Ưu điểm KERNELCARE

Cập nhật trình bảo mật mới nhất

Sử dụng KernelCare, bạn không cần áp dụng các bản cập nhật thủ công. KernelCare đã được tích hợp việc quản lý phần quản trị máy chủ tự động.

Cập nhật bản patch nhanh chóng

Đội ngũ KernelCare phát hiện lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến kernel, sẽ ngay lập tức thiết kế và triển khai bản patch mới nhất để chống lại sự tấn công của nó.

Không ảnh hưởng đến hiệu suất máy chủ

KernelCare tải các patch thông qua một mô-đun kernel. Vì các patch này chỉ mất nanosecond để được áp dụng, nên chúng không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống máy chủ.

Có khả năng "quay lại" các thay đổi

Với KernelCare, bạn hoàn toàn có thể cập nhật lại "version" cũ. Chỉ cần chạy một lệnh đặc biệt, sẽ cho phép bạn lùi lại tất cả các thay đổi đã áp dụng.

Kernelcare COST ORDER
LICENSE 3 month 60.000 đ x 3 month ORDER
LICENSE 6 month 60.000 đ x 6 month ORDER
LICENSE 12 month 60.000 đ x 12 month ORDER
LICENSE 24 month 60.000 đ x 24 month ORDER
 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !