GB
Băng thông
Lưu lượng dữ liệu mà máy chủ của bạn có thể truyền tải trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường là theo tháng
50 GB 50 GB 300 GB 700 GB 1.5TB 2TB 3TB Không giới hạn Không giới hạn
Địa chỉ Email
Số lượng email (dùng để gửi, nhận thư) tối đa có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản FTP
Số lượng tài khoản kết nối FTP (dùng để truyền tải dữ liệu) có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Web Server
Cung cấp khả năng phục vụ trang web, ứng dụng web, tạo và quản lý kết nối mạng giữa máy chủ và người dùng
Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache
My SQL
Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain
Số lượng tối đa tên miền con có thể sử dụng (ví dụ: kinhdoanh.pavietnam.vn)
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain
Số lượng tối đa tên miền (khác tên miền chính) có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Park Domain
Số lượng tối đa tên miền (kết nối nhiều tên miền vào tên miền chính, sử dụng chung dữ liệu với tên miền chính) có thể sử dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
RAM 2GB 2GB 3GB 3GB 4GB 6GB 7GB 8GB 9GB
Phần mềm quản lý Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel
HTTP/2 Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
SSL
(Secure Sockets Layer) là một công nghệ bảo mật được sử dụng để tạo ra một kết nối an toàn giữa máy chủ và trình duyệt web. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được truyền qua mạng giữa hai bên là mã hóa và không thể bị đánh cắp hoặc chỉnh sửa bởi bất kỳ ai khác, hiển thị biểu tượng ổ khóa trên trình duyệt
Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Phần mềm xử lý mã độc
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 650000

Giới thiệu Hosting

Siêu Tốc

Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD NVME raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất

Hoạt động 99.99%

Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục

Dễ dàng sử dụng

Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả)

Có bản quyền

P.A Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại VN cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Bảo mật & an toàn

Ứng dụng công nghệ AI trong việc giám sát, quản lý, giảm thiếu và hạn chế các mối nguy hại từ môi trường bên trong lẫn bên ngoài.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 20 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !