Ưu đãi tốt nhất hôm nay

Bảo mật dữ liệu bằng các công nghệ mã hóa tiên tiến

Sao lưu tự động theo lịch hàng giờ, ngày hoặc hàng tuần

Sao lưu các file hoặc thư mục cụ thể theo nhu cầu của mình

Lưu trữ phân tán ở nhiều vị trí, hạ tầng lưu trữ

Khôi phục dữ liệu nhanh chóng, phục hồi sau thảm họa

An toàn dữ liệu trước ransomware, phising, virus

Vì sao cần chọn đăng ký dịch vụ sao lưu Web

Bảng giá dịch vụ

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#1

25.000

Khi đăng ký 12 tháng

35.000đ x 01 tháng

35.000đ x 03 tháng

30.000đ x 06 tháng

15.000đ x 24 tháng

 • Số Bản Backup 3
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 3GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#2

25.000

Khi đăng ký 24 tháng

45.000đ x 01 tháng

45.000đ x 03 tháng

40.000đ x 06 tháng

35.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 5
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 5GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#3

35.000

Khi đăng ký 24 tháng

55.000đ x 01 tháng

55.000đ x 03 tháng

50.000đ x 06 tháng

45.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 7
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 7GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#4

65.000

Khi đăng ký 24 tháng

95.000đ x 01 tháng

95.000đ x 03 tháng

90.000đ x 06 tháng

80.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 9
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 14GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#5

95.000

Khi đăng ký 24 tháng

130.000đ x 01 tháng

130.000đ x 03 tháng

125.000đ x 06 tháng

115.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 11
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 21GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#6

180.000

Khi đăng ký 24 tháng

250.000đ x 01 tháng

250.000đ x 03 tháng

230.000đ x 06 tháng

210.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 11
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 50GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#7

465.000

Khi đăng ký 36 tháng

500.000đ x 03 tháng

500.000đ x 06 tháng

485.000đ x 12 tháng

465.000đ x 24 tháng

 • Số Bản Backup 11
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 100GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

WebHost Backup

#8

728.000

Khi đăng ký 12 tháng

750.000đ x 03 tháng

750.000đ x 06 tháng

698.000đ x 24 tháng

 • Số Bản Backup 11
 • Lịch Backup Hàng Ngày
 • Datacenter 2
 • Dung lượng 150GB
 • Giao diện quản lý
  Tính năng chỉ hổ trợ với khách hàng dùng hệ thống Cpanel
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#1

9.000

Khi đăng ký 24 tháng

19.000đ x 01 tháng

19.000đ x 03 tháng

16.000đ x 06 tháng

13.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 2GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#2

22.000

Khi đăng ký 24 tháng

52.000đ x 01 tháng

52.000đ x 03 tháng

44.000đ x 06 tháng

34.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 5GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#3

45.000

Khi đăng ký 24 tháng

105.000đ x 01 tháng

105.000đ x 03 tháng

89.000đ x 06 tháng

69.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 10GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#4

67.000

Khi đăng ký 24 tháng

157.000đ x 01 tháng

157.000đ x 03 tháng

133.000đ x 06 tháng

103.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 15GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#5

90.000

Khi đăng ký 24 tháng

210.000đ x 01 tháng

210.000đ x 03 tháng

178.000đ x 06 tháng

138.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 20GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#6

135.000

Khi đăng ký 24 tháng

315.000đ x 01 tháng

315.000đ x 03 tháng

267.000đ x 06 tháng

207.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 30GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#7

225.000

Khi đăng ký 24 tháng

525.000đ x 01 tháng

525.000đ x 03 tháng

445.000đ x 06 tháng

345.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 50GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#8

285.000

Khi đăng ký 24 tháng

735.000đ x 01 tháng

735.000đ x 03 tháng

623.000đ x 06 tháng

483.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 70GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#9

450.000

Khi đăng ký 24 tháng

1.050.000đ x 01 tháng

1.050.000đ x 03 tháng

890.000đ x 06 tháng

690.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 100GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

Gói dịch vụ

Auto Backup Hosting

#10

900.000

Khi đăng ký 24 tháng

2.100.000đ x 01 tháng

2.100.000đ x 03 tháng

1.780.000đ x 06 tháng

1.380.000đ x 12 tháng

 • Số Bản Backup 2 Bản/Tháng
 • Lịch Backup Hàng Tuần
 • Datacenter 1
 • Dung lượng 200GB
 • Giao diện quản lý Không
 • Bảo mật Mã Hóa 2 Lớp
 • Người Quản Trị P.A Việt Nam
Đăng ký ngay

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

01
Cấu hình sao lưu tự động
02
Chạy kiểm thử lần đầu
03
Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
04
Phục hồi khi xảy ra sự cố
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !