Ưu điểm Litespeed

Cài đặt dễ dàng

Chuyển đổi từ các web server khác đơn giản, không làm gián đoạn hệ thống.

Quản lý riêng biệt

Giao diện admin quản lý riêng và tích hợp sẵn vào các control panel thông dụng.

Nâng cấp nhanh chóng

One Click nâng cấp phiên bản và chuyển đổi giữa các phiên bản dễ dàng.

Bảo mật an toàn

Sử dụng quy tắc mod_security đã quen thuộc đồng thời tận dụng được một loạt các tính năng chống DDoS tích hợp, chẳng hạn như điều chỉnh băng thông và kết nối.

MAIN PACKAGES

Bảng giá

Litespeed Site Owner

260.000

Khi đăng ký 1 month

 • Domain Limit 5
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM Limit 8GB
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Site Owner

300.000

Khi đăng ký 1 month

 • Domain Limit 5
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM Limit 8GB
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed Site Owner Plus

422.000

Khi đăng ký 1 month

 • Domain Limit 5
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM Limit Unlimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Site Owner Plus

462.000

Khi đăng ký 1 month

 • Domain Limit 5
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM Limit Unlimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed Web Host Lite

617.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Lite
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM Limit 8GB
 • Concurrent Connections 800
 • LSCache Include
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Web Host Lite

726.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Lite
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM Limit 8GB
 • Concurrent Connections 800
 • LSCache Include
Register now

Bảng giá

Litespeed Web Host Essential

855.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Essential
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Include
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Web Host Essential

990.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Essential
 • Assigned CPU Cores 1
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Include
Register now

Bảng giá

Litespeed Web Host Professional

1.089.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Professional
 • Assigned CPU Cores 2
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Web Host Professional

1.250.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Professional
 • Assigned CPU Cores 2
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed Web Host Enterprise

1.539.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Enterprise
 • Assigned CPU Cores 4
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Web Host Enterprise

1.750.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Enterprise
 • Assigned CPU Cores 4
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed Web Host Elite

2.178.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Elite
 • Assigned CPU Cores 8
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Included
Register now

Bảng giá

Litespeed CyperPanel Web Host Elite

2.460.000

Khi đăng ký 1 month

 • Litespeed Web Host Elite
 • Assigned CPU Cores 8
 • RAM UnLimited
 • Concurrent Connections UnLimited
 • LSCache Included
Register now
Price does not include VAT
 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !