Registration Domain

Nhà đăng ký tên miền lớn nhất

P.A VietNam is The largest domain name register in Vietnam

Belongs to ICANN international domain name organization and Vietnam internet center VNNIC

logo đăng ký

.vn

Country domain name - Vietnam commercial connection

Price from: 270,000đ

Discount - Save

Price old: 750,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.com

The most reputable domain name for your website

Price from: 99,000đ

Discount - Save

Price old: 340,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.net

Expand your brand globally with .net domain

Price from: 119,000đ

Discount - Save

Price old: 350,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.org

Build community trust with .org domains

Price from: 259,000đ

Discount - Save

Price old: 349,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.info

Quickly update domain names similar to .info

Price from: 89,000đ

Discount - Save

Price old: 559,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.top

Leading the brand with domain.top

Price from: 50,000đ

Discount - Save

Price old: 249,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.xyz

Make a difference with the next generation domain

Price from: 59,000đ

Discount - Save

Price old: 345,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.asia

Conquer the Asian market

Price from: 59,000đ

Discount - Save

Price old: 349,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.site

Corporate and personal branding

Price from: 49,000đ

Discount - Save

Price old: 655,000đ

Check for existence
logo đăng ký

.online

Connect the world with domain.online

Price from: 49,000đ

Discount - Save

Price old: 791,000đ

Check for existence

Tại sao nên chọn P.A Việt Nam

Được thành lập từ năm 2001 cho đến hiện tại chúng tôi đã có hơn 20 năm
kinh nghiệm triển khai giải pháp, ứng dụng cho khách hàng.

đăng ký

Thị phần lớn nhất Việt Nam

Là nhà đăng ký có thị phần tên miền
Lớn Nhất Việt Nam

đăng ký

Hỗ trợ nhiều tên miền nhất Việt Nam

P.A Việt Nam hiện đang hỗ trợ hơn 500 đuôi tên miền khác nhau, mang đến cho bạn sự lựa chọn vô cùng phong phú.

đăng ký

Hỗ trợ 24/7/365

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với mô hình hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp theo phong cách các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trên thế giới.

Future domain extension

.store

Have a .store domain name - Don\'t worry about running out of stock

Price from: 49,000đ

Discount - Save

Price old: 1,266,000đ

Check for existence

.work

Building brand value

Price from: 217,000đ

Check for existence

.link

The domain that connects people

Price from: 285,000đ

Check for existence

.click

Domain names that inspire action

Price from: 285,000đ

Check for existence

.club

Sharing passion - Endless connection

Price from: 370,000đ

Check for existence

.vip

Domain Domination Game

Price from: 373,000đ

Check for existence

.pro

A stepping stone to affirm professionalism

Price from: 100,000đ

Discount - Save

Price old: 559,000đ

Check for existence

.space

Space for you to unleash your creativity

Price from: 49,000đ

Discount - Save

Price old: 475,000đ

Check for existence

.website

The perfect domain name for any website

Price from: 49,000đ

Discount - Save

Price old: 475,000đ

Check for existence

.blog

Verify my quality with blog domain

Price from: 180,000đ

Discount - Save

Price old: 655,000đ

Check for existence

BASIC RULES WHEN REGISTER & USING

Domain name registration is carried out on the principle of equality, first registration, first use.
Domain name ease to remember, related to the field of activity
Make a short domain name
Easy to read and not confusing domain name, hard to misspell
Register for a loan to protect your brand
The domain name must be built based on the target customer
Subjects are responsible for complying with international regulations & local laws
Proactively pay the maintenance fee before the domain expires and be responsible for the domain lost due to expiration without paying the fee
  • SSN
  • Mạng xã hội Bang
  • Thonet-Vander Speaker
  • VNNIC
  • ICANN
  • Cpanel
  • Cloudlinux
 
X Tư vấn miễn phí

Hi

What can P.A Vietnam do for you?

Chat with salesChat with sales
Domain already registered !