Đến những năm 2006-2007 đánh dấu sự chuyển mình có tính quyết định tới sự phát triển tên miền ".VN", việc áp dụng mô hình "Cơ quan quản lý - Nhà đăng ký" theo chuẩn quốc tế đã giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý trong việc đăng ký tên miền. Và theo đó, P.A Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển chung khi sáng tạo ra Controlpanel quản lý tên miền ".VN" đầu tiên.

   Trong hơn 14 năm qua kể từ 2006 đến nay, P.A Việt Nam liên tục nhận bằng khen trong công tác phát triển tên miền quốc gia của Trung tâm Internet cũng như Bộ Thông Tin Truyền Thông.

   Đặc biệt trong năm 2019, với những hoạt động phát triển tên miền Quốc Gia Việt Nam ".VN" nổi bật, VNNIC đã ghi nhận và trao tặng liên tiếp hai bằng khen cho P.A Việt Nam:

  • NHÀ ĐĂNG KÝ TRUYỀN THÔNG TÊN MIỀN ".VN" XUẤT SẮC NĂM 2019
  • NHÀ ĐĂNG KÝ PHÁT TRIỂN TÊN MIỀN ".VN" XUẤT SẮC NĂM 2019

BẰNG KHEN NHÀ ĐĂNG KÝ TRUYỀN THÔNG TÊN MIỀN “.VN” XUẤT SẮC NĂM 2019


   Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Internet là nền tảng hạ tầng cho nền kinh tế số. Có thể thấy, tên miền ".VN" có đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển Internet quốc gia. Đối với công tác quản lý nhà nước, tên miền ".VN" là điều kiện tiên quyết để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cụ thể là các Cổng Thông tin điện tử điều hành từ trung ương đến địa phương, các dịch vụ công trực tuyến,... Với sự phát triển và thâm nhập sâu rộng của Internet đến từng người dân, tên miền là nền tảng để phát triển các website, mạng xã hội cung cấp thông tin đến cộng đồng, nâng cao dân trí xã hội, đồng thời tạo ra cơ hội để phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Việc xây dựng website với tên miền đáng tin cậy, gần với tên công ty hoặc danh mục sản phẩm của doanh nghiệp nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng là mục tiêu bền vững mà các doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử đang hướng đến. Với những lợi thế của tên miền quốc gia, tên miền ".VN" trở thành lựa chọn tốt & ưu tiên hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

   Theo báo cáo tổng kết của VNNIC tính đến hết tháng 10/2019, có tổng số 501.027 tên miền ".VN" đang được đăng ký, sử dụng, chiếm 49% tổng thị phần tên miền tại Việt Nam. Đây là con số ấn tượng qua từng năm. Nếu như kết thúc năm 2018, tên miền ".VN" chiếm 42,27% trong cơ cấu tổng tên miền được đăng ký sử dụng tại Việt Nam thì đến năm 2019, tên miền ".VN"  đã vươn lên với tỷ lệ 49%. Theo dự báo về khuynh hướng sử dụng tên miền trên toàn cầu, trong tương lai tên miền mã quốc gia sẽ chiếm lợi thế tại mỗi quốc gia và ".VN" cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy tên miền tại Việt Nam ngày càng được các tổ chức, cá nhân quan tâm hơn. Kết quả tăng trưởng tên miền ".VN" giúp nâng cao giá trị cho tên miền quốc gia cũng như nhận thức của cộng đồng về ý thức tuân thủ quy định pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước không chỉ về tài nguyên Internet mà cả lĩnh vực quản lý báo chí, trang thông tin điện tử…

   Đi cùng thành công trong sự phát triển của tên miền quốc gia ".VN" chính là sự nỗ lực, cố gắng từ các nhà đăng ký. Trong đó, P.A Việt Nam luôn là Nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam với hơn 180.000 tên miền - chiếm 36.49% số lượng tên miền được đăng ký (Số liệu được cung cấp từ VNNIC tính đến hết tháng 10/2019). Kết quả này cho thấy sự ghi nhận và đánh giá tích cực từ phía khách hàng đã và đang sử dụng các dịch vụ tên miền đối với những cố gắng và nỗ lực của P.A Việt Nam trong việc triển khai cung cấp dịch vụ tên miền ".VN" đến khách hàng.

   Những kết quả đạt được như trên là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của tài nguyên Internet tại Việt Nam gắn với hoạt động an toàn, ổn định và vai trò của Nhà đăng ký P.A Việt Nam trong sự phát triển của Internet Việt Nam suốt thời gian qua.

BẰNG KHEN NHÀ ĐĂNG KÝ PHÁT TRIỂN TÊN MIỀN “ .VN” XUẤT SẮC NĂM 2019

   Bước qua 2020, phát huy kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực cung cấp tền miền và hạ tầng Internet, P.A Việt Nam sẽ không ngừng phát huy thế mạnh cũng như hoàn thiện dịch vụ, luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng hơn nữa để có thể cống hiến nhiều nhất cho nền công nghệ thông tin nước nhà ngày một phát triển.

------------

P.A Việt Nam - Nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam

  • HCM: 028-6256 3737 || Hà Nội: 024-7307 3737
  • Hotline: 19009477