webwuard_home

INTRODUCE

Applying 2 advanced security technologies according to international standards

Web Security and Malware Removal

Web Security Malware Removal CDN global
The solutions secure website from threats. Provides early detection, immediate malware removal, and proactive prevention measures. Real-time threat identification technology and security experts will assist in removing malicious code from your website, limiting and preventing them from re-entering in the future. Up to 29 POPs around the world, helping to speed up the website, reduce bandwidth, reduce server perfomance and many more outstanding features.

STATISTICAL

 • 99% of cases are completely resolved.
 • 100,000,000 Endpoints gathering data weekly into database.
 • 8,000,000 Unknown malware discovered found weekly.
 • 7,900,000 Unknown vulnerabilities processed by our A.i.
 • 36,000,000 malicious code detected by the system.
 • 87% Average website performance upsurge.

HANDLING  
PROCESS

INTERNET ACCESS

SCAN VALID ACCESS

website

 • WebGuard Pro

  1.425.000đ
  x 12 month
  1.500.000d x 3 month
  1.470.000d x 6 month
  1.425.000d x 12 month
  Speed up WebGuard Pro
  Periodic
  Rescan time after each execution
  Repair Existing Malware Infection
  Support
  Unlimited malware removal support
  Block Malicious DDOS Traffic
  Automatic CDN Acceleration
 • WebGuard Premium

  2.850.000đ
  x 12 month
  3.000.000d x 3 month
  2.940.000d x 6 month
  2.850.000d x 12 month
  Speed up WebGuard Premium
  Periodic
  Rescan time after each execution
  CMS Vuln. Detection & Patching
  Support
  Unlimited malware removal support
  Database Protection
  Automatic Advanced CDN Acceleration

COMPARISON TABLE

FEATURE WebGuard Pro WebGuard Premium
Domain protection 1 1
Number of Protected Pages (?subsites from main domain eg : acb.com/z/ )
so_trang_bao_ve_vd
Unlimited Unlimited
Trust Seal
Logo Trust Seals hiển thị trên website
Domain Name Verification
Dùng để xác minh quyền sở hữu domain theo FileBase hoặc DNS TXT
Support (24x7x365)
SSL Scan
Dùng để xác minh nếu website có sử dụng SSL Certificate
Malware + Blacklist Scan
Scan website trên phương diện của người dùng để phát hiện các dấu hiệu của phần mềm độc hại và liên kết trước khi các công cụ tìm kiếm thực hiện và có khả năng gây hại hoặc làm hỏng website của người dùng.
Spam Scan
Scans IP và domain của website dựa trên danh sách email blacklist và database email spam bởi các tổ chức hàng đầu để xem có bị liệt kê là 1 spammer hay không giúp đảm bảo khả năng gửi mail hiệu
SQL Injection Scan
Scan lỗ hồng bảo mật SQL Injection
Cross Site Scripting Scan (XSS)
Risk Score
Dựa trên ba danh mục chính (số lượng page, loại CMS - WordPress, Joomla,.... và lượng truy cập - visitors) Webguard cung cấp đánh giá rủi ro cao, trung bình hoặc thấp để giúp hiểu nơi dễ bị tấn công và các tùy chọn có sẵn để giảm điểm rủi ro - Risk score
Basic CMS Vulnerability Scan
Scan kiểm tra các ứng dụng website phổ biến như: WordPress, Joomla, ...để xác mình xem được cập nhật mới nhất hay chưa và có lỗ hổng bảo mật hay không liên quan đến XSS, SQL Injection
SMART Scan: Malware, Database, CMS
Công cụ cảnh báo & loại bỏ phần mềm độc hại an toàn. Scan thực hiện quét phần mềm độc hại bên trong để phát hiện mã độc hại được nhúng trong máy chủ của bạn. Hoạt động kết hợp với máy quét bên ngoài để phân tích đầy đủ các mối đe dọa trên trang web của bạn.
SMART Patch + Fix
TrueShield (WAF) & TrueSpeed (CDN)
Ẩn đấu IP với TrueShield và tăng tốc web với TrueSpeed
Advanced CDN Caching (TrueShield)
Bad Bot Blocking
Backdoor Protection
OWASP Top 10 Prevention
Custom WAF Rules
Weekly WAF Reporting (TrueView)
WAF Custom DV SSL Support
Layer 3 + 4 DDoS Protection
Firewall PCI Report
WAF 2FA (SMS + Email)
 • SSN
 • Mạng xã hội Bang
 • Thonet-Vander Speaker
 • VNNIC
 • ICANN
 • Cpanel
 • Cloudlinux
 
X Tư vấn miễn phí

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !