ƯU ĐIỂM WHMCS

Tiết kiệm thời gian

WHMCS đảm bảo tự động hóa các tác vụ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí triển khai.

Tự động hóa thiết lập hóa đơn

Tự động gửi hóa đơn, thu tiền, đóng thuế,... đều được thực hiện đúng quy trình và hoàn thành đúng thời hạn khi sử dụng WHMCS.

Website & Tên miền

Tích hợp các bảng điều khiển (control panels) của Web Hosting và liên hệ với các nhà đăng ký tên miền để doanh nghiệp sử dụng và quản lý.

Thân thiện với nhà phát triển

Được thiết kế theo chuẩn mới của API và ORM - có khả năng mở rộng và có tính mô-đun hóa, giúp việc phát triển và mở rộng WHMCS dễ dàng.

Bảo mật cao & Tính mở rộng tốt

WHMCS là một giải pháp an toàn, uy tín và có khả năng mở rộng, thích hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp và được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên nghiệp.

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ được tích hợp sẵn sẽ cho thông tin khách hàng đầy đủ với hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ, thông tin cơ sở kiến thức, tải xuống và nhiều tính năng khác.

Packages WHMCS Plus WHMCS Professional
Price
676.000đ

month

1.084.000đ

month

Clients 250 500
Ordering/Customers Unlimited Unlimited
Hide Power By :" WHMCS"
Version Updates Unlimited 1 năm

Install the Service pack

BASIC STANDARD ADVANCED
Install Software (Permissions & configuration Database)
General & Automation Settings Configuration
Config notification of email settings -
Config for supporting vietnamese language (homepage and email templates) - -
Setup Support Departments & Email Piping - 1 room 5 room
Integrated hosting services into WHMCS (*) - 4 10
Integrated server into WHMCS - 2 server 4 server
Import Hosting configuration services into WHMCS - 2 server 4 server
Advise and Fix for error during installation
Integrated P.A WHMCS registrar module
Integrated payment gateway (like as Paypal, Onepay, Ngân Lượng, Bảo Kim) - -
Price
1.500.000đ
2.800.000đ
8.000.000đ
Note: Time of receiving the request to intall the features and warranty up to 2 months from the date of service registration.

Note

- The Customers need to provide information: logo PNG format, website address and company information to P.A Viet Nam installs and deploys.

- The Customers need to provide information including: to P.A Viet Nam conducts the deployment.

- The Customers need to provide an email address and login information of the departments that need to be integrated to P.A Viet Nam conducts the deployment.

- The Customers need to provide informations about your hosting services in the format of P.A Viet Nam to we declare on the system. This format will be send required information for customers to declare.

- The Customers' server needs to use common control panels and supported by WHMSC as at the WHMCS announcement link.

- The Customers need to make sure that the hosting services in the control panel on the server have been configured to the configurations (package/plan) as configured in item (*). During the import process, the import of missing data will not be supported again.

- P.A Viet Nam supported integration of the following payment gateways: Onepay, Bao Kim, Ngan Luong và Paypal. The integration will be integrated by P.A Viet Nam, however you need to prepare the contract and the required information to provide the payment gateway to contract between the customer and the payment gateway (if you have already registered for an account of payment gateways before, you only need to provide connection information API for P.A Viet Nam).

- The Customers need to provide information of each department's personnel to P.A Viet Nam proceed to set up.

- Please refer to the software WHMCS is supporting at https://www.whmcs.com/features/supported-modules/.

- Note: Hosting operating WHMCS will be provided by you to P.A Viet Nam for P.A Viet Nam to install WHMCS.

Service Feature

Invoicing

Professional looking invoices and automatic email reminders with support for proforma invoicing, mutiple tax levels and more...

Recurring Bill

Nerver miss an invoice with fully automatic invoicing and payment processing with a huge of merchant gateway to choose from.

Flexible trading

WHMCS billing support multiple currencies, automatically sync conversion rates.

Automation

Effortlessly provision and manage web hosting and domain registrations with fully automated set up and integration.

Support

Simlify your support and track communication with your customer using the built-in support ticket desk and related support tools.

Customer management

Manage your customer with ease from a centralised interface that combines products, domains, billing and support.

 
X

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !