Webgaurd

Web Security

The solutions secure website from threats. Provides early detection, immediate malware removal, and proactive prevention measures.

Webgaurd

Malware Removal

Real-time threat identification technology and security experts will assist in removing malicious code from your website, limiting and preventing them from re-entering in the future.

Webgaurd

CDN global

Up to 29 POPs around the world, helping to speed up the website, reduce bandwidth, reduce server perfomance and many more outstanding features.

STATISTICAL

Webgaurd99% of cases are completely resolved.

Webgaurd100.000.000 Endpoints gathering data weekly into database.

Webgaurd8.000.000 Unknown malware discovered found weekly.

Webgaurd7.900.000 Unknown vulnerabilities processed by our A.i.

Webgaurd36.000.000 malicious code detected by the system.

Webgaurd87% Average website performance upsurge.

Quy trình
xử lý

Webgaurd INTERNET ACCESS Webgaurd

Webgaurd Webgaurd

WebgaurdSCAN VALID ACCESSWebgaurd

Webgaurdwebsite Webgaurd

SERVICE PRICE LIST

Bảng giá

WebGuard Pro

1.425.000

Khi đăng ký 12 month

1.500.000đ x 3 month

1.470.000đ x 6 month

1.425.000đ x 12 month

 • Speed up WebGuard Pro
 • Periodic
  Rescan time after each execution
  Repair Existing Malware Infection
 • Support
  Unlimited malware removal support
  Block Malicious DDOS Traffic
 • Automatic CDN Acceleration
Đăng ký ngay

Bảng giá

WebGuard Premium

2.850.000

Khi đăng ký 12 month

3.000.000đ x 3 month

2.940.000đ x 6 month

2.850.000đ x 12 month

 • Speed up WebGuard Premium
 • Periodic
  Rescan time after each execution
  CMS Vuln. Detection & Patching
 • Support
  Unlimited malware removal support
  Database Protection
 • Automatic Advanced CDN Acceleration
Đăng ký ngay

BẢNG SO SÁNH

FEATURE WebGuard Pro WebGuard Premium
Domain protection 1 1
Number of Protected Pages (?subsites from main domain eg : acb.com/z/ )
các trang con từ tên miền chính ví dụ : acb.com/z/
Unlimited Unlimited
Trust Seal
Logo Trust Seals hiển thị trên website
Webgaurd Webgaurd
Domain Name Verification
Dùng để xác minh quyền sở hữu domain theo FileBase hoặc DNS TXT
Webgaurd Webgaurd
Support (24x7x365) Webgaurd Webgaurd
SSL Scan
Webgaurd Webgaurd
Malware + Blacklist Scan
Scan website trên phương diện của người dùng để phát hiện các dấu hiệu của phần mềm độc hại và liên kết trước khi các công cụ tìm kiếm thực hiện và có khả năng gây hại hoặc làm hỏng website của người dùng.
Webgaurd Webgaurd
Spam Scan
Scans IP và domain của website dựa trên danh sách email blacklist và database email spam bởi các tổ chức hàng đầu để xem có bị liệt kê là 1 spammer hay không giúp đảm bảo khả năng gửi mail hiệu
Webgaurd Webgaurd
SQL Injection Scan
Scan lỗ hồng bảo mật SQL Injection
Webgaurd Webgaurd
Cross Site Scripting Scan (XSS) Webgaurd Webgaurd
Risk Score
Dựa trên ba danh mục chính (số lượng page, loại CMS - WordPress, Joomla,.... và lượng truy cập - visitors) Webguard cung cấp đánh giá rủi ro cao, trung bình hoặc thấp để giúp hiểu nơi dễ bị tấn công và các tùy chọn có sẵn để giảm điểm rủi ro - Risk score
Webgaurd Webgaurd
Basic CMS Vulnerability Scan
Scan kiểm tra các ứng dụng website phổ biến như: WordPress, Joomla, ...để xác mình xem được cập nhật mới nhất hay chưa và có lỗ hổng bảo mật hay không liên quan đến XSS, SQL Injection
Webgaurd Webgaurd
SMART Scan: Malware, Database, CMS
Công cụ cảnh báo & loại bỏ phần mềm độc hại an toàn. Scan thực hiện quét phần mềm độc hại bên trong để phát hiện mã độc hại được nhúng trong máy chủ của bạn. Hoạt động kết hợp với máy quét bên ngoài để phân tích đầy đủ các mối đe dọa trên trang web của bạn.
Webgaurd Webgaurd
SMART Patch + Fix Webgaurd Webgaurd
TrueShield (WAF) & TrueSpeed (CDN)
Ẩn đấu IP với TrueShield và tăng tốc web với TrueSpeed
Webgaurd Webgaurd
Advanced CDN Caching (TrueShield) Webgaurd Webgaurd
Bad Bot Blocking Webgaurd Webgaurd
Backdoor Protection Webgaurd Webgaurd
OWASP Top 10 Prevention Webgaurd Webgaurd
Custom WAF Rules Webgaurd Webgaurd
Weekly WAF Reporting (TrueView) Webgaurd Webgaurd
WAF Custom DV SSL Support Webgaurd Webgaurd
Layer 3 + 4 DDoS Protection Webgaurd Webgaurd
Firewall PCI Report Webgaurd Webgaurd
WAF 2FA (SMS + Email) Webgaurd Webgaurd
 
X Tư vấn miễn phí

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !