BẢNG GIÁ HOSTING RESELLER

Reseller Linux

Reseller Linux #1

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

133.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

156.000đ x 12 tháng

140.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #2

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

354.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

416.000đ x 12 tháng

374.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông 200 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #3

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

579.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

681.000đ x 12 tháng

613.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông 500 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #4

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

757.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

891.000đ x 12 tháng

802.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 40 GB
 • Băng thông 1TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #5

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.293.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.521.000đ x 12 tháng

1.369.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 50 GB
 • Băng thông 1.5TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #6

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.471.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.731.000đ x 12 tháng

1.558.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 70 GB
 • Băng thông 2.5TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay

Reseller Linux

Reseller Linux #7

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.650.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.941.000đ x 12 tháng

1.747.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 100 GB
 • Băng thông 3TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
Đăng ký ngay
Giá chưa gồm VAT

BẢNG GIÁ HOSTING RESELLER PRO

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #0

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

178.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

209.000đ x 12 tháng

188.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #1

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

267.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

314.000đ x 12 tháng

283.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #2

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

535.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

629.000đ x 12 tháng

566.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông 300 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #3

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

802.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

944.000đ x 12 tháng

850.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 30 GB
 • Băng thông 700 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #4

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.026.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.207.000đ x 12 tháng

1.086.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 50 GB
 • Băng thông 1.5TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #5

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.605.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

1.888.000đ x 12 tháng

1.699.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 70 GB
 • Băng thông 2TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #6

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

1.828.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

2.151.000đ x 12 tháng

1.936.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 80 GB
 • Băng thông 3TB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #7

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

2.052.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

2.414.000đ x 12 tháng

2.173.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 100 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay

Reseller Linux Pro

Reseller Linux Pro #8

khuyến mãi hot
Giảm 1.188.000 khi đăng ký Live Chat. Xem tại đây

2.365.000 đ

Khi đăng ký 36 tháng

2.782.000đ x 12 tháng

2.504.000đ x 24 tháng

 • Dung lượng 110 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Unlimited
 • Database 0
 • Addon Domain Unlimited
 • Web server Apache
 • Control Panel Cpanel/Plesk
Đăng ký ngay
Giá chưa gồm VAT

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
Reseller Linux #1 Reseller Linux #2 Reseller Linux #3 Reseller Linux #4 Reseller Linux #5 Reseller Linux #6 Reseller Linux #7
Dung lượng 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB 50 GB 70 GB 100 GB
Băng thông 50 GB 200 GB 500 GB 1TB 1.5TB 2.5TB 3TB
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
RAM 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 7GB 8GB
Phần mềm quản lý Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin Direct Admin
Backup Hàng tuần
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Gói dịch vụ
Reseller Linux Pro #0 Reseller Linux Pro #1 Reseller Linux Pro #2 Reseller Linux Pro #3 Reseller Linux Pro #4 Reseller Linux Pro #5 Reseller Linux Pro #6 Reseller Linux Pro #7 Reseller Linux Pro #8
Số lượng account 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Dung lượng 5 GB 5 GB 15 GB 30 GB 50 GB 70 GB 80 GB 100 GB 110 GB
Băng thông 50 GB 50 GB 300 GB 700 GB 1.5TB 2TB 3TB Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Web Server Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache
My SQL Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
RAM 2GB 2GB 3GB 3GB 4GB 6GB 7GB 8GB 9GB
Phần mềm quản lý Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel
HTTP/2 Free Free Free Free Free Free Free Free Free
SSL Free Free Free Free Free Free Free Free Free
Backup Hàng tuần
File Usage
Số lượng File, Folder được phép lưư trữ tối đa trên Host
200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 650000

Giới thiệu Hosting

Siêu Tốc

Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất

Hoạt động 99.99%

Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục

Dễ dàng sử dụng

Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị Cpanel tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả)

Có bản quyền

P.A Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại VN cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Bảo mật & an toàn

Bảo mật & An Toàn (Có hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng được sao lưu tự động & tường lửa hạn chế tối đa tấn công từ bên trong và bên ngoài)

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 20 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

Câu hỏi thường gặp

Host – Web Hosting được gọi chung là Hosting, là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, Khi bạn đăng ký dịch vụ Hosting, tức là bạn thuê một chỗ đặt trên server chứa tất cả các files và dữ liệu cần thiết để website của bạn chạy được.
Hiểu theo một cách đơn giản thì nếu website là một ngôi nhà, tên miền (domain) là địa chỉ ngôi nhà thì Hosting chính là mảnh đất mà ngôi nhà đó được xây dựng lên. Hosting cũng chính là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa người sử dụng internet với website, hỗ trợ các phần mềm internet hoạt động.
Nếu không có Hosting thì website sẽ chỉ hoạt động trên máy tính bạn mà thôi, duy chỉ có mình bạn nhìn thấy, dữ liệu sẽ không được chia sẻ trên mạng. Cho nên rất cần thiết để có một gói Hosting.
Bạn có thể dùng Hosting nước ngoài hoặc Việt Nam. Nếu website bạn chủ yếu có lượt truy cập trong nước thì nên chọn mua Hosting Việt Nam là tốt nhất.
Có nhiều nhà cung cấp Hosting bạn có thể chọn, trong đó công ty P.A Việt Nam có hơn 19 năm trong lĩnh vực tên miền, Hosting. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Hosting uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Có nhiều loại Hosting với đa dạng tính năng khác nhau trên thị trường. Dedicated Web Hosting và Cloud Hosting là hai loại mô hình hosting được lựa chọn sử dụng nhiều nhất.
Dedicated Web Hosting là hình thức lưu trữ web phổ biến nhất. Với chi phí bỏ ra hợp lý bạn đã có dịch vụ đáp ứng hầu hết các nhu cầu lưu trữ website của mình. Dịch vụ Web Hosting P.A cung cấp dùng trên phần cứng thật giúp tối ưu và đạt tốc độ cao nhất thay vì dùng ảo hóa. Dịch vụ Share Hosting phù hợp với một doanh nghiệp sử dụng web để bán hàng và những tổ chức vừa có lượt truy cập không quá lớn.
Cloud Hosting là loại hosting chạy trên nền tảng ảo hóa với Cloud Hosting, bạn có máy chủ chuyên dụng nhưng máy chủ là máy ảo chứ không phải là máy vật lý. Điều này mang đến lợi ích cho người quản lý khi tiết kiệm chi phí quản lý,bảo trì, nâng cấp phần cứng nhưng lại giảm một phần tốc độ xử lý so với dùng trực tiếp phần cứng thật. Cloud Hosting cũng phù hợp với một doanh nghiệp sử dụng web để bán hàng và những tổ chức vừa có lượt truy cập không quá lớn.
Một Hosting tốt được đánh giá dựa trên các yếu tố như
Tốc độ: Là khoảng thời gian tính từ khi người dùng internet bắt đầu truy cập vào trang web đến khi nội dung trên web được tải về hoàn toàn. Lý tưởng từ 3 đến 5 giây.
Dung lượng: Là dung lượng lưu trữ (Disk space) – khoảng không gian trong ổ cứng máy chủ bạn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
Băng thông: Là lượng dữ liệu trao đổi giữa trang web với người dùng internet trong một tháng.
Khả năng chịu tải: Là khả năng chấp nhận số người online trong cùng một thời điểm.
Dịch vụ hỗ trợ của đơn vị cung cấp Hosting.
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !